Przetarg 10594296 - Dostawa produktów leczniczych, płynów infuzyjnych i...

   
Analizuj Zamówienie 10594296 (zakończone)
źródło Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED)
data publikacji 2024-06-05
przedmiot ogłoszenia
Dostawa produktów leczniczych, płynów infuzyjnych i leków do programów lekowych dla pacjentów Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu
Sp. z o.o.; Nr sprawy DZP/15 PN/2024.Przedmiot zamówienia został podzielony na 15 Pakietów tj. na następujące części:•Pakiet 1 - Produkty lecznicze: leki różne•Pakiet 2- Infliximab Lek biologiczny B 124•Pakiet 3 - Dupilumab lek biologiczny B 124•Pakiet 4 - Produkty lecznicze: leki różne•Pakiet 5 - Risankizumab lek biologiczny B47•Pakiet 6 - Tyldrakizumab lek biologiczny B47•Pakiet 7 - Guselkumab Lek biologiczny program B 47•Pakiet 8 - Płyny infuzyjne różne•Pakiet 9 - Płyny infuzyjne Ibuprofen I.V•Pakiet 10 - Płyny infuzyjne Paracetamol I.V•Pakiet 11 - Substancje recepturowe•Pakiet 12 - Produkt leczniczy Remimazolam•Pakiet 13 - Produkt leczniczy Dobutamin inj•Pakiet 14 - Ewolokumab lek biologiczny program B 101•Pakiet 15 - Inklisiran lek biologiczny program B 101Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 3 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy.

Zmiana z dnia 14.06.2024
Poprzednia wersja ogłoszenia, która jest zmieniana: 330587-2024
Główny powód zmiany: Aktualizacja informacji
Opis: Zmiana warunku udziału w postępowaniu w zakresie dodania w Pakiecie nr 4 wymogu posiadania przez Wykonawcę ważnego zezwolenia GIF na prowadzenie obrotu substancjami psychotropowymi i środkami odurzającymi - dla leków w pakiecie 4 pozycje 20-23, należących do środków odurzających i substancji psychotropowych. Zmiana w Pakiecie nr 4 w zakresie podmiotowych środków dowodowych składanych przez Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu tj. dodanie wymogu złożenia ważnego zezwolenia GIF na prowadzenie obrotu substancjami psychotropowymi i środkami odurzającymi (dla leków w pakiecie 4 pozycje 20-23, należących do środków odurzających i substancji psychotropowych).
branża Medyczna
podbranża leki
kody CPV 33600000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji śląskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora śląskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin