Zlecenie 7534680 - LINIA ROZLEWNICZA Z ETYKIECIARKĄ Przedmiotem zamówienia...

   
Zamówienie 7534680 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2020-06-15
przedmiot zlecenia
LINIA ROZLEWNICZA Z ETYKIECIARKĄ

Przedmiotem zamówienia jest : zakup fabrycznie nowej LINII ROZLEWNICZEJ Z ETYKIECIARKĄ.
Urządzenie to jest głównym elementem inwestycji i umożliwi produkcję innowacyjnych płynów do spryskiwaczy samochodowych.

Wymagania techniczne - parametry minimalne:

Linia musi być wyposażona w:
1. urządzenia do napełniania i zamykania opakowań,
2. urządzenie etykietujące
3. urządzenie do formowania opakowań zbiorczych.

Minimalne parametry / wyposażenie:
Linia rozlewnicza wyposażona w dozownik minimum 5 nalewakowy wraz z przepływomierzami masowymi,
Belka nalewaków oparta na układzie serwonapędu,
Siłowniki w strefie ramy zakręcarki w wykonaniu przeciwwybuchowym,
Przepływomierze masowe w wykonaniu przeciwwybuchowym,
Wyspa zaworowa poza strefą rozlewu,
Wanna ociekowa pod nalewakami wykonana ze spadkiem na minimum 2 strony,
Rynna wokół wanny ociekowej,
Szafa elektryczna umiejscowiona w obrysie konstrukcji maszyny,
Zbiornik pośredni do maszyny rozlewniczej o pojemności minimum 150L, niezależny na kółkach na jednej konstrukcji wraz z pompą,
Czujniki w strefie rozlewu oraz pompa przy maszynie wykonana w klasie Ex (wykonanie przeciwwybuchowe),
Rura umożliwiająca podłączenie odciągu oparów ze strefy rozlewu,
Wentylator odciągowy umieszczony poza obrysem konstrukcji urządzenia,
Automatyczna zakręcarka dla zadozowanych płynów,
Zakręcarka wyposażona w pasy boczne prowadzące opakowania,
Zakręcanie odbywające się w cyklu ciągłym – nadążnie – bez zatrzymywania w celu eliminacji wychlapywania płynu,
Zakręcarka wyposażona w minimum 3 osie serwo dla układu głowicy zakręcającej oraz moduły liniowe,
Moment zakręcania ustawiany z dotykowego panelu w Nm,
Regulacja szerokości i wysokości pasów na śrubach trapezowaych wraz z licznikiem,
Drukowane kasetki pod wymiar zakrętki,
Pas prowadzący nakrętki napędzany silnikiem elektrycznym w celu zapewnienia ciągłego podania nakrętki,
Szafa elektryczna zakręcarki w obrysie konstrukcji pod transporterem opakowań,
Automatyczna etykieciarka,
Możliwość etykietowania opakowań płaskich oraz okrągłych,
Pas górny prowadzący opakowania,
Automatyczna pakowarka wraz z tunelem grzewczym,
Transporter wejściowy pakowarki w układzie kątowym 90stopni względem wyjazdu z tunelu grzewczego,
Możliwość podawania tacki płaskiej,
Transporter wejściowy pakowarki napędzany z możliwością regulacji prędkości z panelu sterowania,
Układ przepychający na osi elektrycznej z regulowaną prędkością w 3 fazach (rozpędzanie, przepychanie, hamowanie),
Transporter za zgrzewadłem napędzany z regulacją prędkości zsynchronizowany z prędkością taśmy w tunelu,
Układ podawania produktów na tackę oparty na prętach przepychających zsynchronizowany z transporterem podającym,
Taśma w tunelu z tworzywa sztucznego odpornego na wysokie temperatury,
długość tunelu grzewczego minimum 1000mm,
Wielkość dozy – 30-5000 ml,
Precyzja dozowania na poziomie /- 1%,
Wydajność zakręcarki do >800 szt./h,
Średnica nakrętek – od 15 do 150 ml,
Wydajność stacji etykietującej >800 szt./h
Wysokość etykiety –max. 200 mm,
Maks. wydajność sekcji pakującej do nie mniej niż 6 cykli/min.

Linia musi posiadać następujące funkcjonalności (parametry minimalne):
• sterowanie urządzeniami za pomocą panelu sterującego, który umożliwi m.in. ustawianie prędkości dozowania, pojemności rozlewanego płynu, prędkości zakręcania. Panel wyświetlać musi dodatkowo informacje o bieżącej pracy maszyny np. włączony przycisk awaryjny czy brak płynu,
• automatyzacja procesów etykietowania produktów,
• możliwość (opcja) dostosowania wysokości pulpitu sterowniczego maszyny, aby umożliwić obsługę urządzenia przez osoby poruszające się na wózku inwalidzkim.
Zamawiający przewiduje podział zadania na etapy odpowiadające osiągnięciu kolejnych poziomów funkcjonalności, pociągające za sobą częściowe odbiory techniczne i realizację kolejnych transz płatności na rzecz dostawcy.

KOD CPV: 42900000-5
Nazwa kodu: Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia

Pozostałe informacje:
• Nie dopuszcza się składania ofert częściowych oraz wariantowych.
• Wykonawcom zaleca się dokonanie wizji lokalnej miejsca realizacji zamówienia. Każdy z Wykonawców może dokonać wizji lokalnej w miejscu realizacji zamówienia tj. ul. Ekonomiczna 3, 99-400 Łowicz, celem dokonania szczegółowego obmiaru miejsca lokalizacji linii opisanej w OPISIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA oraz warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem zamówienia, a także uzyskania wszelkich dodatkowych informacji koniecznych i przydatnych do wyceny prac. W sprawie terminu dokonania wizji lokalnej Wykonawcy powinni kontaktować się z osobą wskazaną w punkcie OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z OFERENTAMI niniejszego zapytania ofertowego.
Zakres zamówienia po stronie Wykonawcy obejmuje dostarczenie Przedmiotu Dostawy do miejsca realizacji zamówienia (ul. Ekonomiczna 3, 99-400 Łowicz) oraz przeprowadzenie wszelkich czynności niezbędnych do jego uruchomienia w miejscu wykonania zamówienia, tj. w szczególności rozładunek, instalację oraz wszelkie inne prace związane z wykonaniem, montażem i uruchomieniem Przedmiotu Dostawy w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wszystkie niezbędne dokumenty (w tym dokumentację techniczną) dopuszczające w/w urządzenia do stosowania na terenie Polski zgodnie z aktualnym stanem prawnym (w tym deklaracje CE).
Wykonawca zobowiązany jest udzielić Zamawiającemu co najmniej 24 – miesięcznej gwarancji na Przedmiot Zamówienia licząc od daty zatwierdzenia końcowych testów odbiorczych u Zamawiającego.
Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia serwisu gwarancyjnego z maksymalnie 48-godzinnym czasem reakcji w dni robocze.
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WARUNKÓW JEGO REALIZACJI ZAWIERA ZAŁĄCZONE ZAPYTANIE OFERTOWE. Cel zamówienia Celem zamówienia jest : zakup fabrycznie nowej LINII ROZLEWNICZEJ Z ETYKIECIARKĄ, które to urządzenie jest głównym elementem inwestycji i umożliwi produkcję innowacyjnych płynów do spryskiwaczy samochodowych. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest : zakup fabrycznie nowej LINII ROZLEWNICZEJ Z ETYKIECIARKĄ.

Wymagania techniczne - parametry minimalne:

Linia musi być wyposażona w:
1. urządzenia do napełniania i zamykania opakowań,
2. urządzenie etykietujące
3. urządzenie do formowania opakowań zbiorczych.

Minimalne parametry / wyposażenie:
Linia rozlewnicza wyposażona w dozownik minimum 5 nalewakowy wraz z przepływomierzami masowymi,
Belka nalewaków oparta na układzie serwonapędu,
Siłowniki w strefie ramy zakręcarki w wykonaniu przeciwwybuchowym,
Przepływomierze masowe w wykonaniu przeciwwybuchowym,
Wyspa zaworowa poza strefą rozlewu,
Wanna ociekowa pod nalewakami wykonana ze spadkiem na minimum 2 strony,
Rynna wokół wanny ociekowej,
Szafa elektryczna umiejscowiona w obrysie konstrukcji maszyny,
Zbiornik pośredni do maszyny rozlewniczej o pojemności minimum 150L, niezależny na kółkach na jednej konstrukcji wraz z pompą,
Czujniki w strefie rozlewu oraz pompa przy maszynie wykonana w klasie Ex (wykonanie przeciwwybuchowe),
Rura umożliwiająca podłączenie odciągu oparów ze strefy rozlewu,
Wentylator odciągowy umieszczony poza obrysem konstrukcji urządzenia,
Automatyczna zakręcarka dla zadozowanych płynów,
Zakręcarka wyposażona w pasy boczne prowadzące opakowania,
Zakręcanie odbywające się w cyklu ciągłym – nadążnie – bez zatrzymywania w celu eliminacji wychlapywania płynu,
Zakręcarka wyposażona w minimum 3 osie serwo dla układu głowicy zakręcającej oraz moduły liniowe,
Moment zakręcania ustawiany z dotykowego panelu w Nm,
Regulacja szerokości i wysokości pasów na śrubach trapezowaych wraz z licznikiem,
Drukowane kasetki pod wymiar zakrętki,
Pas prowadzący nakrętki napędzany silnikiem elektrycznym w celu zapewnienia ciągłego podania nakrętki,
Szafa elektryczna zakręcarki w obrysie konstrukcji pod transporterem opakowań,
Automatyczna etykieciarka,
Możliwość etykietowania opakowań płaskich oraz okrągłych,
Pas górny prowadzący opakowania,
Automatyczna pakowarka wraz z tunelem grzewczym,
Transporter wejściowy pakowarki w układzie kątowym 90stopni względem wyjazdu z tunelu grzewczego,
Możliwość podawania tacki płaskiej,
Transporter wejściowy pakowarki napędzany z możliwością regulacji prędkości z panelu sterowania,
Układ przepychający na osi elektrycznej z regulowaną prędkością w 3 fazach (rozpędzanie, przepychanie, hamowanie),
Transporter za zgrzewadłem napędzany z regulacją prędkości zsynchronizowany z prędkością taśmy w tunelu,
Układ podawania produktów na tackę oparty na prętach przepychających zsynchronizowany z transporterem podającym,
Taśma w tunelu z tworzywa sztucznego odpornego na wysokie temperatury,
długość tunelu grzewczego minimum 1000mm,
Wielkość dozy – 30-5000 ml,
Precyzja dozowania na poziomie /- 1%,
Wydajność zakręcarki do >800 szt./h,
Średnica nakrętek – od 15 do 150 ml,
Wydajność stacji etykietującej >800 szt./h
Wysokość etykiety –max. 200 mm,
Maks. wydajność sekcji pakującej do nie mniej niż 6 cykli/min.

Linia musi posiadać następujące funkcjonalności (parametry minimalne):
• sterowanie urządzeniami za pomocą panelu sterującego, który umożliwi m.in. ustawianie prędkości dozowania, pojemności rozlewanego płynu, prędkości zakręcania. Panel wyświetlać musi dodatkowo informacje o bieżącej pracy maszyny np. włączony przycisk awaryjny czy brak płynu,
• automatyzacja procesów etykietowania produktów,
• możliwość (opcja) dostosowania wysokości pulpitu sterowniczego maszyny, aby umożliwić obsługę urządzenia przez osoby poruszające się na wózku inwalidzkim.
Zamawiający przewiduje podział zadania na etapy odpowiadające osiągnięciu kolejnych poziomów funkcjonalności, pociągające za sobą częściowe odbiory techniczne i realizację kolejnych transz płatności na rzecz dostawcy.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WARUNKÓW JEGO REALIZACJI ZAWIERA ZAŁĄCZONE ZAPYTANIE OFERTOWE.
branża Maszyny, sprzęt, urządzenia, narzędzia
podbranża maszyny przemysłowe
kody CPV 42900000
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Łódzkie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Łódzkie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin