Przetarg 6793373 - Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 107464R...

   
Analizuj wykonawcę Przetarg 6793373 (zakończony)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2019-05-28
przedmiot ogłoszenia
Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 107464R Ostrów-Skrzyszów w miejscowości Ostrów.
Numer referencyjny: B-3.272.4.2019

Opis robót:
Chodnik o długości ok. 195m ( km,. 0619,5 – 0 424,5) od dz. ( nr ewid. 2131/3 do dz. nr ewid. 1508 ) na kolektorze krytym z kostki brukowej będzie budowany przy
drodze gminnej Nr 107 464R Ostrów-Skrzyszów w miejsc. Ostrów. Szczegółowy opis
przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiary robót.

Dokumentacja jest załącznikiem do ogłoszenia o przetargu i jest dostępna na stronie
internetowej zamawiającego. W przypadku, gdyby wykonawca nie posiadał dostępu do
internetu, musi to zgłosić zamawiającemu. W takiej sytuacji dokumentacja projektowa będzie udostępniana (wypożyczana) wykonawcom w celu sporządzenia oferty.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera przedmiar robót.
branża Drogownictwo
podbranża drogi, ulice, autostrady, obwodnice
kody CPV 45000000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Podkarpackie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Podkarpackie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin