Przetarg 7210101 - Dostawy leków i preparatów do żywienia dojelitowego Numer...

   
Analizuj Zamówienie 7210101 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2019-12-05
przedmiot ogłoszenia
Dostawy leków i preparatów do żywienia dojelitowego
Numer referencyjny: AE/ZP-27-71/19

Dostawy leków i preparatów do żyw
ienia dojelitowego. Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na 3 Pakiety. Zakres rzeczowy ujęty w Pakietach nr 1-3 określa Formularz Cenowy stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ. Zamawiający dopuszcza w zakresie Pakietu Nr 1-3 składanie ofert równoważnych.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1 Nazwa: Pakiet nr 1 - Lek
Dostawy leku wymienionego i opisanego w pozycjach nr 1-2 w Załączniku nr 1 do SIWZ - Formularzu cenowym

Część nr: 2 Nazwa: Pakiet nr 2 – Lek
Dostawy leku wymienionego i opisanego w pozycjach nr 1-2 w Załączniku nr 1 do SIWZ - Formularzu cenowym

Część nr: 3 Nazwa: Pakiet nr 3 – Diety płynne
Dostawy diet płynnych wymienionych i opisanych w pozycjach nr 1-7 w Załączniku nr 1 do SIWZ - Formularzu cenowym
branża Medyczna
podbranża leki
kody CPV 33600000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Małopolskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Małopolskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin