Przetarg 7181832 - DOSTAWA OPATRUNKÓW Numer referencyjny: Szp/FZ – 65/2019 ...

   
Analizuj Zamówienie 7181832 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2019-11-25
przedmiot ogłoszenia
DOSTAWA OPATRUNKÓW
Numer referencyjny: Szp/FZ – 65/2019

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa opatrunków do M
agazynu Apteki Szpitalnej Zamawiającego.
2. Szczegółowe ilości, rodzaj oraz minimalne parametry techniczno – użytkowe określają formularze cenowe stanowiące załączniki nr 1.1 - 1.21 do formularza ofertowego.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1 Nazwa: Pakiet 1
Szczegółowe ilości, rodzaj oraz minimalne parametry techniczno – użytkowe określa formularz cenowy stanowiący załączniki nr 1.1 do formularza ofertowego.

Część nr: 2 Nazwa: Pakiet 2
Szczegółowe ilości, rodzaj oraz minimalne parametry techniczno – użytkowe określa formularz cenowy stanowiący załączniki nr 1.2 do formularza ofertowego.

Część nr: 3 Nazwa: Pakiet 3
Szczegółowe ilości, rodzaj oraz minimalne parametry techniczno – użytkowe określa formularz cenowy stanowiący załączniki nr 1.3 do formularza ofertowego.

Część nr: 4 Nazwa: Pakiet 4
Szczegółowe ilości, rodzaj oraz minimalne parametry techniczno – użytkowe określa formularz cenowy stanowiący załączniki nr 1.4 do formularza ofertowego.

Część nr: 5 Nazwa: Pakiet 5
Szczegółowe ilości, rodzaj oraz minimalne parametry techniczno – użytkowe określa formularz cenowy stanowiący załączniki nr 1.5 do formularza ofertowego.

Część nr: 6 Nazwa: Pakiet 6
Szczegółowe ilości, rodzaj oraz minimalne parametry techniczno – użytkowe określa formularz cenowy stanowiący załączniki nr 1.6 do formularza ofertowego.

Część nr: 7 Nazwa: Pakiet 7
Szczegółowe ilości, rodzaj oraz minimalne parametry techniczno – użytkowe określa formularz cenowy stanowiący załączniki nr 1.7 do formularza ofertowego.

Część nr: 8 Nazwa: Pakiet 8
Szczegółowe ilości, rodzaj oraz minimalne parametry techniczno – użytkowe określa formularz cenowy stanowiący załączniki nr 1.8 do formularza ofertowego.

Część nr: 9 Nazwa: Pakiet 9
Szczegółowe ilości, rodzaj oraz minimalne parametry techniczno – użytkowe określa formularz cenowy stanowiący załączniki nr 1.9 do formularza ofertowego.

Część nr: 10 Nazwa: Pakiet 10
Szczegółowe ilości, rodzaj oraz minimalne parametry techniczno – użytkowe określa formularz cenowy stanowiący załączniki nr 1.10 do formularza ofertowego.

Część nr: 11 Nazwa: Pakiet 11
Szczegółowe ilości, rodzaj oraz minimalne parametry techniczno – użytkowe określa formularz cenowy stanowiący załączniki nr 1.11 do formularza ofertowego.

Część nr: 12 Nazwa: Pakiet 12
Szczegółowe ilości, rodzaj oraz minimalne parametry techniczno – użytkowe określa formularz cenowy stanowiący załączniki nr 1.12 do formularza ofertowego.

Część nr: 13 Nazwa: Pakiet 13
Szczegółowe ilości, rodzaj oraz minimalne parametry techniczno – użytkowe określa formularz cenowy stanowiący załączniki nr 1.13 do formularza ofertowego.

Część nr: 14 Nazwa: Pakiet 14
Szczegółowe ilości, rodzaj oraz minimalne parametry techniczno – użytkowe określa formularz cenowy stanowiący załączniki nr 1.14 do formularza ofertowego.

Część nr: 15 Nazwa: Pakiet 15
Szczegółowe ilości, rodzaj oraz minimalne parametry techniczno – użytkowe określa formularz cenowy stanowiący załączniki nr 1.15 do formularza ofertowego.

Część nr: 16 Nazwa: Pakiet 16
Szczegółowe ilości, rodzaj oraz minimalne parametry techniczno – użytkowe określa formularz cenowy stanowiący załączniki nr 1.16 do formularza ofertowego.

Część nr: 17 Nazwa: Pakiet 17
Szczegółowe ilości, rodzaj oraz minimalne parametry techniczno – użytkowe określa formularz cenowy stanowiący załączniki nr 1.17 do formularza ofertowego.

Część nr: 18 Nazwa: Pakiet 18
Szczegółowe ilości, rodzaj oraz minimalne parametry techniczno – użytkowe określa formularz cenowy stanowiący załączniki nr 1.18 do formularza ofertowego.

Część nr: 19 Nazwa: Pakiet 19
Szczegółowe ilości, rodzaj oraz minimalne parametry techniczno – użytkowe określa formularz cenowy stanowiący załączniki nr 1.19 do formularza ofertowego.

Część nr: 20 Nazwa: Pakiet 20
Szczegółowe ilości, rodzaj oraz minimalne parametry techniczno – użytkowe określa formularz cenowy stanowiący załączniki nr 1.20 do formularza ofertowego.

Część nr: 21 Nazwa: Pakiet 21
Szczegółowe ilości, rodzaj oraz minimalne parametry techniczno – użytkowe określa formularz cenowy stanowiący załączniki nr 1.21 do formularza ofertowego.


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540260960-N-2019 z dnia: 2019-12-02
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
W ogłoszeniu jest:
Data: 2019-12-05, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg
nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu

W ogłoszeniu powinno być:
Data: 2019-12-09, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg
nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu: Język polski
branża Medyczna
podbranża materiały medyczne, odzież medyczna i jednorazowa
kody CPV 33141110
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Dolnośląskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Dolnośląskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin