Przetarg 6806282 - DOSTAWA MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH, JEDNORAZOWEGO UŻYTKU,...

   
Analizuj wykonawcę Przetarg 6806282 (zakończony)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2019-06-03
przedmiot ogłoszenia
DOSTAWA MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH, JEDNORAZOWEGO UŻYTKU, PRODUKTÓW FARMACEUTYCZNYCH I OCHRONNYCH DLA 24. WOJSKOWEGO ODDZIAŁU GO
SPODARCZEGO
Numer referencyjny: 54/2019

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów medycznych, jednorazowego użytku, produktów farmaceutycznych i ochronnych dla 24 Wojskowego Oddziału Gospodarczego, według opisu i ilości wskazanych w załącznikach nr 2 – 7 siwz
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1 Nazwa: Zadanie nr 1: materiały medyczne
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów medycznych według opisu i ilości wskazanych w załączniku nr 2 siwz

Część nr: 2 Nazwa: Zadanie nr 2: materiały jednorazowego użytku
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów jednorazowego użytku według opisu i ilości wskazanych w załączniku nr 3 siwz

Część nr: 3 Nazwa: Zadanie nr 3: produkty farmaceutyczne
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów farmaceutycznych według opisu i ilości wskazanych w załącznikach nr 4 siwz

Część nr: 4 Nazwa: Zadanie nr 4: produkty ochronne
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów ochronnych dla 24 Wojskowego Oddziału Gospodarczego, według opisu i ilości wskazanych w załącznikach nr 5 siwz

Część nr: 5 Nazwa: Zadanie nr 5: wyposażenie
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia medycznego dla 24 Wojskowego Oddziału Gospodarczego, według opisu i ilości wskazanych w załączniku nr 6 siwz


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540115444-N-2019 z dnia: 2019-06-10
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-06-11, godzina: 10:00

W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-06-13, godzina: 09:00
UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540116722-N-2019 z dnia: 2019-06-11
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-06-13, godzina: 09:00
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-06-14, godzina: 09:00
branża Medyczna
podbranża leki, materiały medyczne
kody CPV 33141620, 33600000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Warmińsko-Mazurskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Warmińsko-Mazurskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin