Przetarg 7551436 - Dostawa odczynników i materiałów laboratoryjnych Numer...

   
Analizuj Zamówienie 7551436 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-06-23
przedmiot ogłoszenia
Dostawa odczynników i materiałów laboratoryjnych
Numer referencyjny: SZSPOO.SZPiGM.3810/42/2020

Przedmiotem zamówienia jes
t dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do wykonywania sekwencjonowania NGS i sekwencjonowania kapilarnego na aparatach ION TORRENT S5 i 3500 Genetic Analyzer.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w załączniku nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540115630-N-2020 z dnia: 2020-07-01
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-07-01, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski

W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-07-07, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
branża Medyczna
podbranża materiały medyczne
kody CPV 33696500, 38000000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Podkarpackie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Podkarpackie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin