Przetarg 7541524 - Dostawa stołu operacyjnego z wyposażeniem do zabiegów...

   
Analizuj Zamówienie 7541524 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-06-18
przedmiot ogłoszenia
Dostawa stołu operacyjnego z wyposażeniem do zabiegów ortopedycznych dla Dolnośląskiego Centrum Rehabilitacji Sp. z o.o. w K
amiennej Górze
Numer referencyjny: PNG/2/06/2020

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa stołu operacyjnego z wyposażeniem do zabiegów ortopedycznych dla Dolnośląskiego Centrum Rehabilitacji Sp. z o.o. w Kamiennej Górze.
2. Oferowany stół operacyjny musi spełniać wymogi wynikające z Ustawy z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz.186). W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca jest zobowiązany w szczególności:
• dostarczyć kompletny stół operacyjny do siedziby Zamawiającego (Pawilon 1A - Blok Operacyjny),
• zmontować, uruchomić i przetestować dostarczony stół operacyjny,
• przeszkolić wyznaczonych pracowników Zamawiającego (szkolenie teoretyczne i praktyczne),
• wystawić i wydać Zamawiającemu kartę gwarancyjną dla przedmiotu zamówienia po uprzednim uzgodnieniu warunków gwarancji zgodnie z treścią oferty i przy uwzględnieniu wymogów SIWZ,
• przekazać Zamawiającemu sporządzoną w języku polskim instrukcję obsługi, paszport techniczny oraz niezbędną do właściwego użytkowania dokumentację techniczną,
• zapewnić bezpłatny serwis w okresie gwarancji.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia jest zawarty w Części II SIWZ.


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540110392-N-2020 z dnia: 2020-06-26
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 1.3)
W ogłoszeniu jest:
Określenie warunków: Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat (a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie) przed upływem terminu składania ofert
wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje należycie co najmniej
jedno (1) zamówienie obejmujące swoim zakresem dostawę stołu operacyjnego o wartości minimum
200 000,00 zł brutto (wartość stołu łącznie z wyposażeniem).

W ogłoszeniu powinno być:
Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie) przed upływem terminu składania ofert wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje należycie co najmniej jedno (1) zamówienie obejmujące swoim zakresem dostawę stołu operacyjnego/stołów operacyjnych; wartość dostawy minimum 200 000,00 zł brutto (wartość stołu/-ów łącznie z wyposażeniem).


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest:
Data: 2020-06-30, godzina: 10:00,
W ogłoszeniu powinno być:
Data: 2020-07-02, godzina: 10:00,UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540114394-N-2020 z dnia: 2020-06-30
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest:
Data: 2020-07-02, godzina: 10:00,
W ogłoszeniu powinno być:
Data: 2020-07-13, godzina: 10:00,
branża Medyczna
podbranża sprzęt medyczny, meble medyczne
kody CPV 33100000, 33192230
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Dolnośląskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Dolnośląskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin