Przetarg 6646623 - DOSTAWA I MONTAŻ REJESTRATORA HOLTEROWSKIEGO CIŚNIENIA,...

   
Analizuj wykonawcę Przetarg 6646623 (zakończony)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2019-03-15
przedmiot ogłoszenia
DOSTAWA I MONTAŻ REJESTRATORA HOLTEROWSKIEGO CIŚNIENIA, MATERACY P/ODLEŻYNOWYCH, ROLEK DO PRZESUWANIA PACJENTA
Numer referenc
yjny: DA.271-18/19

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż rejestratora holterowskiego ciśnienia, materacy p/odleżynowych, rolek do przesuwania pacjenta, w ilości, asortymencie oraz wymaganiach określonych w załączniku nr 2 do SIWZ - Formularz cenowy i o parametrach technicznych w załączniku nr 9 „Zestawienie parametrów technicznych”.
1.Przedmiot zamówienia obejmuje 3 zadania:
Zadanie nr 1 – dostawa i montaż rejestratora holterowskiego ciśnienia CPV 33100000-1
Zadanie nr 2 – dostawa materacy p/odleżynowych CPV 33192000-2
Zadanie nr 3 – dostawa rolek do przesuwania pacjenta CPV 33192000-2
Przedmiot zamówienia obejmuje
•dostawę i montaż towaru fabrycznie nowego,
•gwarancja i serwis na dostarczony sprzęt minimum 24 miesiące,
•dostarczenie instrukcji obsługi w języku polskim oraz paszportów technicznych
2.Zamawiający wymaga, aby zaoferowany asortyment spełniał wymagania dotyczące wyrobów medycznych zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych, (Dz. U. nr 107, poz. 679 z późn. zm) przedmiot zamówienia będący wyrobem medycznym musi:
•być oznakowany znakiem CE tzn. musi posiadać deklarację zgodności /dokument potwierdzający, że oferowany wyrób posiada dopuszczenie do obrotu i do używania oraz oznakowanie znakiem CE- zgodnie z art.11 ustawy o wyrobach medycznych.
W przypadku , gdy opisany w SIWZ przedmiot zamówienia nie został sklasyfikowany jako wyrób medyczny i zgodnie z dyrektywami europejskimi i ustawą o wyrobach medycznych nie jest objęty deklaracjami zgodności i nie podlega żadnemu wpisowi, Zamawiający wymaga złożenia stosownego oświadczenia.
3.Termin zapłaty za dostarczony towar – 30 dni.
4.Towar będzie dostarczony transportem na koszt Wykonawcy i rozładowany w siedzibie Zamawiającego (oddział neurologii) Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 5
5.Termin wykonania zamówienia.
Zamawiający ustala następujący termin wykonania zamówienia:
- do 4 tygodni od dnia zawarcia umowy,

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1 Nazwa: dostawa i montaż rejestratora holterowskiego ciśnienia
dostawa i montaż rejestratora holterowskiego ciśnienia

Część nr: 2 Nazwa: dostawa materacy p/odleżynowych
dostawa materacy p/odleżynowych

Część nr: 3 Nazwa: dostawa rolek do przesuwania pacjenta
dostawa rolek do przesuwania pacjenta
branża Medyczna
podbranża sprzęt medyczny
kody CPV 33100000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Małopolskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Małopolskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin