Przetarg 10259259 - Część 1: Przedmiotem zamówienia jest Dostawa artykułów...

   
Analizuj Zamówienie 10259259 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2024-02-13
przedmiot ogłoszenia
Część 1: Przedmiotem zamówienia jest Dostawa artykułów medycznych jednorazowego użytku do laboratorium Specjalistycznego Zespołu G
ruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie w zakresie określonym w SWZ . Zadanie I – jednorazowe artykuły medyczne analityka i biochemiaZamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na jedno lub trzy Zadania. Oferta na dane Zadanie musi być jednoznaczna i kompleksowa tj. obejmować cały asortyment przedmiotu zamówienia w danym Zadaniu. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert tylko na część pozycji w ramach danego Zadania. Brak wyceny nawet w jednej pozycji w danym Zadaniu skutkować będzie odrzuceniem oferty Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oferty, której treść pozwoli Zamawiającemu na zweryfikowanie oferty pod względem jej zgodności z treścią SWZ. Treść Oferty Wykonawcy musi odpowiadać treści specyfikacji warunków zamówienia.4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załączniku nr 2/I do SWZ tj. formularz asortymentowo –cenowy danego zadania określający ilość i wymagania techniczne przedmiotu zamówienia w okresie trwania umowy.5.Przez dostawę Zamawiający rozumie sukcesywne dostawy w okresie trwania umowy zgodnie z zamówieniami Zamawiającego dostosowanymi do jego bieżących potrzeb. Maksymalny termin poszczególnej dostawy przedmiotu zamówienia wynosi 5 dni roboczych. Podane ilości są średnim zapotrzebowaniem w ciągu 36 miesięcy. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zamawianych ilości przedmiotu zamówienia dotyczących poszczególnych pozycji przy zaznaczeniu, iż wartość brutto zawartej umowy nie może ulec zwiększeniu. Rzeczywiste zapotrzebowanie wynikać będzie z aktualnych potrzeb Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia zakresu dostaw o maksymalnie 30% wartości brutto zamówienia w trakcie wykonywania umowy. Zamawiający deklaruje minimalną wartość zamówienia w wysokości 70% wartości brutto umowy, którą Zamawiający podpisze z Wykonawcą. 6. Wykonawca gwarantuje, że dostarczony przedmiot umowy jest fabrycznie nowy, kompletny, wolny od wad, o terminie przydatności do użytku nie krótszym niż 6 miesięcy od daty dostawy.7. Wykonawca zobowiązany jest dostarczać towar do siedziby Zamawiającego własnym transportem, przesyłką pocztową lub poprzez wynajętego w tym celu przewoźnika na swój koszt i ryzyko.8. Warunki realizacji zamówienia i wymogi dotyczące przedmiotu zamówienia zawarte są projekcie umowy - załącznik nr 4 do SWZ.

Część 2: Przedmiotem zamówienia jest Dostawa artykułów medycznych jednorazowego użytku do laboratorium Specjalistycznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie w zakresie określonym w SWZ . Zadanie II – jednorazowe artykuły medyczne analityka i biochemiaZamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na jedno lub trzy Zadania. Oferta na dane Zadanie musi być jednoznaczna i kompleksowa tj. obejmować cały asortyment przedmiotu zamówienia w danym Zadaniu. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert tylko na część pozycji w ramach danego Zadania. Brak wyceny nawet w jednej pozycji w danym Zadaniu skutkować będzie odrzuceniem oferty Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oferty, której treść pozwoli Zamawiającemu na zweryfikowanie oferty pod względem jej zgodności z treścią SWZ. Treść Oferty Wykonawcy musi odpowiadać treści specyfikacji warunków zamówienia.4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załączniku nr 2/II do SWZ tj. formularz asortymentowo –cenowy danego zadania określający ilość i wymagania techniczne przedmiotu zamówienia w okresie trwania umowy.5.Przez dostawę Zamawiający rozumie sukcesywne dostawy w okresie trwania umowy zgodnie z zamówieniami Zamawiającego dostosowanymi do jego bieżących potrzeb. Maksymalny termin poszczególnej dostawy przedmiotu zamówienia wynosi 5 dni roboczych. Podane ilości są średnim zapotrzebowaniem w ciągu 36 miesięcy. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zamawianych ilości przedmiotu zamówienia dotyczących poszczególnych pozycji przy zaznaczeniu, iż wartość brutto zawartej umowy nie może ulec zwiększeniu. Rzeczywiste zapotrzebowanie wynikać będzie z aktualnych potrzeb Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia zakresu dostaw o maksymalnie 30% wartości brutto zamówienia w trakcie wykonywania umowy. Zamawiający deklaruje minimalną wartość zamówienia w wysokości 70% wartości brutto umowy, którą Zamawiający podpisze z Wykonawcą. 6. Wykonawca gwarantuje, że dostarczony przedmiot umowy jest fabrycznie nowy, kompletny, wolny od wad, o terminie przydatności do użytku nie krótszym niż 6 miesięcy od daty dostawy.7. Wykonawca zobowiązany jest dostarczać towar do siedziby Zamawiającego własnym transportem, przesyłką pocztową lub poprzez wynajętego w tym celu przewoźnika na swój koszt i ryzyko.8. Warunki realizacji zamówienia i wymogi dotyczące przedmiotu zamówienia zawarte są projekcie umowy - załącznik nr 4 do SWZ.

Część 3: Przedmiotem zamówienia jest Dostawa artykułów medycznych jednorazowego użytku do laboratorium Specjalistycznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie w zakresie określonym w SWZ . Zadanie III – jednorazowe artykuły medyczne bakteriologiaZamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na jedno lub trzy Zadania. Oferta na dane Zadanie musi być jednoznaczna i kompleksowa tj. obejmować cały asortyment przedmiotu zamówienia w danym Zadaniu. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert tylko na część pozycji w ramach danego Zadania. Brak wyceny nawet w jednej pozycji w danym Zadaniu skutkować będzie odrzuceniem oferty Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oferty, której treść pozwoli Zamawiającemu na zweryfikowanie oferty pod względem jej zgodności z treścią SWZ. Treść Oferty Wykonawcy musi odpowiadać treści specyfikacji warunków zamówienia.4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załączniku nr 2/III do SWZ tj. formularz asortymentowo –cenowy danego zadania określający ilość i wymagania techniczne przedmiotu zamówienia w okresie trwania umowy.5.Przez dostawę Zamawiający rozumie sukcesywne dostawy w okresie trwania umowy zgodnie z zamówieniami Zamawiającego dostosowanymi do jego bieżących potrzeb. Maksymalny termin poszczególnej dostawy przedmiotu zamówienia wynosi 5 dni roboczych. Podane ilości są średnim zapotrzebowaniem w ciągu 36 miesięcy. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zamawianych ilości przedmiotu zamówienia dotyczących poszczególnych pozycji przy zaznaczeniu, iż wartość brutto zawartej umowy nie może ulec zwiększeniu. Rzeczywiste zapotrzebowanie wynikać będzie z aktualnych potrzeb Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia zakresu dostaw o maksymalnie 30% wartości brutto zamówienia w trakcie wykonywania umowy. Zamawiający deklaruje minimalną wartość zamówienia w wysokości 70% wartości brutto umowy, którą Zamawiający podpisze z Wykonawcą. 6. Wykonawca gwarantuje, że dostarczony przedmiot umowy jest fabrycznie nowy, kompletny, wolny od wad, o terminie przydatności do użytku nie krótszym niż 6 miesięcy od daty dostawy.7. Wykonawca zobowiązany jest dostarczać towar do siedziby Zamawiającego własnym transportem, przesyłką pocztową lub poprzez wynajętego w tym celu przewoźnika na swój koszt i ryzyko.8. Warunki realizacji zamówienia i wymogi dotyczące przedmiotu zamówienia zawarte są projekcie umowy - załącznik nr 4 do SWZ.

4P/2024
branża Medyczna
podbranża materiały medyczne
kody CPV 33793000
forma tryb podstawowy
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Zachodniopomorskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Zachodniopomorskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin