Przetarg 6636057 - dostawa narzędzi dla potrzeb Bloku Operacyjnego...

   
Analizuj wykonawcę Przetarg 6636057 (zakończony)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2019-03-11
przedmiot ogłoszenia
dostawa narzędzi dla potrzeb Bloku Operacyjnego Otolaryngologii
Numer referencyjny: 49/PN/ZP/D/2019

dostawa narzędzi dla po
trzeb Bloku Operacyjnego Otolaryngologii (zwanych dalej towarem), zgodnie z rodzajem asortymentu i ilościami określonymi w „Formularzu asortymentowo-cenowym” stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ, zgodnie z „Formularzem Oferty”, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ oraz zgodnie Parametrami technicznymi stanowiącymi załącznik nr 1a do SIWZ Zamówienie podzielone na 9 pakietów.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1 Nazwa: Pakiet nr 1
Przedmiotem zamówienia niniejszego postępowania przetargowego jest: dostawa narzędzi dla potrzeb Bloku Operacyjnego Otolaryngologii (zwanych dalej towarem), zgodnie z rodzajem asortymentu i ilościami określonymi w „Formularzu asortymentowo-cenowym” stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ, zgodnie z „Formularzem Oferty”, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ oraz zgodnie Parametrami technicznymi stanowiącymi załącznik nr 1a do SIWZ

Część nr: 2 Nazwa: Pakiet nr 2
Przedmiotem zamówienia niniejszego postępowania przetargowego jest: dostawa narzędzi dla potrzeb Bloku Operacyjnego Otolaryngologii (zwanych dalej towarem), zgodnie z rodzajem asortymentu i ilościami określonymi w „Formularzu asortymentowo-cenowym” stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ, zgodnie z „Formularzem Oferty”, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ oraz zgodnie Parametrami technicznymi stanowiącymi załącznik nr 1a do SIWZ

Część nr: 3 Nazwa: Pakiet nr 3
Przedmiotem zamówienia niniejszego postępowania przetargowego jest: dostawa narzędzi dla potrzeb Bloku Operacyjnego Otolaryngologii (zwanych dalej towarem), zgodnie z rodzajem asortymentu i ilościami określonymi w „Formularzu asortymentowo-cenowym” stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ, zgodnie z „Formularzem Oferty”, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ oraz zgodnie Parametrami technicznymi stanowiącymi załącznik nr 1a do SIWZ

Część nr: 4 Nazwa: Pakiet nr 4
Przedmiotem zamówienia niniejszego postępowania przetargowego jest: dostawa narzędzi dla potrzeb Bloku Operacyjnego Otolaryngologii (zwanych dalej towarem), zgodnie z rodzajem asortymentu i ilościami określonymi w „Formularzu asortymentowo-cenowym” stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ, zgodnie z „Formularzem Oferty”, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ oraz zgodnie Parametrami technicznymi stanowiącymi załącznik nr 1a do SIWZ

Część nr: 5 Nazwa: Pakiet nr 5
Przedmiotem zamówienia niniejszego postępowania przetargowego jest: dostawa narzędzi dla potrzeb Bloku Operacyjnego Otolaryngologii (zwanych dalej towarem), zgodnie z rodzajem asortymentu i ilościami określonymi w „Formularzu asortymentowo-cenowym” stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ, zgodnie z „Formularzem Oferty”, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ oraz zgodnie Parametrami technicznymi stanowiącymi załącznik nr 1a do SIWZ

Część nr: 6 Nazwa: Pakiet nr 6
Przedmiotem zamówienia niniejszego postępowania przetargowego jest: dostawa narzędzi dla potrzeb Bloku Operacyjnego Otolaryngologii (zwanych dalej towarem), zgodnie z rodzajem asortymentu i ilościami określonymi w „Formularzu asortymentowo-cenowym” stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ, zgodnie z „Formularzem Oferty”, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ oraz zgodnie Parametrami technicznymi stanowiącymi załącznik nr 1a do SIWZ

Część nr: 7 Nazwa: Pakiet nr 7
Przedmiotem zamówienia niniejszego postępowania przetargowego jest: dostawa narzędzi dla potrzeb Bloku Operacyjnego Otolaryngologii (zwanych dalej towarem), zgodnie z rodzajem asortymentu i ilościami określonymi w „Formularzu asortymentowo-cenowym” stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ, zgodnie z „Formularzem Oferty”, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ oraz zgodnie Parametrami technicznymi stanowiącymi załącznik nr 1a do SIWZ

Część nr: 8 Nazwa: Pakiet nr 8
Przedmiotem zamówienia niniejszego postępowania przetargowego jest: dostawa narzędzi dla potrzeb Bloku Operacyjnego Otolaryngologii (zwanych dalej towarem), zgodnie z rodzajem asortymentu i ilościami określonymi w „Formularzu asortymentowo-cenowym” stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ, zgodnie z „Formularzem Oferty”, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ oraz zgodnie Parametrami technicznymi stanowiącymi załącznik nr 1a do SIWZ

Część nr: 9 Nazwa: Pakiet nr 9
Przedmiotem zamówienia niniejszego postępowania przetargowego jest: dostawa narzędzi dla potrzeb Bloku Operacyjnego Otolaryngologii (zwanych dalej towarem), zgodnie z rodzajem asortymentu i ilościami określonymi w „Formularzu asortymentowo-cenowym” stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ, zgodnie z „Formularzem Oferty”, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ oraz zgodnie Parametrami technicznymi stanowiącymi załącznik nr 1a do SIWZ


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540051583-N-2019 z dnia: 2019-03-18
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-03-19, godzina: 09:00,
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-03-26, godzina: 09:00,
branża Medyczna
podbranża sprzęt medyczny, materiały medyczne
kody CPV 33162200, 33169000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Łódzkie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Łódzkie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin