Przetarg 6500016 - Cykliczne dostawy materiałów szewnych na potrzeby...

   
Analizuj wykonawcę Przetarg 6500016 (zakończony)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2018-12-28
przedmiot ogłoszenia
Cykliczne dostawy materiałów szewnych na potrzeby Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli
Numer referencyjny: Sp
r. 1466 ZP/2018

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów szewnych do siedziby Zamawiającego zgodnie z formularzem ofertowym (załącznik nr 1 do SIWZ), formularzem cenowym-opisem przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2 do SWIZ) oraz wymaganiami zawartymi w SIWZ.
2. Pozostałe warunki zamówienia określa projekt umowy, stanowiący Załącznik nr 8 do SIWZ. Umowa obowiązywać będzie przez okres dwóch lat.

Wymagany termin i warunki realizacji zamówienia:
3. Dostawa materiałów szewnych objęta zamówieniem dostarczona będzie w terminie maksymalnie 3 dni roboczych (od poniedziałku do piątku) od chwili złożenia zamówienia.
4. W szczególnych przypadkach, wystąpienia zwiększonej zachorowalności lub innych wypadkach losowych Wykonawca zapewni dostawę w ciągu maksymalnie 72 godzin, licząc od chwili zgłoszenia przez Zamawiającego zamówienia opatrzonego dopiskiem „CITO”.
5.Termin rozpoznania reklamacji maksymalnie 14 dni kalendarzowych.
6. Dostawa materiałów szewnych do miejsca składowania w Aptece Szpitalnej.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1 Nazwa: Zadanie nr 1 – Szew syntetyczny ,pleciony ,powlekany , wchłaniający się od 56 -70 dni z powłoką antybakteryjną
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów szewnych do siedziby Zamawiającego zgodnie z formularzem ofertowym (załącznik nr 1 do SIWZ), formularzem cenowym-opisem przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2 do SWIZ) oraz wymaganiami zawartymi w SIWZ. 2. Pozostałe warunki zamówienia określa projekt umowy, stanowiący Załącznik nr 8 do SIWZ. Umowa obowiązywać będzie przez okres dwóch lat.

Część nr: 2 Nazwa: Zadanie nr 2 – Szew wentrykulacyjny
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów szewnych do siedziby Zamawiającego zgodnie z formularzem ofertowym (załącznik nr 1 do SIWZ), formularzem cenowym-opisem przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2 do SWIZ) oraz wymaganiami zawartymi w SIWZ. 2. Pozostałe warunki zamówienia określa projekt umowy, stanowiący Załącznik nr 8 do SIWZ. Umowa obowiązywać będzie przez okres dwóch lat.

Część nr: 3 Nazwa: Zadanie nr 3 – Szew syntetyczny , jednowłóknowy, niewchłanialny, jałowy, poliamidowy
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów szewnych do siedziby Zamawiającego zgodnie z formularzem ofertowym (załącznik nr 1 do SIWZ), formularzem cenowym-opisem przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2 do SWIZ) oraz wymaganiami zawartymi w SIWZ. 2. Pozostałe warunki zamówienia określa projekt umowy, stanowiący Załącznik nr 8 do SIWZ. Umowa obowiązywać będzie przez okres dwóch lat.
branża Medyczna
podbranża materiały medyczne
kody CPV 33140000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Podkarpackie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Podkarpackie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin