Przetarg 6815010 - Dostawa opatrunków i wyrobów medycznych specjalnego...

   
Analizuj wykonawcę Przetarg 6815010 (zakończony)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2019-06-06
przedmiot ogłoszenia
Dostawa opatrunków i wyrobów medycznych specjalnego przeznaczenia dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J
ózefa Strusia przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu
Numer referencyjny: WSM/DZP/381/5322/N/2019

Przedmiot zamówienia stanowi dostawa opatrunków i wyrobów medycznych specjalnego przeznaczenia dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia w Poznaniu, w asortymencie, zamawianych ilościach wyszczególnionych na załączonym formularzu ofertowym do niniejszej specyfikacji i stanowiącym jej integralną część, gdzie opisane są szczegółowo wymagania jakim winien odpowiadać przedmiot zamówienia, (załącznik nr 1 do SIWZ).
Zamawiający oczekuje opatrunków wysokiej jakości, spełniających wymagane warunki dla tego rodzaju asortymentu zgodnie z jego przeznaczeniem.
Przedmiot zamówienia został podzielony na pakiety 1-18.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1 Nazwa: Pakiet 1
Przedmiot zamówienia stanowi dostawa opatrunków i wyrobów medycznych specjalnego przeznaczenia

Część nr: 2 Nazwa: Pakiet 2
Przedmiot zamówienia stanowi dostawa opatrunków i wyrobów medycznych specjalnego przeznaczenia

Część nr: 3 Nazwa: Pakiet 3
Przedmiot zamówienia stanowi dostawa opatrunków i wyrobów medycznych specjalnego przeznaczenia

Część nr: 4 Nazwa: Pakiet 4
Przedmiot zamówienia stanowi dostawa opatrunków i wyrobów medycznych specjalnego przeznaczenia

Część nr: 5 Nazwa: Pakiet 5
Przedmiot zamówienia stanowi dostawa opatrunków i wyrobów medycznych specjalnego przeznaczenia

Część nr: 6 Nazwa: Pakiet 6
Przedmiot zamówienia stanowi dostawa opatrunków i wyrobów medycznych specjalnego przeznaczenia

Część nr: 7 Nazwa: Pakiet 7
Przedmiot zamówienia stanowi dostawa opatrunków i wyrobów medycznych specjalnego przeznaczenia

Część nr: 8 Nazwa: Pakiet 8
Przedmiot zamówienia stanowi dostawa opatrunków i wyrobów medycznych specjalnego przeznaczenia

Część nr: 9 Nazwa: Pakiet 9
Przedmiot zamówienia stanowi dostawa opatrunków i wyrobów medycznych specjalnego przeznaczenia

Część nr: 10 Nazwa: Pakiet 10
Przedmiot zamówienia stanowi dostawa opatrunków i wyrobów medycznych specjalnego przeznaczenia

Część nr: 11 Nazwa: Pakiet 11
Przedmiot zamówienia stanowi dostawa opatrunków i wyrobów medycznych specjalnego przeznaczenia

Część nr: 12 Nazwa: Pakiet 12
Przedmiot zamówienia stanowi dostawa opatrunków i wyrobów medycznych specjalnego przeznaczenia

Część nr: 13 Nazwa: Pakiet 13
Przedmiot zamówienia stanowi dostawa opatrunków i wyrobów medycznych specjalnego przeznaczenia

Część nr: 14 Nazwa: Pakiet 14
Przedmiot zamówienia stanowi dostawa opatrunków i wyrobów medycznych specjalnego przeznaczenia

Część nr: 15 Nazwa: Pakiet 15
Przedmiot zamówienia stanowi dostawa opatrunków i wyrobów medycznych specjalnego przeznaczenia

Część nr: 16 Nazwa: Pakiet 16
Przedmiot zamówienia stanowi dostawa opatrunków i wyrobów medycznych specjalnego przeznaczenia

Część nr: 17 Nazwa: Pakiet 17
Przedmiot zamówienia stanowi dostawa opatrunków i wyrobów medycznych specjalnego przeznaczenia

Część nr: 18 Nazwa: Pakiet 18
Przedmiot zamówienia stanowi dostawa opatrunków i wyrobów medycznych specjalnego przeznaczenia
branża Medyczna
podbranża leki, materiały medyczne
kody CPV 33141111
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Wielkopolskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Wielkopolskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin