Przetarg 5910041 - Dostawa pomocy dydaktycznych do pracowni przedmiotowych do...

   
Analizuj Przetarg 5910041
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2018-03-23
przedmiot ogłoszenia
Dostawa pomocy dydaktycznych do pracowni przedmiotowych do szkół na terenie Gminy Klucze w ramach realizacji projektu „Klucze
do sukcesu- rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół Gminy Klucze” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś 10 Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne
Numer referencyjny: GZO/P/271.1.2018

Przedmiotem zamówienia jest dostawa pomocy dydaktycznych do pracowni przedmiotowych do szkół na terenie Gminy Klucze w ramach realizacji projektu pn. „Klucze do sukcesu - rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół Gminy Klucze”.
Zamówienie podzielone jest na osiem części. Każda z części będzie obejmować dostawę oraz rozładunek wraz z wniesieniem pomocy dydaktycznych we wskazane miejsce przez Zamawiającego

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1 Nazwa: Dostawa pomocy dydaktycznych do 6 pracowni matematycznych
Przedmiotem zamówienia jest dostawa, rozładunek i wniesienie w wyznaczone miejsce pomocy dydaktycznych do pracowni matematycznych do następujących szkół na terenie Gminy Klucze: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bydlinie adres: BYDLIN, ul. Legionów 32 32 -310 Klucze, Szkoła Podstawowa w Jaroszowcu adres: JAROSZOWIEC ul. Kolejowa 18 32-310 Klucze, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Chechle adres: CHECHŁO ul. Kluczewska 56 32-310 Klucze, Szkoła Podstawowa w Rodakach adres: RODAKI 32-310 Klucze ul. Strażacka 11, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ryczówku adres: RYCZÓWEK ul. Dolna 12 32-310 Klucze, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kwaśniowie Dolnym adres: KWAŚNIÓW DOLNY ul. Basztowa 2 32-310 Klucze

Część nr: 2 Nazwa: Dostawa pomocy dydaktycznych do 5 pracowni przyrodniczych
Przedmiotem zamówienia jest dostawa, rozładunek i wniesienie w wyznaczone miejsce pomocy dydaktycznych do pracowni przyrodniczych do następujących szkół na terenie Gminy Klucze: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bydlinie adres: BYDLIN, ul. Legionów 32 32 -310 Klucze, Szkoła Podstawowa w Jaroszowcu adres: JAROSZOWIEC ul. Kolejowa 18 32-310 Klucze, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Chechle adres: CHECHŁO ul. Kluczewska 56 32-310 Klucze, Szkoła Podstawowa w Rodakach adres: RODAKI 32-310 Klucze ul. Strażacka 11, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ryczówku adres: RYCZÓWEK ul. Dolna 12 32-310 Klucze, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kwaśniowie Dolnym adres: KWAŚNIÓW DOLNY ul. Basztowa 2 32-310 Klucze

Część nr: 3 Nazwa: Dostawa pomocy dydaktycznych do 1 pracowni biologiczno-przyrodniczej
Przedmiotem zamówienia jest dostawa, rozładunek i wniesienie w wyznaczone miejsce pomocy dydaktycznych do pracowni biologicznej do następującej szkoły na terenie Gminy Klucze: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bydlinie adres: Bydlin, ul. Legionów 32 32 -310 Klucze

Część nr: 4 Nazwa: Dostawa pomocy dydaktycznych do 1 pracowni biologicznej
Przedmiotem zamówienia jest dostawa, rozładunek i wniesienie w wyznaczone miejsce pomocy dydaktycznych do pracowni biologicznej do następującej szkoły na terenie Gminy Klucze: Szkoła Podstawowa w Kluczach, adres: Klucze, ul. Zawierciańska 30 32-310 Klucze

Część nr: 5 Nazwa: Dostawa pomocy dydaktycznych do 2 pracowni geograficznych
Przedmiotem zamówienia jest dostawa, rozładunek i wniesienie w wyznaczone miejsce pomocy dydaktycznych do pracowni geograficznej do następującej szkół z oddziałami gimnazjalnymi na terenie Gminy Klucze: Szkoła Podstawowa w Kluczach, adres: ul. Zawierciańska 30 32-310 Klucze Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bydlinie , adres: Bydlin ul. Legionów 32 32 -310 Klucze

Część nr: 6 Nazwa: Dostawa pomocy dydaktycznych do 2 pracowni fizycznych
Przedmiotem zamówienia jest dostawa, rozładunek i wniesienie w wyznaczone miejsce pomocy dydaktycznych do pracowni fizycznych do następującej szkół z oddziałami gimnazjalnymi na terenie Gminy Klucze: Szkoła Podstawowa w Kluczach, adres: ul. Zawierciańska 30 32-310 Klucze Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bydlinie, adres: Bydlin, ul. Legionów 32 32 -310

Część nr: 7 Nazwa: Dostawa pomocy dydaktycznych do 2 pracowni chemicznych
Przedmiotem zamówienia jest dostawa, rozładunek i wniesienie w wyznaczone miejsce pomocy dydaktycznych do pracowni chemicznych do następującej szkół z oddziałami gimnazjalnymi na terenie Gminy Klucze: Szkoła Podstawowa w Kluczach, adres: ul. Zawierciańska 30 32-310 Klucze Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bydlinie, adres: Bydlin, ul. Legionów 32 32 -310

Część nr: 8 Nazwa: Dostawa pomocy dydaktycznych do 2 pracowni matematycznych
Przedmiotem zamówienia jest dostawa, rozładunek i wniesienie w wyznaczone miejsce pomocy dydaktycznych do pracowni matematycznych do następującej szkół z oddziałami gimnazjalnymi na terenie Gminy Klucze: Szkoła Podstawowa w Kluczach, adres: ul. Zawierciańska 30 32-310 Klucze Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bydlinie, adres: Bydlin, ul. Legionów 32 32 -310


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 500071070-N-2018 z dnia: 2018-04-03
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-04-04, godzina: 11:00,

W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-04-06, godzina: 13:00,
branża Medyczna, Poligrafia, Wydawnictwa, Wyposażenie wnętrz, Materiały papiernicze, szkolne
podbranża sprzęt medyczny, meble i akcesoria, materiały dydaktyczne, czasopisma, książki, kalendarze
kody CPV 39162000, 39162100
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Małopolskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Małopolskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin