Przetarg 6425507 - Dostawa implantów ortopedycznych do Warszawskiego Szpitala...

   
Analizuj wykonawcę Przetarg 6425507 (zakończony)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2018-11-21
przedmiot ogłoszenia
Dostawa implantów ortopedycznych do Warszawskiego Szpitala dla Dzieci SPZOZ
Numer referencyjny: WSDZ.KZ.270.20.2018

Przedmiot
em zamówienia jest: Dostawa implantów ortopedycznych do Warszawskiego Szpitala dla Dzieci SPZOZ.
Zamówienie zostało podzielone na 5 części:
część 1: Zestaw do stabilizacji długoodcinkowej kręgosłupa
część 2: Zestaw do korekcji skoliozy
część 3: Zestaw implantów I
część 4: Zestaw do korekcji deformacji kręgosłupa
część 5: Zestaw implantów II

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do SIWZ (odpowiednio 2.1 - 2.5). Formularz asortymentowo-cenowy. Opis przedmiotu zamówienia.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1 Nazwa: Zestaw do stabilizacji długoodcinkowej kręgosłupa
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2.1 do SIWZ Formularz asortymentowo-cenowy. Opis przedmiotu zamówienia.

Część nr: 2 Nazwa: Zestaw do korekcji skoliozy
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2.2 do SIWZ. Formularz asortymentowo-cenowy. Opis przedmiotu zamówienia.

Część nr: 3 Nazwa: Zestaw implantów I
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2.3 do SIWZ. Formularz asortymentowo-cenowy. Opis przedmiotu zamówienia.

Część nr: 4 Nazwa: Zestaw do korekcji deformacji kręgosłupa
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2.4 do SIWZ. Formularz asortymentowo-cenowy. Opis przedmiotu zamówienia.

Część nr: 5 Nazwa: Zestaw implantów II
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2.5 do SIWZ. Formularz asortymentowo-cenowy. Opis przedmiotu zamówienia


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 500283770-N-2018 z dnia: 2018-11-27
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-11-29, godzina: 10:00

W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-12-03, godzina: 10:00
UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 500286039-N-2018 z dnia: 2018-11-29
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-11-29, godzina: 10:00

W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-12-05, godzina: 10:00
UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 500289069-N-2018 z dnia: 2018-12-03
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu: Data: 2018-12-05, godzina: 10:00
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu: Data: 2018-12-06, godzina: 10:00UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 500291329-N-2018 z dnia: 2018-12-05
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-12-06, godzina: 10:00
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-12-10, godzina: 10:00
branża Medyczna
podbranża materiały medyczne
kody CPV 33183100
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Mazowieckie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Mazowieckie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin