Przetarg 6805777 - Dostawa jednorazowych wyrobów medycznych 2 Numer...

   
Analizuj wykonawcę Przetarg 6805777 (zakończony)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2019-06-03
przedmiot ogłoszenia
Dostawa jednorazowych wyrobów medycznych 2
Numer referencyjny: 24/2019

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa na
zamówienie Zamawiającego jednorazowych wyrobów medycznych. Przedmiot zamówienia został podzielony na zadania
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawia Załącznik Nr 2 do SIWZ Formularz asortymentowo – cenowy.
3. Asortyment będący przedmiotem zamówienia musi być dopuszczony do obrotu i używania, posiadać aktualne atesty i świadectwa rejestracji zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 175) lub być dopuszczony do obrotu i używania na podstawie świadectw: certyfikat wydany przez jednostkę notyfikowaną w UE (z aktualną datą ważności oraz identyfikujący producenta i typ wyrobu) lub deklaracja zgodności z wymogami dyrektyw Unii Europejskiej.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1 Nazwa: Zadanie nr 1
Rura Carina

Część nr: 2 Nazwa: Zadanie nr 2
Zawory do bronchoskopu

Część nr: 3 Nazwa: Zadanie nr 3
Elektrody dla EMG

Część nr: 4 Nazwa: Zadanie nr 4
Zestawy podciśnieniowe do terapii ran

Część nr: 5 Nazwa: Zadanie nr 5
Asortyment do stereotaksji

Część nr: 6 Nazwa: Zadanie nr 6
Kaniula typu Dandy jednorazowa

Część nr: 7 Nazwa: Zadanie nr 7
Akcesoria do noża ultradźwiękowego

Część nr: 8 Nazwa: Zadanie nr 8
Folia na mikroskop typu Mueller-Wedel

Część nr: 9 Nazwa: Zadanie nr 9
Wosk kostny

Część nr: 10 Nazwa: Zadanie nr 10
Ostrza chirurgiczne

Część nr: 11 Nazwa: Zadanie nr 11
Masa plastyczna do uzupełniania ubytków kości

Część nr: 12 Nazwa: Zadanie nr 12
Akcesoria do wiertarki Anspach

Część nr: 13 Nazwa: Zadanie nr 13
Hemostatyczna gąbka kolagenowa

Część nr: 14 Nazwa: Zadanie nr 14
Siatki przepuklinowe

Część nr: 15 Nazwa: Zadanie nr 15
Autoklawowalne ostrze do perforatora do wiertarki Aesculap

Część nr: 16 Nazwa: Zadanie nr 16
Klej tkankowy II

Część nr: 17 Nazwa: Zadanie nr 17
Frezy i wiertła stomatologiczne

Część nr: 18 Nazwa: Zadanie nr 18
Linie próbkujące

Część nr: 19 Nazwa: Zadanie nr 19
Akcesoria do systemu piezoelektrycznego

Część nr: 20 Nazwa: Zadanie nr 20
Stapler skórny jednorazowy

Część nr: 21 Nazwa: Zadanie nr 21
Elektroda neutralna do termolezji

Część nr: 22 Nazwa: Zadanie nr 22
Sterylny seton laryngologiczny

Część nr: 23 Nazwa: Zadanie nr 23
Ostrze szafirowe

Część nr: 24 Nazwa: Zadanie nr 24
Substytut opony

Część nr: 25 Nazwa: Zadanie nr 25
Akcesoria jednorazowe do wiertarki elektrycznej

Część nr: 26 Nazwa: Zadanie nr 26
Jednorazowa igła do termolezji Cosman

Część nr: 27 Nazwa: Zadanie nr 27
Jednorazowe uszczelki do trokarów laparoskopowych

Część nr: 28 Nazwa: Zadanie nr 28
Klej tkankowy do embolizacji naczyń

Część nr: 29 Nazwa: Zadanie nr 29
Szczypce dla pracowni Endoskopii
branża Medyczna
podbranża sprzęt medyczny, materiały medyczne, odzież medyczna i jednorazowa
kody CPV 33140000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Warmińsko-Mazurskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Warmińsko-Mazurskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin