Przetarg 10590266 - Dostawa testów immunoenzymatycznych, formaliny oraz...

   
Analizuj Zamówienie 10590266 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2024-06-04
przedmiot ogłoszenia
Dostawa testów immunoenzymatycznych, formaliny oraz alkoholu laboratoryjnego określonych w 3 pakietach.

Część 1: Pakiet 1 -Test
y immunoenzymatyczne: Szybki membranowy test immunoenzymatyczny do jednoczesnego wykrywania antygenu dehydrogenazy glutaminowej, 10 op.

Część 2: Pakiet 2 - Formalina buforowana fosforanami: 1. Formalina 10% zbuforowana fosforanami, 180 op. / 2. Formalina 10% zbuforowana fosforanami, 72 op.

Część 3: Pakiet 3 - Alkohol laboratoryjny: 1. Alkohol etylowy 99,8% bezwodny /2. Alkohol etylowy rektyfikowany, 72 op.

AP.26.47.2024

****************************
UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2024/BZP 00359840/01 z dnia: 2024-06-11
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2024-06-12 09:00
Po zmianie:
2024-06-17 09:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2024-06-12 09:15
Po zmianie:
2024-06-17 09:15
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą:
2024-07-11
Po zmianie:
2024-07-16
branża Medyczna
podbranża materiały medyczne
kody CPV 24322510, 33696500
forma tryb podstawowy
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Mazowieckie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Mazowieckie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin