Przetarg 6641063 - Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatora...

   
Analizuj wykonawcę Przetarg 6641063 (zakończony)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2019-03-13
przedmiot ogłoszenia
Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatora zastępczego do wykonywania badań hematologicznych, dostawa odczynników do a
paratu Quantum Blue Reader, dostawa paneli alergologicznych, dostawa odczynników, szkiełek i naklejek wraz z dzierżawą aparatu do wykonywania barwień immunohistochemicznych, dostawa przeciwciał stężonych
Numer referencyjny: ZP/9/12/2019/PN/9

Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatora zastępczego do wykonywania badań hematologicznych, dostawa odczynników do aparatu Quantum Blue Reader, dostawa paneli alergologicznych, dostawa odczynników, szkiełek i naklejek wraz z dzierżawą aparatu do wykonywania barwień immunohistochemicznych, dostawa przeciwciał stężonych.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1 Nazwa: Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatora zastępczego do wykonywania badań hematologicznych
Przedmiotem zamówienia jest: dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatora zastępczego do wykonywania badań hematologicznych.

Część nr: 2 Nazwa: Dostawa odczynników do aparatu Quantum Blue Reader
Przedmiotem zamówienia jest: dostawa odczynników do aparatu Quantum Blue Reader.

Część nr: 3 Nazwa: Dostawa paneli alergologicznych – testy immunoenzymatyczne do ilościowego wykrywania swoistych Ige
Przedmiotem zamówienia jest: dostawa paneli alergologicznych – testy immunoenzymatyczne do ilościowego wykrywania swoistych Ige.

Część nr: 4 Nazwa: Dostawa odczynników, szkiełek i naklejek wraz z dzierżawą aparatu do barwień immunohistochemicznych
Przedmiotem zamówienia jest: dostawa odczynników, szkiełek i naklejek wraz z dzierżawą aparatu do barwień immunohistochemicznych.

Część nr: 5 Nazwa: Dostawa przeciwciał stężonych
Przedmiotem zamówienia jest: dostawa przeciwciał stężonych.


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540052780-N-2019 z dnia: 2019-03-19
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-03-21, godzina: 08:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszenie):
Nie
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzone oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > Język polski
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-03-26, godzina: 08:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszenie):
Nie
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzone oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > Język polski
branża Medyczna
podbranża sprzęt medyczny, materiały medyczne
kody CPV 33696500, 38434000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie ,dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Śląskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Śląskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin