Zlecenie 7323603 - Nazwa nadana zamówieniu: „Zakup usług edukacyjnych i...

   
Analizuj Zamówienie 7323603 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2020-02-08
przedmiot zlecenia
Nazwa nadana zamówieniu: „Zakup usług edukacyjnych i szkoleniowych w projekcie: Pracuję nad sobą, poprzez wyższe kwalifikac
je do lepszej pracy”. Cel zamówienia Zakup usług edukacyjnych i szkoleniowych w projekcie: Pracuję nad sobą, poprzez wyższe kwalifikacje do lepszej pracy Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest zakup usług edukacyjnych i szkoleniowych. Kod CPV: 80000000-4 – Usługi edukacyjne i szkoleniowe. Zakres zamówienia obejmuje zorganizowanie i przeprowadzenie kursów/szkoleń uczestników Zamawiającego w latach 2020 – 2021, biorących udział w projekcie pn. „Pracuję nad sobą, poprzez wyższe kwalifikacje do lepszej pracy” – „RPZP.08.06.00 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego”.

1) Nazwa szkolenia: Szkolenie „Operator obrabiarek CNC z egzaminem czeladniczym” – grupa szkoleniowa I, II, III, IV.
2) Cel szkolenia – Wzrost efektywności kształcenia zawodowego i jego dostosowanie do wymogów regionalnego rynku pracy zwiększające szanse na zatrudnienie poprzez podniesienie umiejętności oraz uzyskanie kwalifikacji zawodowych przez uczniów Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie. Nabycie umiejętności w zakresie programowania, obsługi i eksploatacji obrabiarek sterowanych numerycznie CNC z wykorzystaniem systemu MTS, potwierdzonych egzaminem oraz świadectwem czeladnika.
3) Forma szkolenia: teoretyczna oraz zajęcia praktyczne – laboratoria.
4) Liczba uczestników: 40 uczniów
1 grupa = 10 osób
5) Grupa docelowa: uczestnikami szkolenia są uczniowie Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie kształcący się w zawodach: technik mechanik oraz technik mechatronik, chcący zdobyć dodatkowe kwalifikacje.
branża Edukacja, szkolenia
podbranża edukacja, szkolenia zawodowe
kody CPV 80000000
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Zachodniopomorskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Zachodniopomorskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin