Przetarg 10600991 - Dostawa odczynników laboratoryjnych dla Zakładu Higieny...

   
Analizuj Zamówienie 10600991 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2024-06-07
przedmiot ogłoszenia
Dostawa odczynników laboratoryjnych dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie.

Część 1: Dostawa linii komórkowej CCL-131 -
zgodnie z zapisami Rozdziału III SWZ.

Część 2: Dostawa odczynników chemicznych, buforów i wzorców pH - zgodnie z zapisami Rozdziału III SWZ.

Część 3: Dostawa eteru naftowego cz.d.a. - zgodnie z zapisami Rozdziału III SWZ.

Część 4: Dostawa wzorców antybiotyków - - zgodnie z zapisami Rozdziału III SWZ.

Część 5: Dostawa pożywek do metody 5-płytkowej - zgodnie z zapisami Rozdziału III SWZ.

WIW-AD.272.29.2024

****************************
UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2024/BZP 00366877/01 z dnia: 2024-06-14
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2024-06-17 09:00
Po zmianie:
2024-06-20 09:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2024-06-17 10:00
Po zmianie:
2024-06-20 10:00
branża Medyczna, Laboratoria
podbranża materiały laboratoryjne, weterynaria - materiały
kody CPV 33696500
forma tryb podstawowy
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Mazowieckie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Mazowieckie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin