Przetarg 7123053 - Modernizacja budynku przy ul. Knapowskiego 30 w Poznaniu...

   
Analizuj wykonawcę Zamówienie 7123053 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2019-10-30
przedmiot ogłoszenia
Modernizacja budynku przy ul. Knapowskiego 30 w Poznaniu
Numer referencyjny: DOA.201.77/2019

Przedmiotem Zamówienia jest wyko
nanie modernizacji budynku przy ul. Knapowskiego 30 w Poznaniu.
Wykonawca zobowiązuje się do kompleksowego wykonania i oddania przedmiotu Zamówienia, w szczególności zgodnie z zapisami Umowy, złożoną ofertą, dokumentami udostępnionymi Wykonawcy w procedurze o udzielenie niniejszego zamówienia, Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej ,,SIWZ”, Dokumentacją projektowa, Pozwoleniami, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz właściwymi przepisami.
Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Dokumentacji Projektowej oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót wraz z wszelkimi Pozwoleniami – dostępny w wersji elektronicznej na stronie Zamawiającego www.zkzl.poznan.pl – załącznik nr 9 do SIWZ


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540244972-N-2019 z dnia: 2019-11-14
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest:
Data: 2019-11-18, godz: 12:00
W ogłoszeniu powinno być:
Data: 2019-11-29, godz: 12:00


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.3)
W ogłoszeniu jest:
do 2019-12-17
W ogłoszeniu powinno być:
do 2019-12-28UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540257452-N-2019 z dnia: 2019-11-27
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest:
Data 2019-11-18 godz. 12:00
W ogłoszeniu powinno być:
Data 2019-12-05 godz. 12:00


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.3)
W ogłoszeniu jest:
do 2019-12-17
W ogłoszeniu powinno być:
do 2020-01-03UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540262972-N-2019 z dnia: 2019-12-03
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest:
Data pierwotna: 18.11.2019
po zmianie w dniu 14.11.2019 r. - data: 29.11.2019 r.
po zmianie w dniu 26.11.2019 r. - data 05.12.2019 r.
Godzina zostaje bez zmian.
W ogłoszeniu powinno być:
Data: 03.01.2020 r.


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.3)
W ogłoszeniu jest:
Data: 17.12.2019 r.
W ogłoszeniu powinno być:
Data: 03.02.2020 r.UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540283380-N-2019 z dnia: 2019-12-31
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest:
data pierwotna: 18.11.2019 r., po zmianie w dniu 14.11.2019 r. - data: 29.11.2019 r., po zmianie w dniu 26.11.2019 r. - data: 05.12.2019 r., po zmianie w dniu 03.12.2019 r. - data 03.01.2020 r. Godzina zostaje bez zmian
W ogłoszeniu powinno być:
data: 10.01.2020


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.3)
W ogłoszeniu jest:
Data: 03.02.2020 r.
W ogłoszeniu powinno być:
Data: 10.02.2020 r.UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540003842-N-2020 z dnia: 2020-01-09
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest:
10.01.2020 r. Godzina pozostaje bez zmian
W ogłoszeniu powinno być:
17.01.2020 r.


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.3)
W ogłoszeniu jest:
10.02.2020 r.
W ogłoszeniu powinno być:
17.02.2020 r.UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540007687-N-2020 z dnia: 2020-01-15
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest:
17.01.2020 r.
W ogłoszeniu powinno być:
31.01.2020 r.


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.3)
W ogłoszeniu jest:
17.02.2020 r.
W ogłoszeniu powinno być:
30 dniUWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540017314-N-2020 z dnia: 2020-01-29
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest:
31.01.2020 r.
W ogłoszeniu powinno być:
14.02.2020 r.UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540026158-N-2020 z dnia: 2020-02-12
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest:
14.02.2020 r.
W ogłoszeniu powinno być:
21.02.2020 r.UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540030408-N-2020 z dnia: 2020-02-19
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest:
21.02.2020 r.
W ogłoszeniu powinno być:
20.03.2020 r.
branża Budowlana - obiekty
podbranża budownictwo mieszkaniowe
kody CPV 45000000, 45100000, 45110000, 45231300, 45300000, 45311000, 45330000, 45450000, 45453000, 45454000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Wielkopolskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Wielkopolskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin