Zlecenie 7561006 - Dostawa Układu do wyznaczania czasu życia OLEDów...

   
Zamówienie 7561006 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2020-06-30
przedmiot zlecenia
Dostawa Układu do wyznaczania czasu życia OLEDów (organicznych diod elektroluminescencyjnych] dla potrzeb działalności naukow
ej realizowanej w Katedrze Fizyki Molekularnej na Wydziale Chemicznym PŁ dotyczącej projektu finansowanego przez NCN pt.: Mechanizm transportu nośników ładunku w kompleksach z przeniesieniem ładunku wskazujących właściwości elektroluminescencyjne realizowanego na podstawie umowy nr: UMO-2018/31/N/ST4/03459.
1. Opis Przedmiotu Zamówienia:
Przedmiotem zakupu jest układ pozwalający mierzyć względny zanik luminancji OLEDu w odniesieniu do ustalonej wartości początkowej i wyznaczyć czas życia OLEDu. Podczas eksperymentu, przez urządzenie przepływa zadany prąd, którego wartość jest utrzymywana na stałym poziomie, poprzez odpowiednią regulację napięcia a zanik luminancji jest śledzony poprzez rejestrowany fotoprąd fotodiody.
Układ składa się z następujących elementów: 1) Główna jednostka pomiarowa 2) Pyta testowa 3) Fotodioda światła widzialnego OSD50-E Eye Response Centronic 4) Kable BNC 5) Odpowiedni software i instrukcja obsługi Płytka testowa i fotodioda są podłączone do źródłowych jednostek pomiarowych za pomocą kabli BNC. Zautomatyzowana płyta testowa steruje serią przełączników, które pozwalają mierzyć kolejne piksele (urządzenia na próbce] bez ingerencji użytkownika. Urządzenia są mocowane wewnątrz płyty testowej pod pokrywą, w którą wmontowana jest fotodioda. System wykorzystuje dwie wbudowane jednostki pomiarowe do charakteryzowania urządzeń, pozwalające rejestrować charakterystyki prądowo napięciowe, oraz prowadzić pomiary luminancji w czasie.
Użytkownik na podstawie uzyskanych zależności prąd-napięcie i luminancja napięcie (JV JVL) ma możliwość dokonać wyboru prądu roboczego diody LED i fotodiody, od którego mają rozpocząć się pomiary żywotności urządzeń.
Istotny jest również niewielki rozmiar układu, pozwalający na ewentualne umieszczenie testera na cały okres eksploatacji w komorach rękawicowych.
Wymagane parametry techniczne układu: Zakres Napięć ±10 V Rozdzielczość ±333 ptV Zakres prądowy ±100 mA Rozdzielczość pomiaru ±10 nA Załączone oprogramowanie Możliwość rejestracji krzywych prądowo-napięciowych Możliwość pomiaru czasu życia OLEDu Rozmiar próbki 20 mm x 15 mm, kompatybilny z podłożami jak na rysunku 1, 2 i 3 Opcja automatycznego przełączania urządzeń Pomiar czasu życia wielu urządzeń Wymiary całkowite Szerokość: 155 mm; Wysokość: 73 mm; Długość: 320 mm Wyniki w formie plików z rozszerzeniem csv.
Dwuletnia gwarancja Kompatybilność systemu z podłożami przedstawionymi poniżej na rysunkach: 1, 2 oraz 3.
Rysunek 1
Rysunek 2
Rysunek 3
Ilustracje przedstawiają podłoża szklane z naniesionymi ścieżkami ITO w postaci określonego wzoru.
branża Laboratoria
podbranża sprzęt laboratoryjny
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Łódzkie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Łódzkie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin