Zlecenie 6956378 - Budowa hali produkcyjnej zgodnie z opisem przedmiotu...

   
Analizuj Zamówienie 6956378 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2019-08-12
przedmiot zlecenia
Budowa hali produkcyjnej zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia ID: 3.2.2 /POIR/BEL/2019-3

W ramach danego koszty wykonane zos
taną roboty w zakresie:
Etap II - powstanie konstrukcja nośna hali z poprzecznych ram stalowych, z ryglem stalowym kratowym dwuspadowym wg rysunków z projektu budowlanego: zabudowa ścian i dachu, pasmo świetlne dachowe z klapami przewietrzającymi, stolarka drzwiowa i okienna, komplet rynien i rur spustowych, wykonanych z blachy stalowej ocynkowanej i lakierowanej.
Zgodnie z przedmiarem robót pkt.:
1. Wykonanie konstrukcji hali wraz z obudową i stolarką.

Etap III - Wykonanie posadzki przemysłowej.
Zgodnie z przedmiarem robót pkt.:
2. Posadzki przemysłowe
Szczegóły w przedmiotowym zakresie zawarte zostały w dokumentacji zamówienia. Cel zamówienia Celem zamówienia jest wyłonienie wykonawców budowy hali produkcyjnej w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności na potrzeby realizacji projektu pn.: Wdrożenie udoskonalonej technologii produkcji mebli dla dzieci odpornych na zarysowanie, nr: POIR.03.02.02-00-1555/18.
Zakup robót budowlanych ma charakter bezwarunkowy i jest związany z realizacją projektu ze środków w ramach III osi priorytetowej „Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach”, Działania 3.2 „Wsparcie wdrożeń wyników prac BR”, Podziałania 3.2.2 „Kredyt na innowacje technologiczne” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020.
Szczegóły w przedmiotowym zakresie zawarte zostały w dokumentacji zamówienia. Przedmiot zamówienia W ramach danego koszty wykonane zostaną roboty w zakresie:
Etap II - powstanie konstrukcja nośna hali z poprzecznych ram stalowych, z ryglem stalowym kratowym dwuspadowym wg rysunków z projektu budowlanego: zabudowa ścian i dachu, pasmo świetlne dachowe z klapami przewietrzającymi, stolarka drzwiowa i okienna, komplet rynien i rur spustowych, wykonanych z blachy stalowej ocynkowanej i lakierowanej.
Zgodnie z przedmiarem robót pkt.:
1. Wykonanie konstrukcji hali wraz z obudową i stolarką.

Etap III - Wykonanie posadzki przemysłowej.
Zgodnie z przedmiarem robót pkt.:
2. Posadzki przemysłowe
Szczegóły w przedmiotowym zakresie zawarte zostały w dokumentacji zamówienia.
branża Budowlana - obiekty
podbranża magazyny, zakłady produkcyjne
kody CPV 45000000
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Podkarpackie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Podkarpackie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin