Przetarg 7398248 - Likwidacja przełomu w ciągu drogi powiatowej Nr 1464N...

   
Analizuj wykonawcę Zamówienie 7398248 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-03-23
przedmiot ogłoszenia
Likwidacja przełomu w ciągu drogi powiatowej Nr 1464N relacji Olsztyn- Prejłowo
Numer referencyjny: ZP.262.16.2020

1. Przed
miotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dotyczących realizacji zadania pn. „Likwidacja przełomu w ciągu drogi powiatowej Nr 1464N relacji Olsztyn-Prejłowo”.
2. Przedmiot zamówienia realizowany będzie na podstawie: przedmiaru robót, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, SIWZ, zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i sztuką budowlaną.
3. Roboty będą realizowane na podstawie zgłoszenia robót złożonego w Wydziale Budownictwa i Inwestycji w Starostwie Powiatowym w Olsztynie pl. Bema 5.
4. Lokalizacja
Odcinek drogi przeznaczony do remontu znajduje się w ciągu drogi powiatowej Nr 1464N relacji Olsztyn- Prejłowo od km 7560 do km 7598, na działce nr 122/7, obręb Silice, gmina Purda.
5. Zakres prac:
1.) Rozbiórka istniejącej nawierzchni asfaltowej
2) Wykop i profilowanie dna
3) Ułożenie geowłókniny
4) Ułożenie kruszywa naturalnego gr. 30cm
5) Ułożenie geokraty
6) Ułożenie kruszywa łamanego gr. 20cm
7) Wykonanie poboczy
8) Wbudowanie AC16W gr. 5cm
9) Wbudowanie AC11S gr. 4cm
branża Drogownictwo
podbranża drogi, ulice, autostrady, obwodnice
kody CPV 45233140, 45233220
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Warmińsko-Mazurskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Warmińsko-Mazurskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin