Przetarg 6398117 - Dostawa zestawu unieruchomień pacjenta i pakietu...

   
Analizuj wykonawcę Przetarg 6398117 (zakończony)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2018-11-09
przedmiot ogłoszenia
Dostawa zestawu unieruchomień pacjenta i pakietu dozymetrycznego dla Zakładu Radioterapii
Numer referencyjny: ZP/82/ZCOSzpSp/20
18

Dostawa zestawu unieruchomień pacjenta i pakietu dozymetrycznego dla Zakładu Radioterapii - PONIŻEJ 221 000 EURO
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1 Nazwa: Pakiet 1 – Dostawa zestawu unieruchomień pacjenta dla Zakładu Radioterapii
Pakiet 1 – Dostawa zestawu unieruchomień pacjenta dla Zakładu Radioterapii

Część nr: 2 Nazwa: Pakiet 2 – Dostawa pakietu dozymetrycznego do wykonywania kontroli jakości akceleratora liniowego
Pakiet 2 – Dostawa pakietu dozymetrycznego do wykonywania kontroli jakości akceleratora liniowego


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 500274006-N-2018 z dnia: 2018-11-16
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-11-19, godzina: 09:30

W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-11-21, godzina: 09:30
UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 500274904-N-2018 z dnia: 2018-11-16
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 1.3
W ogłoszeniu jest:
Za minimalny poziom zdolności uznane zostanie, wykazanie przez Wykonawcę, że w okresie ostatnich 3-ch lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonaniem co najmniej jednej dostawy wyrobów do radioterapii o wartości: Pakiet 1 - 115.000,00 PLN netto Pakiet 2 - 40.000,00 PLN netto
W ogłoszeniu powinno być:
Za minimalny poziom zdolności uznane zostanie, wykazanie przez Wykonawcę, że w okresie ostatnich 3-ch lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonaniem co najmniej jednej dostawy wyrobów do radioterapii o wartości:
- Pakiet 1 - 50.000,00 PLN netto
- Pakiet 2 - 54.000,00 PLN netto
- Pakiet 3 - 5.000,00 PLN nettoMiejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: CZĘŚĆ1
Punkt: 4
W ogłoszeniu jest:
Część 1
Nazwa:
Pakiet 1 – Dostawa zestawu unieruchomień pacjenta dla Zakładu Radioterapii
4) Czas trwania lub termin wykonania:
data zakończenia: 2018-12-27
W ogłoszeniu powinno być:
Część 1
Nazwa:
Pakiet 1 – Dostawa zestawu unieruchomień pacjenta dla Zakładu Radioterapii
4) Czas trwania lub termin wykonania:
data zakończenia:
- pozycje nr 1, 2.3, 3, 7, 8, 10, 19, 20 i 21 do 27.12.2018r
- pozycje nr 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 23 i 24 do 28 lutego 2019r


II.2) Tekst, który należy dodać


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: CZĘŚĆNR3
Punkt: 1, 4, 5, 6
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu:
Część nr 1: Pakiet 3 – Dostawa parawanu, zestawu komputerowego, podestu dla pacjenta
pkt 1) Pakiet 3 – Dostawa parawanu, zestawu komputerowego, podestu dla pacjenta
pkt 2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33151400-7, 48180000-3
pkt 4) Czas trwania lub termin wykonania:
data zakończenia: do 27.12.2018r
pkt 5) Kryteria oceny ofert:
Łączna cena ofertowa brutto-60,00
Okres gwarancji-20,00
Czas reakcji serwisu-20,00
pkt 6)INFORMACJE DODATKOWE:
Realizacja zamówienia : do 27.12.2018
(Z pakietu 1 wydzielono 3 pozycje do pakietu 3)
branża Medyczna
podbranża sprzęt medyczny, materiały medyczne
kody CPV 33151400, 48180000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Śląskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Śląskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin