Przetarg 7027438 - Dostawa komory laminarnej oraz mikroskopu cyfrowego...

   
Analizuj wykonawcę Zamówienie 7027438 (zakończone)
źródło Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED)
data publikacji 2019-09-18
przedmiot ogłoszenia
Dostawa komory laminarnej oraz mikroskopu cyfrowego odwróconego na potrzeby Centrum Badawczo-Wdrożeniowego Zaawansowanych Terapi
i Komórkowych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu Numer referencyjny: UMW/IZ/PN-91/19
Wartość bez VAT: 75 383.40 PLN
Dostawa komory laminarnej do pracy z cytostatykamiPrzedmiot: Dostawa komory laminarnej do pracy z cytostatykami na potrzeby Centrum Badawczo-Wdrożeniowego Zaawansowanych Terapii Komórkowych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Płatne ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie umowy nr 016/RID/2018/19 z dnia 16.1.2019 r. w kwocie 11 998 121,30 PLN. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w arkuszach informacji technicznej, stanowiących Załącznik nr 2 (część 1) do SIWZ. Szczegółowe warunki i zasady realizacji umowy określa wzór umowy (załącznik nr 5 do SIWZ). Zamawiający wymaga, by oferowane urządzenia wchodzące w skład przedmiotu zamówienia były dopuszczone do obrotu na terytorium Polski oraz by odpowiadały opisowi zawartemu w Załączniku nr 2 (część 1) do SIWZ. Zamawiający ustalił maksymalny termin dostawy przedmiotu zamówienia dla cz. 1 - do 3 miesięcy. Termin dostawy przedmiotu zamówienia stanowi jedno z kryteriów oceny ofert.
Dostawa mikroskopu cyfrowego odwróconegoPrzedmiot: Dostawa mikroskopu cyfrowego odwróconego na potrzeby Centrum Badawczo-Wdrożeniowego Zaawansowanych Terapii Komórkowych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Płatne ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie umowy nr 016/RID/2018/19 z dnia 16.1.2019 r. w kwocie 11 998 121,30 PLN. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w arkuszach informacji technicznej, stanowiących Załącznik nr 2 (część 2) do SIWZ. Szczegółowe warunki i zasady realizacji umowy określa wzór umowy (załącznik nr 5 do SIWZ). Zamawiający wymaga, by oferowane urządzenia wchodzące w skład przedmiotu zamówienia były dopuszczone do obrotu na terytorium Polski oraz by odpowiadały opisowi zawartemu w Załączniku nr 2 (część 2) do SIWZ. Zamawiający ustalił maksymalny termin realizacji przedmiotu zamówienia dla cz. 2 - do 4 tygodni. Termin realizacji przedmiotu zamówienia stanowi jedno z kryteriów oceny ofert.
branża Laboratoria
podbranża sprzęt laboratoryjny
kody CPV 38513100, 42520000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Dolnośląskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Dolnośląskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin