Przetarg 6809183 - Dostawa sprzętu do embolizacji przeznaczyniowych...

   
Analizuj wykonawcę Przetarg 6809183 (zakończony)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2019-06-04
przedmiot ogłoszenia
Dostawa sprzętu do embolizacji przeznaczyniowych tętniaków mózgu dla potrzeb Pracowni Angiografii Wielospecjalistycznego Szpit
ala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu
Numer referencyjny: WSM/DZP/381-5851/N/2019

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu do embolizacji przeznaczyniowych tętniaków mózgu dla potrzeb Pracowni Angiografii Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia w Poznaniu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w formularzu ofertowym, który jest załącznikiem nr 1 do specyfikacji. Przedmiot zamówienia obejmuje również:
a) Dostawę przedmiotu zamówienia do Apteki Zakładowej szpitala przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu transportem wykonawcy, na jego koszt i ryzyko.b)b) Oddanie zamawiającemu w depozyt niezwłocznie po podpisaniu umowy, nie później niż w ciągu 3 dni, kompletnej „linii” sprzętu objętego zamówieniem do wykorzystania wg bieżących potrzeb Pracowni Angiografii.
branża Medyczna
podbranża materiały medyczne
kody CPV 33111710
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Wielkopolskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Wielkopolskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin