Przetarg 7555853 - Dostawa: Część 1: Pompy próżniowej Część 2: Komory...

   
Analizuj Zamówienie 7555853 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-06-24
przedmiot ogłoszenia
Dostawa: Część 1: Pompy próżniowej Część 2: Komory laminarnej Część 3: Chromatografu Część 4: Wirówki
Numer refere
ncyjny: ZP-102.2020

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa:
1) w części 1 zamówienia: pompy próżniowej
2) w części 2 zamówienia: komory laminarnej
3) w części 3 zamówienia: chromatografu
4) w części 4 zamówienia: wirówki
zwanych dalej sprzętem.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 5a/5b/5c/5d do SIWZ - odpowiednio do części zamówienia.
3. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorach umów stanowiących załączniki nr 4a/4b/4c/4d do SIWZ - odpowiednio do części zamówienia.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1 Nazwa: Dostawa pompy próżniowej
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa pompy próżniowej 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 5a do SIWZ. 3. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4a do SIWZ

Część nr: 2 Nazwa: Dostawa komory laminarnej
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa komory laminarnej 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 5b do SIWZ. 3. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4b do SIWZ.

Część nr: 3 Nazwa: Dostawa chromatografu
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa chromatografu. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 5c do SIWZ. 3. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4c do SIWZ.

Część nr: 4 Nazwa: Dostyawa wirówki
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wirówki 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 5d do SIWZ. 3. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorach umów stanowiących załączniki nr 4d do SIWZ.


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540115858-N-2020 z dnia: 2020-07-01
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.6
Punkt: 2)
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-07-02, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg
nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu
>
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-07-06, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg
nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu
PL
branża Laboratoria
podbranża sprzęt laboratoryjny
kody CPV 38432200, 39141500, 42122450, 42931100
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Kujawsko-Pomorskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Kujawsko-Pomorskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin