Przetarg 7566720 - Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego dla Szpitala...

   
Analizuj Zamówienie 7566720 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-07-02
przedmiot ogłoszenia
Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego dla Szpitala Powiatowego w Radomsku.
Numer referencyjny: 185/2020

Przedmiotem zamów
ienia jest dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego do Szpitala Powiatowego w Radomsku. Opisy, nazwy i ilości zamawiającego asortymentu opisane zostały w Formularzu cenowym stanowiącym Załącznik Nr 1 do SIWZ – Pakiety od nr 1 do nr 11.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1 Nazwa: Pakiet nr 1
Przedmiotem zamówienia jest dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego do Szpitala Powiatowego w Radomsku. Opisy, nazwy i ilości zamawiającego asortymentu opisane zostały w Formularzu cenowym stanowiącym Załącznik Nr 1 do SIWZ

Część nr: 2 Nazwa: Pakiet nr 2
Przedmiotem zamówienia jest dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego do Szpitala Powiatowego w Radomsku. Opisy, nazwy i ilości zamawiającego asortymentu opisane zostały w Formularzu cenowym stanowiącym Załącznik Nr 1 do SIWZ

Część nr: 3 Nazwa: Pakiet nr 3
Przedmiotem zamówienia jest dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego do Szpitala Powiatowego w Radomsku. Opisy, nazwy i ilości zamawiającego asortymentu opisane zostały w Formularzu cenowym stanowiącym Załącznik Nr 1 do SIWZ

Część nr: 4 Nazwa: Pakiet nr 4
Przedmiotem zamówienia jest dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego do Szpitala Powiatowego w Radomsku. Opisy, nazwy i ilości zamawiającego asortymentu opisane zostały w Formularzu cenowym stanowiącym Załącznik Nr 1 do SIWZ

Część nr: 5 Nazwa: Pakiet nr 5
Przedmiotem zamówienia jest dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego do Szpitala Powiatowego w Radomsku. Opisy, nazwy i ilości zamawiającego asortymentu opisane zostały w Formularzu cenowym stanowiącym Załącznik Nr 1 do SIWZ

Część nr: 6 Nazwa: Pakiet nr 6
Przedmiotem zamówienia jest dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego do Szpitala Powiatowego w Radomsku. Opisy, nazwy i ilości zamawiającego asortymentu opisane zostały w Formularzu cenowym stanowiącym Załącznik Nr 1 do SIWZ

Część nr: 7 Nazwa: Pakiet nr 7
Przedmiotem zamówienia jest dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego do Szpitala Powiatowego w Radomsku. Opisy, nazwy i ilości zamawiającego asortymentu opisane zostały w Formularzu cenowym stanowiącym Załącznik Nr 1 do SIWZ

Część nr: 8 Nazwa: Pakiet nr 8
Przedmiotem zamówienia jest dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego do Szpitala Powiatowego w Radomsku. Opisy, nazwy i ilości zamawiającego asortymentu opisane zostały w Formularzu cenowym stanowiącym Załącznik Nr 1 do SIWZ

Część nr: 9 Nazwa: Pakiet nr 9
Przedmiotem zamówienia jest dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego do Szpitala Powiatowego w Radomsku. Opisy, nazwy i ilości zamawiającego asortymentu opisane zostały w Formularzu cenowym stanowiącym Załącznik Nr 1 do SIWZ

Część nr: 10 Nazwa: Pakiet nr 10
Przedmiotem zamówienia jest dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego do Szpitala Powiatowego w Radomsku. Opisy, nazwy i ilości zamawiającego asortymentu opisane zostały w Formularzu cenowym stanowiącym Załącznik Nr 1 do SIWZ

Część nr: 11 Nazwa: Pakiet nr 11
Przedmiotem zamówienia jest dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego do Szpitala Powiatowego w Radomsku. Opisy, nazwy i ilości zamawiającego asortymentu opisane zostały w Formularzu cenowym stanowiącym Załącznik Nr 1 do SIWZ


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540121855-N-2020 z dnia: 2020-07-09
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data 2020-07-09, godzina 10:00.
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data 2020-07-13, godzina 10:00.UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540124598-N-2020 z dnia: 2020-07-11
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data 2020-07-13, godzina 10:00
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data 2020-07-14, godzina 10:00
branża Medyczna
podbranża sprzęt medyczny, materiały medyczne
kody CPV 33196000, 33793000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Łódzkie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Łódzkie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin