Przetarg 7007966 - Dostawa odzieży ochronnej Numer referencyjny: ZP-19-095UN...

   
Analizuj wykonawcę Zamówienie 7007966 (zakończone)
źródło Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED)
data publikacji 2019-09-10
przedmiot ogłoszenia
Dostawa odzieży ochronnej Numer referencyjny: ZP-19-095UN
Pakiet nr 1 – Odzież robocza warsztatowaPakiet nr 1 – Odzież rob
ocza warsztatowa1) Zamawiający wymaga, aby materiał użyty do wykonania asortymentu określonego w pakietach nr 1 i nr 2 był trwale barwiony i musi utrzymywać niezmienność koloru w procesie prania domowego jak i przemysłowego.2) Zamawiający wymaga, aby materiał lub układ materiałów użyty do wykonania asortymentu określonego w pakiecie nr 2 posiadał właściwości paraprzepuszczalny, wodoszczelny i wiatroszczelny.3) Zamawiający wymaga, aby odblaski oraz logo wykonane było z materiału lub tworzywa niepękającego w niskich temperaturach poniżej 0oC oraz aby materiał był odporny na pranieW temperaturze min. 60oC – dotyczy pakietu nr 2. Zamawiający zastrzega, iż w przypadku wątpliwości co do zgodności oferowanego przedmiotu zamówienia z SIWZ, podda materiał z którego będzie wykonane logo dwukrotnemu procesowi prania – dot. Wykonawcy którego oferta została najwyższej oceniona.4) Zamawiający wymaga co najmniej 12-miesięcznej gwarancji od dnia dostawy przedmiotu umowy - dotyczy wszystkich pakietów.5) Wszelkie koszty związane z dostawami ponosi Wykonawca.1) Realizacja przedmiotu zamówienia będzie następowała częściowo na podstawie pisemnych zamówień Zamawiającego w ilościach wskazanych w zamówieniu i w terminach określonych w projekcie umowy.2) Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia przedmiotu zamówienia własnym transportem, na własny koszt i na własne ryzyko do Magazynu Bielizny i Odzieży budynek nr 3 SPSK- M w Katowicach.3) Zapłata za dostarczony przedmiot zamówienia nastąpi w terminie 60 dni licząc od dnia dostarczenia faktury.4) Zamawiający zastrzega, że dostawy mogą odbywać się w godzinach pracy Zamawiającego tj. od godz. 7:00 do godz. 13:00 w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.5) Realizacja przedmiotu zamówienia będzie następowała częściowo na podstawie pisemnych zamówień Zamawiającego w ilościach wskazanych w zamówieniu w terminach, w zakresie:5.1 pakiet nr 1 – maks. 5 dni roboczych;5.2 pakiet nr 2 – maks. 15 dni roboczych;5.3 pakiet nr 3 – maks. 7 dni roboczych.6) Wszelkie koszty związane z dostawami ponosi Wykonawca.7) Wykonawca zobowiązuje się realizować zamówienia objęte niniejszą umową w cenach i na warunkach określonych w niniejszej umowie.8) Wykonawca zapewnia terminowość dostaw, a ewentualne przeszkody zaistniałe po stronie Wykonawcy lub producenta nie mogą wpłynąć na terminowość dostaw.9) Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że przedmiot umowy jest wolny od wad.
Pakiet nr 2 – Odzież całoroczna1) Zamawiający wymaga, aby materiał użyty do wykonania asortymentu określonego w pakietach nr 1 i nr 2 był trwale barwiony i musi utrzymywać niezmienność koloru w procesie prania domowego jak i przemysłowego.2) Zamawiający wymaga, aby materiał lub układ materiałów użyty do wykonania asortymentu określonego w pakiecie nr 2 posiadał właściwości paraprzepuszczalny, wodoszczelny i wiatroszczelny.3) Zamawiający wymaga, aby odblaski oraz logo wykonane było z materiału lub tworzywa niepękającego w niskich temperaturach poniżej 0oC oraz aby materiał był odporny na pranie w temperaturze min. 60oC – dotyczy pakietu nr 2. Zamawiający zastrzega, iż w przypadku wątpliwości co do zgodności oferowanego przedmiotu zamówienia z SIWZ, podda materiał z którego będzie wykonane logo dwukrotnemu procesowi prania – dot. Wykonawcy którego oferta została najwyższej oceniona.4) Zamawiający wymaga co najmniej 12-miesięcznej gwarancji od dnia dostawy przedmiotu umowy - dotyczy wszystkich pakietów.5) Wszelkie koszty związane z dostawami ponosi Wykonawca.1) Realizacja przedmiotu zamówienia będzie następowała częściowo na podstawie pisemnych zamówień Zamawiającego w ilościach wskazanych w zamówieniu i w terminach określonych w projekcie umowy.2) Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia przedmiotu zamówienia własnym transportem, na własny koszt i na własne ryzyko do Magazynu Bielizny i Odzieży budynek nr 3 SPSK- M w Katowicach.3) Zapłata za dostarczony przedmiot zamówienia nastąpi w terminie 60 dni licząc od dnia dostarczenia faktury.4) Zamawiający zastrzega, że dostawy mogą odbywać się w godzinach pracy Zamawiającego tj. od godz. 7:00 do godz. 13:00 w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.5) Realizacja przedmiotu zamówienia będzie następowała częściowo na podstawie pisemnych zamówień Zamawiającego w ilościach wskazanych w zamówieniu w terminach, w zakresie:5.1 pakiet nr 1 – maks. 5 dni roboczych;5.2 pakiet nr 2 – maks. 15 dni roboczych;5.3 pakiet nr 3 – maks. 7 dni roboczych.6) Wszelkie koszty związane z dostawami ponosi Wykonawca.7) Wykonawca zobowiązuje się realizować zamówienia objęte niniejszą umową w cenach i na warunkach określonych w niniejszej umowie.8) Wykonawca zapewnia terminowość dostaw, a ewentualne przeszkody zaistniałe po stronie Wykonawcy lub producenta nie mogą wpłynąć na terminowość dostaw.9) Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że przedmiot umowy jest wolny od wad.
Pakiet nr 3 – Środki ochronny indywidualnej1) Zamawiający wymaga, aby materiał użyty do wykonania asortymentu określonego w pakietach nr 1 i nr 2 był trwale barwiony i musi utrzymywać niezmienność koloru w procesie prania domowego jak i przemysłowego.2) Zamawiający wymaga, aby materiał lub układ materiałów użyty do wykonania asortymentu określonego w pakiecie nr 2 posiadał właściwości paraprzepuszczalny, wodoszczelny i wiatroszczelny.3) Zamawiający wymaga, aby odblaski oraz logo wykonane było z materiału lub tworzywa niepękającego w niskich temperaturach poniżej 0oC oraz aby materiał był odporny na pranieW temperaturze min. 60oC – dotyczy pakietu nr 2. Zamawiający zastrzega, iż w przypadku wątpliwości co do zgodności oferowanego przedmiotu zamówienia z SIWZ, podda materiał z którego będzie wykonane logo dwukrotnemu procesowi prania – dot. Wykonawcy którego oferta została najwyższej oceniona.4) Zamawiający wymaga co najmniej 12 miesięcznej gwarancji od dnia dostawy przedmiotu umowy - dotyczy wszystkich pakietów.5) Wszelkie koszty związane z dostawami ponosi Wykonawca.1) Realizacja przedmiotu zamówienia będzie następowała częściowo na podstawie pisemnych zamówień Zamawiającego w ilościach wskazanych w zamówieniu i w terminach określonych w projekcie umowy.2) Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia przedmiotu zamówienia własnym transportem, na własny koszt i na własne ryzyko do Magazynu Bielizny i Odzieży budynek nr 3 SPSK- M w Katowicach.3) Zapłata za dostarczony przedmiot zamówienia nastąpi w terminie 60 dni licząc od dnia dostarczenia faktury.4) Zamawiający zastrzega, że dostawy mogą odbywać się w godzinach pracy Zamawiającego tj. od godz. 7:00 do godz. 13:00 w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.5) Realizacja przedmiotu zamówienia będzie następowała częściowo na podstawie pisemnych zamówień Zamawiającego w ilościach wskazanych w zamówieniu w terminach, w zakresie:5.1 pakiet nr 1 – maks. 5 dni roboczych;5.2 pakiet nr 2 – maks. 15 dni roboczych;5.3 pakiet nr 3 – maks. 7 dni roboczych.6) Wszelkie koszty związane z dostawami ponosi Wykonawca.7) Wykonawca zobowiązuje się realizować zamówienia objęte niniejszą umową w cenach i na warunkach określonych w niniejszej umowie.8) Wykonawca zapewnia terminowość dostaw, a ewentualne przeszkody zaistniałe po stronie Wykonawcy lub producenta nie mogą wpłynąć na terminowość dostaw.9) Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że przedmiot umowy jest wolny od wad.
branża BHP, odzież ochronna i robocza, artykuły i środki bhp, Medyczna, Odzież, obuwie, tekstylia
podbranża odzież ochronna i robocza, artykuły, osprzęt, odzież, obuwie, odzież medyczna i jednorazowa
kody CPV 18100000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Śląskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Śląskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin