Przetarg 10580252 - Dostawa i montaż urządzeń laboratoryjnych...

   
Analizuj Zamówienie 10580252 (zakończone)
źródło Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED)
data publikacji 2024-05-28
przedmiot ogłoszenia
Dostawa i montaż urządzeń laboratoryjnych WIW.AG.ZP.272.11.2024

Przedmiotem zamówienia jest: dostawa i montaż fabrycznie nowych
urządzeń laboratoryjnych. Przedmiotzamówienia został podzielony na 6 Pakietów, które obejmują: Pakiet 1 – CHROMATOGRAF GAZOWY– 1 zestaw.Pakiet 2 – KOMORA LAMINARNA – 1 szt. Pakiet 3 – SYSTEM OCZYSZCZANIA WODY – 1 szt. Pakiet 4 –CHŁODZIARKA LABORATORYJNA– 1 szt. Pakiet 5 – SZAFA CHŁODNICZA – 2 szt. Pakiet 6 – ZAMRAŻARKA LABORATORYJNA– 1 szt. Zamówieniejest podzielone na 6 części (Pakietów). Wykonawcy mogą złożyć ofertę na jedną, lub na więcej części. W przypadkuskładania ofert na więcej niż jedną część Wykonawca składa jeden formularz ofertowy. Oferowane urządzenialaboratoryjne muszą spełniać parametry wyszczególnione przez Zamawiającego w szczegółowym opisie przedmiotuzamówienia (specyfikacje – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia ) stanowiącymi Załączniki Nr 2.1 2.6.do SWZ. Dostarczone urządzenie musi: 1) być fabrycznie nowe tzn. nieużywane przed dniem dostarczenia(wymagane jest aby nie posiadało wad fizycznych i prawnych), ma być kompletne, gotowe do użytkowania bezdodatkowych zakupów i inwestycji, 2) zostać dostarczone Zamawiającemu wraz z instrukcją obsługi w języku polskimw oryginalnych fabrycznych opakowaniach, których przechowywanie przez Zamawiającego nie jest wymagane dozachowania udzielonej gwarancji, 3) być oznakowane (w tym oznakowaniem „CE”) zgodnie z wymogami określonymiw ustawie z dnia 13 kwietnia 2016r o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (tekst jednolity Dz. U. 2022r poz.1854), Zamawiający wymaga gwarancji producenta na sprzęt: nie krótszej niż 36 miesięcy na Pakiet Nr 1 oraz niekrótszej niż 24 miesięcy na Pakiety Nr 2,3,4,5,6.
branża Medyczna, Laboratoria
podbranża sprzęt laboratoryjny, weterynaria - materiały
kody CPV 38000000, 38432210, 42513000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji śląskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora śląskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin