Przetarg 7091507 - Dostawa sprzętu laboratoryjnego na potrzeby Centrum...

   
Analizuj wykonawcę Zamówienie 7091507 (zakończone)
źródło Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED)
data publikacji 2019-10-16
przedmiot ogłoszenia
Dostawa sprzętu laboratoryjnego na potrzeby Centrum Badawczo-Wdrożeniowego Zaawansowanych Terapii Komórkowych Uniwersytetu Medy
cznego we Wrocławiu Numer referencyjny: UMW/IZ/PN-110/19
Wartość bez VAT: 442 450.15 PLN
Dostawa lodówki laboratoryjnej i lodówko-zamrażarki laboratoryjnej1. Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa lodówki laboratoryjnej i lodówko-zamrażarki laboratoryjnej na potrzeby Centrum Badawczo-Wdrożeniowego Zaawansowanych Terapii Komórkowych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.Płatne ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie umowy nr 016/RID/2018/19 z dnia 16.01.2019r. w kwocie 11 998 121,30 zł.2. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w Arkuszu informacji technicznej, stanowiącym Załącznik nr 2 (Część 1) do Siwz. Szczegółowe warunki i zasady realizacji umowy określa wzór umowy (załącznik nr 5 do Siwz).3. Zamawiający wymaga, by oferowane urządzenia wchodzące w skład przedmiotu zamówienia były dopuszczone do obrotu na terytorium Polski oraz by odpowiadały opisowi zawartemu w Załączniku nr 2 (Część 1) do Siwz.4. Zamawiający określił maksymalny termin dostawy dla Części 1: do 10 dni od daty podpisania umowy. Termin dostawy stanowi kryterium oceny ofert.
Dostawa licznika komórek1. Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa licznika komórek na potrzeby Centrum Badawczo-Wdrożeniowego Zaawansowanych Terapii Komórkowych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.Płatne ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie umowy nr 016/RID/2018/19 z dnia 16.01.2019r. w kwocie 11 998 121,30 zł.2. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w Arkuszu informacji technicznej, stanowiącym Załącznik nr 2 (Część 2) do Siwz. Szczegółowe warunki i zasady realizacji umowy określa wzór umowy (załącznik nr 5 do Siwz).3. Zamawiający wymaga, by oferowane urządzenia wchodzące w skład przedmiotu zamówienia były dopuszczone do obrotu na terytorium Polski oraz by odpowiadały opisowi zawartemu w Załączniku nr 2 (Część 2) do Siwz.4. Zamawiający określił maksymalny termin dostawy dla Części 2: do 10 dni od daty podpisania umowy. Termin dostawy stanowi jedno z kryteriów oceny ofert.
Dostawa cytometru przepływowego1. Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa cytometru przepływowego na potrzeby Centrum Badawczo-Wdrożeniowego Zaawansowanych Terapii Komórkowych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.Płatne ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie umowy nr 016/RID/2018/19 z dnia 16.01.2019r. w kwocie 11 998 121,30 zł.2. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w Arkuszu informacji technicznej, stanowiącym Załącznik nr 2 (Część 3) do Siwz. Szczegółowe warunki i zasady realizacji umowy określa wzór umowy (załącznik nr 5 do Siwz).3. Zamawiający wymaga, by oferowane urządzenia wchodzące w skład przedmiotu zamówienia były dopuszczone do obrotu na terytorium Polski oraz by odpowiadały opisowi zawartemu w Załączniku nr 2 (Część 3) do Siwz.4. Zamawiający określił maksymalny termin dostawy dla Części 3: do 10 dni od daty podpisania umowy. Termin dostawy stanowi jedno z kryteriów oceny ofert.
Dostawa stacji pipetującej1. Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa stacji pipetującej na potrzeby Centrum Badawczo-Wdrożeniowego Zaawansowanych Terapii Komórkowych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.Płatne ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie umowy nr 016/RID/2018/19 z dnia 16.01.2019r. w kwocie 11 998 121,30 zł.2. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w Arkuszu informacji technicznej, stanowiącym Załącznik nr 2 (Część 4) do Siwz. Szczegółowe warunki i zasady realizacji umowy określa wzór umowy (załącznik nr 5 do Siwz).3. Zamawiający wymaga, by oferowane urządzenia wchodzące w skład przedmiotu zamówienia były dopuszczone do obrotu na terytorium Polski oraz by odpowiadały opisowi zawartemu w Załączniku nr 2 (Część 4) do Siwz.4. Zamawiający określił maksymalny termin dostawy dla Części 4: do 10 dni od daty podpisania umowy. Termin dostawy stanowi jedno z kryteriów oceny ofert.
Dostawa zestawu do ilościowego PCR1. Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa zestawu do ilościowego PCR na potrzeby Centrum Badawczo-Wdrożeniowego Zaawansowanych Terapii Komórkowych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.Płatne ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie umowy nr 016/RID/2018/19 z dnia 16.01.2019r. w kwocie 11 998 121,30 zł.2. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w Arkuszu informacji technicznej, stanowiącym Załącznik nr 2 (Część 5) do Siwz. Szczegółowe warunki i zasady realizacji umowy określa wzór umowy (załącznik nr 5 do Siwz).3. Zamawiający wymaga, by oferowane urządzenia wchodzące w skład przedmiotu zamówienia były dopuszczone do obrotu na terytorium Polski oraz by odpowiadały opisowi zawartemu w Załączniku nr 2 (Część 5) do Siwz.4. Zamawiający określił maksymalny termin dostawy dla Części 5: do 10 dni od daty podpisania umowy. Termin dostawy stanowi jedno z kryteriów oceny ofert.
Dostawa zamrażarki niskotemperaturowej1. Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa zamrażarki niskotemperaturowej na potrzeby Centrum Badawczo-Wdrożeniowego Zaawansowanych Terapii Komórkowych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.Płatne ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie umowy nr 016/RID/2018/19 z dnia 16.01.2019r. w kwocie 11 998 121,30 zł.2. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w Arkuszu informacji technicznej, stanowiącym Załącznik nr 2 (Część 6) do Siwz. Szczegółowe warunki i zasady realizacji umowy określa wzór umowy (załącznik nr 5 do Siwz).3. Zamawiający wymaga, by oferowane urządzenia wchodzące w skład przedmiotu zamówienia były dopuszczone do obrotu na terytorium Polski oraz by odpowiadały opisowi zawartemu w Załączniku nr 2 (Część 6) do Siwz.4. Zamawiający określił maksymalny termin dostawy dla Części 6: do 10 dni od daty podpisania umowy. Termin dostawy stanowi jedno z kryteriów oceny ofert.
Dostawa systemu do produkcji wody jakości FP1. Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa systemu do produkcji wody jakości FP na potrzeby Centrum Badawczo-Wdrożeniowego Zaawansowanych Terapii Komórkowych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.Płatne ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie umowy nr 016/RID/2018/19 z dnia 16.01.2019r. w kwocie 11 998 121,30 zł.2. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w Arkuszu informacji technicznej, stanowiącym Załącznik nr 2 (Część 7) do Siwz. Szczegółowe warunki i zasady realizacji umowy określa wzór umowy (załącznik nr 5 do Siwz).3. Zamawiający wymaga, by oferowane urządzenia wchodzące w skład przedmiotu zamówienia były dopuszczone do obrotu na terytorium Polski oraz by odpowiadały opisowi zawartemu w Załączniku nr 2 (Część 7) do Siwz.4. Zamawiający określił maksymalny termin dostawy dla Części 7: do 10 dni od daty podpisania umowy. Termin dostawy stanowi jedno z kryteriów oceny ofert.
branża Laboratoria
podbranża sprzęt laboratoryjny
kody CPV 38434510, 38540000, 38550000, 39711100, 39711120, 42912300
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Dolnośląskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Dolnośląskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin