Przetarg 6802126 - Dostawa środków dezynfekcyjnych na okres 12 miesięcy dla...

   
Analizuj wykonawcę Przetarg 6802126 (zakończony)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2019-05-31
przedmiot ogłoszenia
Dostawa środków dezynfekcyjnych na okres 12 miesięcy dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach
Numer
referencyjny: 23/PN/MN/2019

1. Przedmiotem zamówienia jest Dostawa środków dezynfekcyjnych na okres 12 miesięcy dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkachw asortymencie i w szacunkowych ilościach określonych w załączniku nr 5 do SIWZ.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 5 do SIWZ
3. Określone w załączniku nr 5 do SIWZ szacunkowe ilości mogą ulec zmniejszeniu, w zależności od zapotrzebowania Zamawiającego. Zamawiający nie ma obowiązku dokonywania zamówienia pozostałej części towaru niezrealizowanej w okresie trwania umowy z uwagi na zmniejszone zapotrzebowanie.
4. Wszystkie zaoferowane produkty muszą być wprowadzone do obrotu i używania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 211z późn zm.). Na każdym opakowaniu jednostkowym muszą być umieszczone: data produkcji, termin ważności, nr serii, nazwa i adres wytwórcy, informacje o produkcie w języku polskim oraz znak CE.
5. Wskazanie przez Zamawiającego nazwy własnej i/lub numeru katalogowego danego produktu z katalogu wskazanego producenta, służy dokładnemu określeniu przedmiotu zamówienia i ustaleniu standardów, a nie wskazuje na konkretny wyrób danego producenta. Dopuszcza się składanie ofert równoważnych pod warunkiem, że przedmiot oferty jest identyczny funkcjonalnie i możliwie jak najbardziej zbliżony pod względem konstrukcji, materiałów z jakich jest wykonany, rozmiarów itp. do wyrobów przykładowych, a Wykonawca przedłoży w ofercie stosowny dokument, z którego w sposób jednoznaczny będzie wynikać, iż oferowany przedmiot zamówienia posiada parametry techniczno -eksploatacyjno -użytkowe nie gorsze od parametrów wskazanego produktu. Wszelkie ryzyko (w tym koszty ewentualnych ekspertyz) związane z udowodnieniem równoważności spoczywa na Wykonawcy. Podstawa prawna: art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień Publicznych.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1 Nazwa: część 1
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 5 do SIWZ.

Część nr: 2 Nazwa: część 2
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 5 do SIWZ.

Część nr: 3 Nazwa: część 3
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 5 do SIWZ.

Część nr: 4 Nazwa: część 4
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 5 do SIWZ.

Część nr: 5 Nazwa: część 5
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 5 do SIWZ.

Część nr: 6 Nazwa: część 6
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 5 do SIWZ.

Część nr: 7 Nazwa: część 7
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 5 do SIWZ.

Część nr: 8 Nazwa: część 8
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 5 do SIWZ.

Część nr: 9 Nazwa: część 9
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 5 do SIWZ.

Część nr: 10 Nazwa: część 10
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 5 do SIWZ.

Część nr: 11 Nazwa: część 11
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 5 do SIWZ.

Część nr: 12 Nazwa: część 12
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 5 do SIWZ.

Część nr: 13 Nazwa: część13
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 5 do SIWZ.

Część nr: 14 Nazwa: część 14
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 5 do SIWZ.

Część nr: 15 Nazwa: część 15
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 5 do SIWZ.

Część nr: 16 Nazwa: część16
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 5 do SIWZ.

Część nr: 17 Nazwa: część 17
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 5 do SIWZ.

Część nr: 18 Nazwa: część 18
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 5 do SIWZ.

Część nr: 19 Nazwa: część 19
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 5 do SIWZ.

Część nr: 20 Nazwa: część 20
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 5 do SIWZ.

Część nr: 21 Nazwa: część 21
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 5 do SIWZ.

Część nr: 22 Nazwa: część 22
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 5 do SIWZ.

Część nr: 23 Nazwa: część 23
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 5 do SIWZ.

Część nr: 24 Nazwa: część 24
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 5 do SIWZ.

Część nr: 25 Nazwa: część 25
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 5 do SIWZ.

Część nr: 26 Nazwa: część 26
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 5 do SIWZ.

Część nr: 27 Nazwa: część 27
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 5 do SIWZ.

Część nr: 28 Nazwa: część28
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 5 do SIWZ.

Część nr: 29 Nazwa: część 29
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 5 do SIWZ.

Część nr: 30 Nazwa: część 30
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 5 do SIWZ.

Część nr: 31 Nazwa: część 31
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 5 do SIWZ.

Część nr: 32 Nazwa: część 32
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 5 do SIWZ.

Część nr: 33 Nazwa: część 33
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 5 do SIWZ. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 5 do SIWZ.


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540114108-N-2019 z dnia: 2019-06-07
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest:
Data: 2019-06-10, godzina: 12:00,
W ogłoszeniu powinno być:
Data: 2019-06-13, godzina: 12:00,
branża Kosmetyki, środki czystości, Medyczna
podbranża środki czystości, kosmetyki i artykuły higieniczne, leki, materiały medyczne
kody CPV 33631600
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Podlaskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Podlaskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin