Przetarg 7569300 - „Dostawa jednorazowej rękojeści staplera...

   
Analizuj Zamówienie 7569300 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-07-03
przedmiot ogłoszenia
„Dostawa jednorazowej rękojeści staplera endoskopowego”
Numer referencyjny: Zp/37/PN-35/20

L.P. KOD ASORTYMENT
SZCZEGÓŁOWY JEDNOST MIARY ILOŚĆ 12 m-cy
1.
EC60A, SC60A, LONG60A Jednorazowa rękojeść staplera endoskopowego z wbudowana artykulacją, przeznaczonego do ładunków wykonujących zespolenie o długości 60 mm, posiadająca dwie dźwignie zamykającą i spustową. Długość ramienia 28, 34 lub 44 cm. (Zamawiający każdorazowo określi rozmiar staplera przy składaniu zamówienia.) szt. 50
2.
ECR60W, ECR60B, ECR60D, ECR60G Jednorazowe ładunki liniowe do staplera endoskopowego prostego, umożliwiającego wykonanie zespolenia na długości 60 mm, ładowane w szczęki staplera. Ładunki do tkanki cienkiej ( wysokość zszywki 1 mm po zamknięciu), ładunki do tkanki standardowej ( wysokość zszywki 1,5 mm po zamknięciu), ładunki do tkanki pośredniej (wysokość zszywki po zamknięciu 1,8 mm), ładunki do ECR60W, ECR60B, ECR60D, ECR60Gtkanki grubej ( wysokość zszywki 2 mm po zamknięciu). Wszystkie ładunki przechodzące przez trokar o średnicy 12 mm. (Zamawiający każdorazowo określi rozmiar ładunku przy składaniu zamówienia.)
szt.. 180


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540121070-N-2020 z dnia: 2020-07-08
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 6
W ogłoszeniu jest:
Opisy, fotografie (katalogi) przedmiotu zamówienia w języku polskim- z dokładnym wskazaniem,
którego pakietu i której pozycji w pakiecie dotyczy dany opis, fotografia (katalog). Opisy,
fotografie (katalogi) mają odzwierciedlać opis przedmiotu zamówienia zgodnego z załącznikiem nr
1 do SIWZ.
W ogłoszeniu powinno być:
1. Opisy, fotografie (katalogi) przedmiotu zamówienia w języku polskim- z dokładnym wskazaniem,
którego pakietu i której pozycji w pakiecie dotyczy dany opis, fotografia (katalog). Opisy,
fotografie (katalogi) mają odzwierciedlać opis przedmiotu zamówienia zgodnego z załącznikiem nr
1 do SIWZ.
2. Oświadczenie Wykonawcy, iż oferowany przedmiot zamówienia dopuszczony jest do obrotu na terenie RP zgodnie
z Ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 175).
3. W przypadku braku możliwości jednoznacznej oceny czy oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania z załącznika nr 1 do SIWZ, Zamawiający zastrzega sobie prawo do przekazania próbek którejkolwiek pozycji z pakietu budzącej wątpliwości
branża Medyczna
podbranża materiały medyczne
kody CPV 33140000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Dolnośląskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Dolnośląskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin