Przetarg 6697371 - Dostawa wyrobów medycznych Numer referencyjny: 8/PN/19...

   
Analizuj wykonawcę Zamówienie 6697371 (zakończone)
źródło Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED)
data publikacji 2019-04-10
przedmiot ogłoszenia
Dostawa wyrobów medycznych Numer referencyjny: 8/PN/19
Pakiet nr 1Test identyfikujący odpływanie płynu owodniowego AmnioQuick
- 240 sztuk
Pakiet nr 2Włókna laserowe - 4 op. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do SIWZ/UMOWY.
Pakiet nr 3Kompletny system próżnociągowy do podciśnieniowego wspomagania porodu z Palm Pump Kiwi Omnicup Vac 6000M - 28 szt.
Pakiet nr 4Dren do ssaka, zestaw drenażowy, zestaw dwukomorowy, zestawy do masywnego odsysania pola operacyjnego, klipsy tytanowe, igły do biopsji szpiku kostnego, igła do trepanobiopsji, woreczki ekstrakcyjne, igła połautomatyczna typu tru-cut do biopsji tkanek miękkich - 13 pozycji asortymentowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do SIWZ/UMOWY.
Pakiet nr 5Igła TSK-SUPRA 1,50 100 m/m lub równoważne. Opakowanie a 100 sztuk - 4 op.
Pakiet nr 6Rurki tracheostomijne - 6 pozycji asortymentowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do SIWZ/UMOWY.
Pakiet nr 7Elektroda do czasowej stymulacji serca, zestaw z zastawką i kranikiem trójdrożnym do wprowadzania i wymiany kateterów oraz elektrod endokawitarnych - 2 pozycje asortymentowe. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do SIWZ/UMOWY.
Pakiet nr 8Zestaw do mocowania cewnika zewnątrzoponowego - 200 szt.. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do SIWZ/UMOWY.
Pakiet nr 9Zestaw do systemu Medrad Stellant Ct Dual - 740 szt. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do SIWZ/UMOWY.
Pakiet nr 10Zestaw do podawania środka kontrastowego, dreny pacjenckie - 2 pozycje asortymentowe. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do SIWZ/UMOWY.
Pakiet nr 11Zestaw do opaskowania żylaków - 26 op. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do SIWZ/UMOWY.
Pakiet nr 12Folia chirurgiczna - 3 pozycje asortymentowe. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do SIWZ/UMOWY.
Pakiet nr 13Worki pooperacyjne - 84 szt. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do SIWZ/UMOWY.
Pakiet nr 14Port naczyniowy - 40 szt. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do SIWZ/UMOWY.
Pakiet nr 15Pętle laparoskopowe - 4 pozycje asortymentowe. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do SIWZ/UMOWY.
Pakiet nr 16Jednorazowy zestaw do zabiegów laparoskopowych - 390 zestawów. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do SIWZ/UMOWY.
Pakiet nr 17System do operacyjnego leczenia nietrzymania moczu u kobiet - 32 szt.. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do SIWZ/UMOWY.
Pakiet nr 18Strzałki spongostanowe PVA (octan poliwinylu) z uchwytem do absorpcji krwi i płynu z pola operacyjnego - 500 szt.
Pakiet nr 19Wyroby medyczne różnego przeznaczenia - 60 pozycji asortymentowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do SIWZ/UMOWY.
Pakiet nr 20Filtr oddechowy, filtr hydrofobowy elektrostatyczny, cewnik Foley, dren brzuszny, plaster do mocowania wkłuć centralnych, zestaw z podwójnym przedłużaczem - 6 pozycji asortymentowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do SIWZ/UMOWY.
Pakiet nr 21Wyroby medyczne rożnego przeznaczenia - 32 pozycje asortymentowe. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do SIWZ/UMOWY.
Pakiet nr 22Jałowe patyczki do wymazów stosowanych przy zabiegach ambulatoryjnych - 20 op. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do SIWZ/UMOWY.
Pakiet nr 23Strzykawki, zestaw laryngologiczny, dreny do jamy otrzewnowej - 9 pozycji asortymentowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do SIWZ/UMOWY.
Pakiet nr 24Igły medyczne, aparaty do przetaczania płynów infuzyjnych, aparaty do przetaczania krwi - 14 pozycji asortymentowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do SIWZ/UMOWY.
Pakiet nr 25Balon Bakri, cewnik CRBS, Stent Harrison - 3 pozycje asortymentowe. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do SIWZ/UMOWY.
Pakiet nr 26Kowadełko fabrycznie wstępnie załamane i założone na sondę żołądkową - 2 szt. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do SIWZ/UMOWY.
Pakiet nr 27Ładunki do staplerów laparoskopowych, rękojeść do ładunków staplerów, narzędzie do fiksacji siatek przepuklinowych - 4 pozycje asortymentowe. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do SIWZ/UMOWY.
Pakiet nr 28Staplery okrężne, stapler liniowy, ładunki do staplera liniowego, atraumatyczny stapler tnąco-szyjący, ładunki tnąco-szyjące - 6 pozycji asortymentowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do SIWZ/UMOWY.
Pakiet nr 29Klipsy hemostatyczne - 11 op. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do SIWZ/UMOWY.
Pakiet nr 30Protezy naczyniowe PTFE gore-tex 5 mm, 6 mm o długości 40-80 cm - 3 szt.
Pakiet nr 31Rurka intubacyjna z mankietem niskociśnieniowym - 80 szt. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do SIWZ/UMOWY.
Pakiet nr 32Jednorazowy sterylny trokar optyczny - 20 szt. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do SIWZ/UMOWY.
Pakiet nr 33Sterylna końcówka ssąca do toalety jamy brzusznej, podwójnie zagięta sterylna końcówka do odsysania, dren do ssaka - 3 pozycje asortymentowe. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do SIWZ/UMOWY.
Pakiet nr 34Wyroby medyczne różnego przeznaczenia - 53 pozycje asortymentowe. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do SIWZ/UMOWY.
Pakiet nr 35Papiery KTG, EKG, Mitsubischi, Ascard, USG, papiery do programatora, papier termoaktywny do testu defibrylatora - 18 pozycji asortymentowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do SIWZ/UMOWY.
Pakiet nr 36Elektrody EKG, kończynowe, przedsercowe, pas gumowy piersiowy - 7 pozycji asortymentowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do SIWZ/UMOWY.
Pakiet nr 37Sterylna szczotka chirurgiczna do mycia rąk przed zabiegami chirurgicznymi - 5000 szt. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do SIWZ/UMOWY.
Pakiet nr 38Pojemniki jednorazowego użytku z otworem wrzutowym kolory czerwonego na odpady medyczne - 2 pozycje asortymentowe. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do SIWZ/UMOWY.
Pakiet nr 39Pojemniki na odpady medyczne - 4 pozycje asortymentowe. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do SIWZ/UMOWY.
Pakiet nr 40Podkładki do defibrylacji - 200 op. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do SIWZ/UMOWY.
Pakiet nr 41Nóż do przecinania zaciskacza pępowiny - 2000 szt. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do SIWZ/UMOWY.
Pakiet nr 42Delikatny preparat oczyszczający - 90 szt. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do SIWZ/UMOWY.
Pakiet nr 43Frezy jednorazowe i wielorazowe, zestaw odprowadzający/odpływowy PCV, zestaw drenów wielorazowych, optyka HD PanoView - 12 pozycji asortymentowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do SIWZ/UMOWY.
Pakiet nr 44Podkłady higieniczne, ręcznik higieniczny - 3 pozycje asortymentowe. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do SIWZ/UMOWY.
Pakiet nr 45Test Bovi - Dick, taśma TAS, zintegrowany test chemiczny, chemiczny test wieloparametrowy - 4 pozycje asortymentowe. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do SIWZ/UMOWY.
Pakiet nr 46Papier krepowy - 2 pozycje asortymentowe. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do SIWZ/UMOWY.
Pakiet nr 47Odzież medyczna - 20 pozycji asortymentowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do SIWZ/UMOWY.
Pakiet nr 48Odzież medyczna - 2 pozycje asortymentowe. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do SIWZ/UMOWY.
Pakiet nr 49Części zużywalne do insuflatora i pompy - 5 pozycji asortymentowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do SIWZ/UMOWY.
Pakiet nr 50Oprawki plastikowe, szybki ochronne, okulary ochronne, maska ochronna, osłona na twarz, zestaw ochrony biologicznej - 6 pozycji asortymentowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do SIWZ/UMOWY.
Pakiet nr 51Aparat do mierzenia ciśnienia, manometr do ciśnieniomierza, mankiety do mierzenia ciśnienia, gruszka do aparatu do mierzenia ciśnienia - 7 pozycji asortymentowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do SIWZ/UMOWY.
Pakiet nr 52Filtry papierowe do kontenera - 8 op. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do SIWZ/UMOWY.
Pakiet nr 53Nakłuwacz- lancet jednorazowego użytku przeznaczony do pobierania próbek krwi włośniczkowej z pięt wcześniaków, noworodków oraz dzieci.- 2 pozycje asortymentowe. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do SIWZ/UMOWY.
branża Medyczna
podbranża sprzęt medyczny, materiały medyczne, odzież medyczna i jednorazowa
kody CPV 18142000, 22993000, 33140000, 33141121, 33141200, 33141220, 33141310, 33141320, 33141620, 33141621, 33141640, 33157110, 33184200, 33198000, 33199000, 33763000, 33770000, 34928480, 39222120
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Śląskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Śląskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin