Przetarg 10059525 - Dostawa implantów do zabiegów endoprotezoplastyki dla...

   
Analizuj Zamówienie 10059525 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2023-11-06
przedmiot ogłoszenia
Dostawa implantów do zabiegów endoprotezoplastyki dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju.

Przedmiotem zamówienia jest dos
tawa implantów do zabiegów endoprotezoplastyki stawu kolanowego na Blok Operacyjny Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju, zgodnie z bieżącymi potrzebami Zamawiającego, w asortymencie i ilościach określonych w arkuszu asortymentowo-cenowym stanowiącym Załączniki nr 1 do SWZ.Wykonawca zobowiązany jest w terminie do 6 dni od daty zawarcia umowy, do utworzenia na terenie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju banku implantów tzw. ,,depozytu” z asortymentu będącego przedmiotem zamówienia, pozwalającego na swobodny wybór odpowiedniego rozmiaru. Wykonawca na czas trwania umowy dostarczy instrumentarium do implantacji oraz napędy. Po wykonaniu zabiegu Wykonawca uzupełni implanty danego rozmiaru w czasie wskazanym w umowie na podstawie tzw. ,,raportu zużycia” zgłoszonego email przez Zamawiającego. Uregulowanie należności odbywać się będzie po wykorzystaniu ,,wszczepieniu” poszczególnego rozmiaru z asortymentu. Rozliczenie niewykorzystanego asortymentu z depozytu nastąpi po zakończeniu umowy.Zamawiający wymaga przeszkolenia personelu przez Wykonawcę w zakresie zakładania zaoferowanego asortymentu.

ZOZ/DO/OM/ZP/46/2023

****************************
UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2023/BZP 00494105/01 z dnia: 2023-11-15
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2023-11-16 09:00
Po zmianie:
2023-11-20 09:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2023-11-16 09:30
Po zmianie:
2023-11-20 09:30
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą:
2023-12-15
Po zmianie:
2023-12-19
branża Medyczna
podbranża materiały medyczne
kody CPV 33183100
forma tryb podstawowy
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji świętokrzyskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora świętokrzyskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin