Przetarg 6725838 - Odczynniki chemiczne, laboratoryjne dla Wydziału...

   
Analizuj wykonawcę Zamówienie 6725838 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2019-04-25
przedmiot ogłoszenia
Odczynniki chemiczne, laboratoryjne dla Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności PŁ
Numer referencyjny: W-5 ZP/7/2019

Prz
edmiotem zamówienia jest dostawa odczynników chemicznych, laboratoryjnych dla jednostek organizacyjnych Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności PŁ, w postaci:
Część I - Instytut Podstaw Chemii Żywności
Pakiet Nr 1 - Odczynniki chemiczne
Pakiet Nr 2 - Odczynniki laboratoryjne (specjalistyczne) f. SIGMA, ALDRICH, FLUKA, SUPELCO
Pakiet Nr 3 - Odczynniki laboratoryjne (specjalistyczne) f. NANO IRON S.R.O. RAJHRAD CZECH REPUBLIC
Pakiet Nr 4 - Odczynniki laboratoryjne (specjalistyczne) f. FOOD ALLERGENS LABORATORY
Pakiet Nr 5 - Odczynniki laboratoryjne (specjalistyczne) f. MERCK
Część II - Instytut Biochemii Technicznej
Pakiet Nr 1 - Odczynniki chemiczne
Pakiet Nr 2 - Odczynniki laboratoryjne (specjalistyczne) SIGMA, ALDRICH, FLUKA, SUPELCO
Pakiet Nr 3 - Odczynniki laboratoryjne (specjalistyczne)
Pakiet Nr 4 - Odczynniki laboratoryjne (specjalistyczne) f. A&A BIOTECHNOLOGY
Pakiet Nr 5 - Odczynniki laboratoryjne (specjalistyczne) f. EURX, OLIGO, DNAGDAŃSK
Pakiet Nr 6 - Odczynniki laboratoryjne (specjalistyczne) f. ABO
Pakiet Nr 7 - Odczynniki laboratoryjne (specjalistyczne) f. BIOMAXIMA
Pakiet Nr 8 - Odczynniki laboratoryjne (specjalistyczne) f. PHYTOLAB
Pakiet Nr 9 - Odczynniki laboratoryjne (specjalistyczne) f. QIAGEN
Pakiet Nr 10 - Odczynniki laboratoryjne (specjalistyczne) f. BTL
Pakiet Nr 11 - Odczynniki laboratoryjne (specjalistyczne) f. NEB, NORGEN
Pakiet Nr 12 - Odczynniki laboratoryjne (specjalistyczne) f. DIFCO
Pakiet Nr 13 - Odczynniki laboratoryjne (specjalistyczne) f. PROMEGA
Pakiet Nr 14 - Odczynniki laboratoryjne (specjalistyczne) f. WATERTECH
Pakiet Nr 15 - Odczynniki laboratoryjne (specjalistyczne) f. THERMO SCIENTIFIC
Pakiet Nr 16 - Odczynniki laboratoryjne (specjalistyczne) f. ZYMORESEARCH
Pakiet Nr 17 - Odczynniki laboratoryjne (specjalistyczne) f. CIECH
Pakiet Nr 18 - Odczynniki laboratoryjne (specjalistyczne) f. APPLICHEM
Pakiet Nr 19 - Odczynniki laboratoryjne (specjalistyczne) f. MEGAZYME
Pakiet Nr 20 - Odczynniki laboratoryjne (specjalistyczne) f. NEB
Pakiet Nr 21 - Odczynniki laboratoryjne (specjalistyczne) f. BIORAD
Pakiet Nr 22 - Odczynniki laboratoryjne (specjalistyczne) f. HAMPTON RESEARCH
Pakiet Nr 23 - Odczynniki laboratoryjne (specjalistyczne) f. SIGMA, ALDRICH, FLUKA, SUPELCO
Pakiet Nr 24 - Odczynniki laboratoryjne (specjalistyczne) f. ABCAM
Pakiet Nr 25 - Odczynniki laboratoryjne (specjalistyczne) f. LGC STANDARDS
Pakiet Nr 26 - Odczynniki laboratoryjne (specjalistyczne) f. PEPEES SA
Część III - Instytut Technologii i Analizy Żywności
Pakiet Nr 1 - Odczynniki chemiczne
Pakiet Nr 2 - Odczynniki laboratoryjne (specjalistyczne) f. SIGMA, ALDRICH, FLUKA, SUPELCO
Pakiet Nr 3 - Odczynniki laboratoryjne (specjalistyczne) f. BTL
Pakiet Nr 4 - Odczynniki laboratoryjne (specjalistyczne) f. BAKER
Pakiet Nr 5 - Odczynniki laboratoryjne (specjalistyczne) f. ELKABE
Pakiet Nr 6 - Odczynniki laboratoryjne (specjalistyczne) f. MEGAZYME
Część IV - Instytut Technologii Fermentacji i Mikrobiologii
Pakiet Nr 1 - Odczynniki chemiczne
Pakiet Nr 2 - Odczynniki laboratoryjne (specjalistyczne) f. SIGMA, ALDRICH, FLUKA, SUPELCO
Pakiet Nr 3 - Odczynniki laboratoryjne (specjalistyczne) f. BIO-MERIEUX
Pakiet Nr 4 - Odczynniki laboratoryjne (specjalistyczne) f. BTL
Pakiet Nr 5 - Odczynniki laboratoryjne (specjalistyczne) f. DIFCO
Pakiet Nr 6 - Odczynniki laboratoryjne (specjalistyczne) f. GRASO
Pakiet Nr 7 - Odczynniki laboratoryjne (specjalistyczne) f. INVITROGEN
Pakiet Nr 8 - Odczynniki laboratoryjne (specjalistyczne) f. MALLINCKRODT BAKER
Pakiet Nr 9 - Odczynniki laboratoryjne (specjalistyczne) f. MERCK
Pakiet Nr 10 - Odczynniki laboratoryjne (specjalistyczne) f. NOACK
Pakiet Nr 11 - Odczynniki laboratoryjne (specjalistyczne) f. OXOID
Pakiet Nr 12 - Odczynniki laboratoryjne (specjalistyczne) f. HACH/OMC ENVAG
Pakiet Nr 13 - Odczynniki laboratoryjne (specjalistyczne)
Pakiet Nr 14 - Odczynniki do dezynfekcji
o asortymencie i ilościach określonych w Formularzu Cenowym, stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ.
Opis przedmiotu zamówienia zawiera Formularz Cenowy, stanowiący Załącznik Nr 2 do SIWZ.
Zamawiający dopuszcza składania ofert na poszczególne pakiety. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert w ramach pakietów na pozycje.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1 Nazwa: Pakiet Nr 1 - Odczynniki chemiczne
Odczynniki chemiczne, o asortymencie i ilościach określonych w Formularzu Cenowym, stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ.

Część nr: 1 Nazwa: Pakiet Nr 2 - Odczynniki laboratoryjne (specjalistyczne) f. SIGMA, ALDRICH, FLUKA, SUPELCO
Odczynniki laboratoryjne (specjalistyczne) f. SIGMA, ALDRICH, FLUKA, SUPELCO, o asortymencie i ilościach określonych w Formularzu Cenowym, stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ.

Część nr: 1 Nazwa: Pakiet Nr 3 - Odczynniki laboratoryjne (specjalistyczne) f. NANO IRON S.R.O. RAJHRAD CZECH REPUBLIC
Odczynniki laboratoryjne (specjalistyczne) f. NANO IRON S.R.O. RAJHRAD CZECH REPUBLIC, o asortymencie i ilościach określonych w Formularzu Cenowym, stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ.

Część nr: 1 Nazwa: Pakiet Nr 4 - Odczynniki laboratoryjne (specjalistyczne) f. FOOD ALLERGENS LABORATORY
Odczynniki laboratoryjne (specjalistyczne) f. FOOD ALLERGENS LABORATORY, o asortymencie i ilościach określonych w Formularzu Cenowym, stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ.

Część nr: 1 Nazwa: Pakiet Nr 5 - Odczynniki laboratoryjne (specjalistyczne) f. MERCK
Odczynniki laboratoryjne (specjalistyczne) f. MERCK, o asortymencie i ilościach określonych w Formularzu Cenowym, stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ.

Część nr: 2 Nazwa: Pakiet Nr 1 - Odczynniki chemiczne
Odczynniki chemiczne, o asortymencie i ilościach określonych w Formularzu Cenowym, stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ.

Część nr: 2 Nazwa: Pakiet Nr 2 - Odczynniki SIGMA, ALDRICH, FLUKA, SUPELCO
Odczynniki SIGMA, ALDRICH, FLUKA, SUPELCO, o asortymencie i ilościach określonych w Formularzu Cenowym, stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ.

Część nr: 2 Nazwa: Pakiet Nr 3 - Odczynniki laboratoryjne (specjalistyczne)
Odczynniki laboratoryjne (specjalistyczne), o asortymencie i ilościach określonych w Formularzu Cenowym, stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ.

Część nr: 2 Nazwa: Pakiet Nr 4 - Odczynniki laboratoryjne (specjalistyczne) f. A&A BIOTECHNOLOGY
Odczynniki laboratoryjne (specjalistyczne) f. A&A BIOTECHNOLOGY, o asortymencie i ilościach określonych w Formularzu Cenowym, stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ.

Część nr: 2 Nazwa: Pakiet Nr 5 - Odczynniki laboratoryjne (specjalistyczne) f. EURX, OLIGO, DNAGDAŃSK
Odczynniki laboratoryjne (specjalistyczne) f. EURX, OLIGO, DNAGDAŃSK, o asortymencie i ilościach określonych w Formularzu Cenowym, stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ.

Część nr: 2 Nazwa: Pakiet Nr 6 - Odczynniki laboratoryjne (specjalistyczne) f. ABO
Odczynniki laboratoryjne (specjalistyczne) f. ABO, o asortymencie i ilościach określonych w Formularzu Cenowym, stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ.

Część nr: 2 Nazwa: Pakiet Nr 7 - Odczynniki laboratoryjne (specjalistyczne) f. BIOMAXIMA
Odczynniki laboratoryjne (specjalistyczne) f. BIOMAXIMA, o asortymencie i ilościach określonych w Formularzu Cenowym, stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ.

Część nr: 2 Nazwa: Pakiet Nr 8 - Odczynniki laboratoryjne (specjalistyczne) f. PHYTOLAB
Odczynniki laboratoryjne (specjalistyczne) f. PHYTOLAB, o asortymencie i ilościach określonych w Formularzu Cenowym, stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ.

Część nr: 2 Nazwa: Pakiet Nr 9 - Odczynniki laboratoryjne (specjalistyczne) f. QIAGEN
Odczynniki laboratoryjne (specjalistyczne) f. QIAGEN, o asortymencie i ilościach określonych w Formularzu Cenowym, stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ.

Część nr: 2 Nazwa: Pakiet Nr 10 - Odczynniki laboratoryjne (specjalistyczne) f. BTL
Odczynniki laboratoryjne (specjalistyczne) f. BTL, o asortymencie i ilościach określonych w Formularzu Cenowym, stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ.

Część nr: 2 Nazwa: Pakiet Nr 11 - Odczynniki laboratoryjne (specjalistyczne) f. NEB, NORGEN
Odczynniki laboratoryjne (specjalistyczne) f. NEB, NORGEN, o asortymencie i ilościach określonych w Formularzu Cenowym, stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ.

Część nr: 2 Nazwa: Pakiet Nr 12 - Odczynniki laboratoryjne (specjalistyczne) f. DIFCO
Odczynniki laboratoryjne (specjalistyczne) f. DIFCO, o asortymencie i ilościach określonych w Formularzu Cenowym, stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ.

Część nr: 2 Nazwa: Pakiet Nr 13 - Odczynniki laboratoryjne (specjalistyczne) f. PROMEGA
Odczynniki laboratoryjne (specjalistyczne) f. PROMEGA, o asortymencie i ilościach określonych w Formularzu Cenowym, stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ.

Część nr: 2 Nazwa: Pakiet Nr 14 - Odczynniki laboratoryjne (specjalistyczne) f. WATERTECH
Odczynniki laboratoryjne (specjalistyczne) f. WATERTECH, o asortymencie i ilościach określonych w Formularzu Cenowym, stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ.

Część nr: 2 Nazwa: Pakiet Nr 15 - Odczynniki laboratoryjne (specjalistyczne) f. THERMO SCIENTIFIC
Odczynniki laboratoryjne (specjalistyczne) f. THERMO SCIENTIFIC, o asortymencie i ilościach określonych w Formularzu Cenowym, stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ.

Część nr: 2 Nazwa: Pakiet Nr 16 - Odczynniki laboratoryjne (specjalistyczne) f. ZYMORESEARCH
Odczynniki laboratoryjne (specjalistyczne) f. ZYMORESEARCH, o asortymencie i ilościach określonych w Formularzu Cenowym, stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ.

Część nr: 2 Nazwa: Pakiet Nr 17 - Odczynniki laboratoryjne (specjalistyczne) f. CIECH
Odczynniki laboratoryjne (specjalistyczne) f. CIECH, o asortymencie i ilościach określonych w Formularzu Cenowym, stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ.

Część nr: 2 Nazwa: Pakiet Nr 18 - Odczynniki laboratoryjne (specjalistyczne) f. APPLICHEM
Odczynniki laboratoryjne (specjalistyczne) f. APPLICHEM, o asortymencie i ilościach określonych w Formularzu Cenowym, stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ.

Część nr: 2 Nazwa: Pakiet Nr 19 - Odczynniki laboratoryjne (specjalistyczne) f. MEGAZYME
Odczynniki laboratoryjne (specjalistyczne) f. MEGAZYME, o asortymencie i ilościach określonych w Formularzu Cenowym, stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ.

Część nr: 2 Nazwa: Pakiet Nr 20 - Odczynniki laboratoryjne (specjalistyczne) f. NEB
Odczynniki laboratoryjne (specjalistyczne) f. NEB, o asortymencie i ilościach określonych w Formularzu Cenowym, stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ.

Część nr: 2 Nazwa: Pakiet Nr 21 - Odczynniki laboratoryjne (specjalistyczne) f. BIORAD
Odczynniki laboratoryjne (specjalistyczne) f. BIORAD, o asortymencie i ilościach określonych w Formularzu Cenowym, stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ.

Część nr: 2 Nazwa: Pakiet Nr 22 - Odczynniki laboratoryjne (specjalistyczne) f. HAMPTON RESEARCH
Odczynniki laboratoryjne (specjalistyczne) f. HAMPTON RESEARCH, o asortymencie i ilościach określonych w Formularzu Cenowym, stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ.

Część nr: 2 Nazwa: Pakiet Nr 23 - Odczynniki laboratoryjne (specjalistyczne) f. SIGMA, ALDRICH, FLUKA, SUPELCO
Odczynniki laboratoryjne (specjalistyczne) f. SIGMA, ALDRICH, FLUKA, SUPELCO, o asortymencie i ilościach określonych w Formularzu Cenowym, stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ.

Część nr: 2 Nazwa: Pakiet Nr 24 - Odczynniki laboratoryjne (specjalistyczne) f. ABCAM
Odczynniki laboratoryjne (specjalistyczne) f. ABCAM, o asortymencie i ilościach określonych w Formularzu Cenowym, stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ.

Część nr: 2 Nazwa: Pakiet Nr 25 - Odczynniki laboratoryjne (specjalistyczne) f. LGC STANDARDS
Odczynniki laboratoryjne (specjalistyczne) f. LGC STANDARDS, o asortymencie i ilościach określonych w Formularzu Cenowym, stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ.

Część nr: 2 Nazwa: Pakiet Nr 26 - Odczynniki laboratoryjne (specjalistyczne) f. PEPEES SA
Odczynniki laboratoryjne (specjalistyczne) f. PEPEES SA, o asortymencie i ilościach określonych w Formularzu Cenowym, stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ.

Część nr: 3 Nazwa: Pakiet Nr 1 - Odczynniki chemiczne
Odczynniki chemiczne, o asortymencie i ilościach określonych w Formularzu Cenowym, stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ.

Część nr: 3 Nazwa: Pakiet Nr 2 - Odczynniki laboratoryjne (specjalistyczne) f. SIGMA, ALDRICH, FLUKA, SUPELCO
Odczynniki laboratoryjne (specjalistyczne) f. SIGMA, ALDRICH, FLUKA, SUPELCO, o asortymencie i ilościach określonych w Formularzu Cenowym, stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ.

Część nr: 3 Nazwa: Pakiet Nr 3 - Odczynniki laboratoryjne (specjalistyczne) f. BTL
Odczynniki laboratoryjne (specjalistyczne) f. BTL, o asortymencie i ilościach określonych w Formularzu Cenowym, stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ.

Część nr: 3 Nazwa: Pakiet Nr 4 - Odczynniki laboratoryjne (specjalistyczne) f. BAKER
Odczynniki laboratoryjne (specjalistyczne) f. BAKER, o asortymencie i ilościach określonych w Formularzu Cenowym, stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ.

Część nr: 3 Nazwa: Pakiet Nr 5 - Odczynniki laboratoryjne (specjalistyczne) f. ELKABE
Odczynniki laboratoryjne (specjalistyczne) f. ELKABE, o asortymencie i ilościach określonych w Formularzu Cenowym, stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ.

Część nr: 3 Nazwa: Pakiet Nr 6 - Odczynniki laboratoryjne (specjalistyczne) f. MEGAZYME
Odczynniki laboratoryjne (specjalistyczne) f. MEGAZYME, o asortymencie i ilościach określonych w Formularzu Cenowym, stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ.

Część nr: 4 Nazwa: Pakiet Nr 1 - Odczynniki chemiczne
Odczynniki chemiczne, o asortymencie i ilościach określonych w Formularzu Cenowym, stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ.

Część nr: 4 Nazwa: Pakiet Nr 2 - Odczynniki laboratoryjne (specjalistyczne) f. SIGMA, ALDRICH, FLUKA, SUPELCO
Odczynniki laboratoryjne (specjalistyczne) f. SIGMA, ALDRICH, FLUKA, SUPELCO, o asortymencie i ilościach określonych w Formularzu Cenowym, stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ

Część nr: 4 Nazwa: Pakiet Nr 3 - Odczynniki laboratoryjne (specjalistyczne) f. BIO-MERIEUX
Odczynniki laboratoryjne (specjalistyczne) f. BIO-MERIEUX, o asortymencie i ilościach określonych w Formularzu Cenowym, stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ

Część nr: 4 Nazwa: Pakiet Nr 4 - Odczynniki laboratoryjne (specjalistyczne) f. BTL
Odczynniki laboratoryjne (specjalistyczne) f. BTL, o asortymencie i ilościach określonych w Formularzu Cenowym, stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ

Część nr: 4 Nazwa: Pakiet Nr 5 - Odczynniki laboratoryjne (specjalistyczne) f. DIFCO
Odczynniki laboratoryjne (specjalistyczne) f. DIFCO, o asortymencie i ilościach określonych w Formularzu Cenowym, stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ

Część nr: 4 Nazwa: Pakiet Nr 6 - Odczynniki laboratoryjne (specjalistyczne) f. GRASO
Odczynniki laboratoryjne (specjalistyczne) f. GRASO, o asortymencie i ilościach określonych w Formularzu Cenowym, stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ

Część nr: 4 Nazwa: Pakiet Nr 7 - Odczynniki laboratoryjne (specjalistyczne) f. INVITROGEN
Odczynniki laboratoryjne (specjalistyczne) f. INVITROGEN, o asortymencie i ilościach określonych w Formularzu Cenowym, stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ

Część nr: 4 Nazwa: Pakiet Nr 8 - Odczynniki laboratoryjne (specjalistyczne) f. MALLINCKRODT BAKER
Odczynniki laboratoryjne (specjalistyczne) f. MALLINCKRODT BAKER, o asortymencie i ilościach określonych w Formularzu Cenowym, stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ

Część nr: 4 Nazwa: Pakiet Nr 9 - Odczynniki laboratoryjne (specjalistyczne) f. MERCK
Odczynniki laboratoryjne (specjalistyczne) f. MERCK, o asortymencie i ilościach określonych w Formularzu Cenowym, stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ

Część nr: 4 Nazwa: Pakiet Nr 10 - Odczynniki laboratoryjne (specjalistyczne) f. NOACK
Odczynniki laboratoryjne (specjalistyczne) f. NOACK, o asortymencie i ilościach określonych w Formularzu Cenowym, stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ.

Część nr: 4 Nazwa: Pakiet Nr 11 - Odczynniki laboratoryjne (specjalistyczne) f. OXOID
Odczynniki laboratoryjne (specjalistyczne) f. OXOID, o asortymencie i ilościach określonych w Formularzu Cenowym, stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ.

Część nr: 4 Nazwa: Pakiet Nr 12 - Odczynniki laboratoryjne (specjalistyczne) f. HACH/OMC ENVAG
Odczynniki laboratoryjne (specjalistyczne) f. HACH/OMC ENVAG, o asortymencie i ilościach określonych w Formularzu Cenowym, stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ.

Część nr: 4 Nazwa: Pakiet Nr 13 - Odczynniki laboratoryjne (specjalistyczne)
Odczynniki laboratoryjne (specjalistyczne), o asortymencie i ilościach określonych w Formularzu Cenowym, stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ.

Część nr: 4 Nazwa: Pakiet Nr 14 - Odczynniki do dezynfekcji
Odczynniki do dezynfekcji, o asortymencie i ilościach określonych w Formularzu Cenowym, stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ.


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540087311-N-2019 z dnia: 2019-05-07
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-05-10, godzina: 11:00
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-05-15, godzina: 11:00
branża Laboratoria
podbranża materiały laboratoryjne
kody CPV 33696300, 33696500
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Łódzkie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Łódzkie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin