Przetarg 6645693 - Dostawa preparatów stosowanych w medycynie nuklearnej Numer...

   
Analizuj wykonawcę Przetarg 6645693 (zakończony)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2019-03-15
przedmiot ogłoszenia
Dostawa preparatów stosowanych w medycynie nuklearnej
Numer referencyjny: ZP/10/19

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna do
stawa preparatów stosowanych w medycynie nuklearnej dla Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz ilość zawarta jest w załączniku nr 2 do siwz.
W przypadku, gdy oferowany przedmiot zamówienia jest produktem leczniczym – wymaga się, aby wszystkie zaoferowane przez Wykonawcę produkty lecznicze były dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – zgodnie z przepisami ustawy z dnia 06.09.2001r. – Prawo farmaceutyczne


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540054613-N-2019 z dnia: 2019-03-21
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-03-25, godzina: 10:00
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-03-26, godzina: 10:00
branża Medyczna
podbranża leki
kody CPV 33696400
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubuskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubuskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin