Przetarg 7073081 - Dostawa stacji centralnego monitorowania wraz z...

   
Analizuj Zamówienie 7073081 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2019-10-08
przedmiot ogłoszenia
Dostawa stacji centralnego monitorowania wraz z kardiomonitorami kompaktowymi dla SP ZOZ w Głubczycach
Numer referencyjny: PN /
15 / X / 19

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki nr 1, 2.1 – 2.2 do SIWZ zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego: www.zozglubczyce.biuletyn.info.pl stanowiące integralną część SIWZ.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa zestawu składającego się z centrali monitorującej (stacja centralnego monitorowania) i 5 kardiomonitorów kompaktowych, szczegółowo opisanych w załączniku nr 2.1. i 2.2. do SIWZ, w tym:
1) dostawa i montaż (jeśli jest wymagany) i instalacja oraz sprawdzenie poprawności działania i przekazanie Zamawiającemu w stanie gotowym do pełnego użytkowania ww. wymienionych urządzeń,
2) przeszkolenie wyznaczonego personelu Zamawiającego w zakresie obsługi, eksploatacji i konserwacji niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania urządzeń i sprzętu,
3) wykonywanie zobowiązań w okresie gwarancji.


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540218171-N-2019 z dnia: 2019-10-14
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-10-16, godzina: 08:00

W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-10-21, godzina: 08:00
branża Medyczna
podbranża sprzęt medyczny
kody CPV 33100000, 33123210, 33190000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Opolskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Opolskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin