Przetarg 7189913 - Dostawa odczynników dla potrzeb Zakładu Diagnostyki...

   
Analizuj Zamówienie 7189913 (zakończone)
źródło Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED)
data publikacji 2019-11-27
przedmiot ogłoszenia
Dostawa odczynników dla potrzeb Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej w okresie 48 miesięcy dla potrzeb Zakładu Diagnostyki Labor
atoryjnej WSZ w Elblągu. Numer referencyjny: 46/2019
Wartość bez VAT: 1 907 854.44 PLN
Pakiet nr 1Przedmiotem, niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okresie 48 miesięcy w pakiecie nr 1 jest:a) Dostawa odczynników do koagulacji dla potrzeb Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej, których asortyment oraz ilości zostały określone w załączniku nr 1 do SIWZ.b) Dostawa materiałów kontrolnych, kalibratorów, naczynek pomiarowych, niezbędnych dodatkowych odczynników i materiałów do bieżącej eksploatacji potrzebnych do wykonania ilości badań podanych w załączniku nr 1 do SIWZ (kolumna D), których asortyment przedstawia załącznik nr 1A do SIWZ.c) Dzierżawa 2 analizatorów (podstawowy i zastępczy) wraz z zestawem komputerowym dla potrzeb Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej, których wymagane parametry (parametry graniczne), wyposażenie, warunki serwisu oraz szkolenia przedstawiono w załączniku nr 1C do SIWZ. Parametry podlegające ocenie przedstawiono w załączniku nr 1D do SIWZ. Zamawiający wymaga, aby zaoferowane do dzierżawy analizatory były fabrycznie nowe, nie starsze niż z 2019 r., kompletne i po zainstalowaniu gotowe do podjęcia działalności medycznej, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji. Zamawiający dopuszcza aparat podstawowy fabrycznie nowy, nie starszy niż z 2019 r., natomiast aparat zastępczy używany nie starszy niż z 2016 r. Koszt związany z dzierżawą przez Zamawiającego analizatorów przez okres 48 miesięcy stanowi arkusz cenowy – załącznik nr 1B do SIWZ.Uwaga!Zamawiający wymaga, aby miesięczny koszt za dzierżawę był nie wyższy niż 300,00 PLN netto za 2 analizatory.d) Przeprowadzenie szkolenia personelu Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej oraz pracowników personelu obsługi technicznej (pracowników sekcji sprzętu medycznego) w zakresie obsługi dzierżawionych analizatorów.
Pakiet nr 2Przedmiotem, niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okresie 48 miesięcy w pakiecie nr 2 jest:a) Dostawa odczynników do imunologii dla potrzeb Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej, których asortyment oraz ilości zostały określone w załączniku nr 2 do SIWZ.b) Części zużywalne i elementy niezbędne do bieżącej pracy i konserwacji potrzebne do wykonania ilości badań podanej w załączniku nr 2 do SIWZ (kolumna D) – asortyment przedstawia załącznik nr 2A do SIWZ.c) Dzierżawa analizatora i dodatkowego wyposażenia dla potrzeb Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej, którego wymagane parametry (parametry graniczne), wyposażenie, warunki serwisu oraz szkolenia przedstawiono w załączniku nr 2C do SIWZ. Zamawiający wymaga, aby zaoferowany do dzierżawy analizator był fabrycznie nowy, nie starszy niż z 2019 r., kompletny i po zainstalowaniu gotowy do podjęcia działalności medycznej, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji. Koszt związany z dzierżawą przez Zamawiającego aparatu przez okres 48 miesięcy stanowi arkusz cenowy – załącznik nr 2B do SIWZ.Uwaga!Zamawiający wymaga, aby miesięczny koszt za dzierżawę był nie wyższy niż 100,00 PLN netto.d) Przeprowadzenie szkolenia personelu Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej oraz pracowników personelu obsługi technicznej (pracowników sekcji sprzętu medycznego) w zakresie obsługi dzierżawionego aparatu.
Pakiet nr 3Przedmiotem, niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okresie 48 miesięcy w Pakiecie nr 3 jest:a) Dostawa odczynników do analizy ogólnej moczu i osadów dla potrzeb Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej, których asortyment oraz ilości zostały określone w załączniku nr 3 do SIWZ.b) Kalibratory, kontrole, dodatkowe materiały i odczynniki potrzebne do wykonania ilości oznaczeń podanej w załączniku nr 3 do SIWZ (kolumna D) – asortyment przedstawia załącznik nr 3A do SIWZ.c) Dzierżawa analizatorów dla potrzeb Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej, których wymagane parametry (parametry graniczne), wyposażenie, warunki serwisu oraz szkolenia przedstawiono w Załączniku nr 3C do SIWZ. Parametry podlegające ocenie przedstawiono w Załączniku nr 3D do SIWZ. Zamawiający wymaga, aby zaoferowane do dzierżawy analizatory były fabrycznie nowe, nie starsze niż z 2019 r., kompletne i po zainstalowaniu gotowe do podjęcia działalności medycznej, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji. Koszt związany z dzierżawą przez Zamawiającego aparatów przez okres 48 miesięcy stanowi arkusz cenowy – załącznik nr 3B do SIWZ.Uwaga!Zamawiający wymaga, aby miesięczny koszt za dzierżawę 2 analizatorów był nie wyższy niż 300,00 PLN netto.d) Przeprowadzenie szkolenia personelu Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej oraz pracowników personelu obsługi technicznej (pracowników sekcji sprzętu medycznego) w zakresie obsługi dzierżawionego aparatu.
branża Medyczna
podbranża sprzęt medyczny, materiały medyczne
kody CPV 33124100, 33696500, 80511000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie ,dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Warmińsko-Mazurskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Warmińsko-Mazurskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin