Przetarg 7593038 - Budowa obiektu świetlicy wiejskiej wraz z remizą straży...

   
Analizuj Zamówienie 7593038 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-07-16
przedmiot ogłoszenia
Budowa obiektu świetlicy wiejskiej wraz z remizą straży pożarnej w Ptaszkowie w formule zaprojektuj i wybuduj.
Numer refere
ncyjny: RI 7031.9.2020

Zamówienie dotyczy budowy nowego obiektu użyteczności publicznej pełniącego jednocześnie funkcje świetlicy wiejskiej i remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Ptaszków (gm. Kamienna Góra) wraz z niezbędnymi elementami zagospodarowania terenu w obrębie działki nr 252/4. Obiekt zaplanowano do realizacji w standardzie budownictwa niskoenergetycznego z uwzględnieniem wymogów stawianych obiektom użyteczności publicznej od dnia 1.01.2021 r. Obiekt ma pełnić rolę budynku demonstracyjnego w zakresie nowoczesnych i energooszczędnych rozwiązań w budownictwie. Zamówienie realizowane jest w formule zaprojektuj i wybuduj co oznacza, że w zadaniu zaistnieją dwie podstawowe fazy realizacji tj.: faza projektowania z uzyskiwaniem niezbędnych pozwoleń budowlanych oraz faza wykonawstwa robót budowlanych. Zakładane parametry obiektu: bryła budynku w kształcie litery L, dwie niezależne kondygnacje (na jednej kondygnacji remiza strażacka, na drugiej kondygnacji pomieszczenia świetlicy wiejskiej). Powierzchnia zabudowy: ok. 365 m2. Powierzchnia netto budynku: ok. 414 m2. Powierzchnia użytkowa budynku: ok. 362 m2. Wysokość budynku do kalenicy: 12 m. Kubatura netto: ok. 2.500 m3. Kubatura ogrzewana wentylowana: ok. 1.964 m3. Rodzaj dachu: - nad parterem w części garażowej dla OSP – dach płaski (z zielenią ekstensywną), nad świetlicą – dach skośny dwuspadowy. Dla obiektu zakłada się przegrody budowlane (ściany, stropy) o charakterystyce energetycznej i przenikalności ciepła odpowiadającej współczesnym standardom budynku pasywnego, a także wykorzystanie OZE dla produkcji ciepła i prądu (pompa ciepła z mikroinstalacją fotowoltaiczną), system wentylacji z odzyskiem ciepła (rekuperacją), systemy zarządzania energią i monitorowania zużycia. Przyjęte rozwiązania przewidują też komponenty proekologiczne w formie zielonego dachu i systemu odzyskiwania wody deszczowej.


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540134241-N-2020 z dnia: 2020-07-24
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest:
Data 2020-08-06, godzina 09:50
W ogłoszeniu powinno być:
Data 2020-08-18, godzina 08:50
branża Budowlana - obiekty, Projektowanie
podbranża obiekty użyteczności publicznej, projekt budowlany
kody CPV 45111200, 45200000, 45300000, 45310000, 45400000, 71220000, 71320000, 71351910
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Dolnośląskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Dolnośląskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin