Zlecenie 7143782 - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I ZAKRES ZAMÓWIENIA: 1....

   
Zamówienie 7143782 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2019-11-07
przedmiot zlecenia
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I ZAKRES ZAMÓWIENIA:

1. Opracowanie systemu zbierania i synchronizacji danych z mechanizmów sy
stemów siłowni okrętowych, danych nawigacyjnych oraz hydrometeorologicznych, których celem jest wyznaczanie charakterystyk urządzeń okrętowych oraz analiza szeregów czasowych w odniesieniu do urządzeń i systemów okrętowych zapewniających bezpieczną nawigację (w dalszej części nazywanych systemami krytycznymi). Zebrane dane powinny umożliwić stworzenie algorytmów i zestawu reguł wnioskowania do opracowania modelu ryzyka awarii urządzeń i systemów krytycznych statku w czasie trwania rejsu, zarządzania ryzykiem poprzez generowanie odpowiednich ostrzeżeń dotyczących stanu systemów krytycznych zwłaszcza gdy zaczyna on dryfować w kierunku awarii oraz generowania okresowych raportów dla służb technicznych. Zakres danych obejmuje następujące urządzenia i systemy okrętowe: siłownia okrętowa (wszystkie dane związane z ruchem statku i zmianą parametrów trakcyjnych), napęd główny SG i silników pomocniczych SP, inne systemy siłowni, system balastowy, systemy nawigacyjne (GPS, radar, AIS, log, przechyłomierz, trym), stacja meteo (stan morza, rzeczywista i względna prędkość i kierunek wiatru oraz prądu, widoczność). System winien uwzględniać zbieranie danych z czujników systemów statku, systemów sterujących zainstalowanych na mechanizmach statku oraz z czujników systemu autonomicznego. System powinien posiadać implementację w języku wysokopoziomowym uzgodnionym z Zamawiającym oraz dokumentację techniczną.

2. Przekazanie know-how w zakresie systemu zbierania i synchronizacji danych z mechanizmów systemów siłowni okrętowych, danych nawigacyjnych oraz hydrometeorologicznych
Wykonawca powinien postawić do dyspozycji Zamawiającego co najmniej jedną osobę, która będzie mogła udzielić konsultacji eksperckich zespołowi BR projektu w ramach realizacji etapu badawczego związanego z wykorzystaniem systemu w projekcie. Przewidywany termin konsultacji to: od 01.11.2019 do 31.09.2020. Łączny wymiar liczby godzin konsultacji powinien wynosić co najmniej 50 godzin.

3. Przekazanie danych historycznych
Wykonawca w ramach realizacji zamówienia powinien przekazać Zamawiającemu pakiet danych historycznych zebranych przez systemu zbierania i synchronizacji danych z mechanizmów systemów siłowni okrętowych, danych nawigacyjnych oraz hydrometeorologicznych z co najmniej jednego rejsu statkiem o długości łącznej min. 200 godzin. Pakiet danych zostanie przekazany w formacie uzgodnionym z Zamawiającym i umożliwiający ich wykorzystanie w projekcie. Przekazanie pakietu danych powinno nastąpić do w terminie do 7 dni od podpisania umowy na wykonanie usługi. Pakiet powinien zawierać dane o zakresie wymienionym w punkcie 1. Cel zamówienia Celem realizacji usługi jest umożliwienie opracowania systemu ekspertowego wspierającego proces podejmowania decyzji w zakresie optymalnej eksploatacji urządzeń i systemów statkowych oraz systemu ekspertowego umożliwiającego automatyczną realizację procesu zarządzania ryzykiem nieprzewidzianych awarii systemów statkowych w czasie rejsu w ramach realizacji projektu pn.: Optimal Vessel – badania, testy oraz przygotowanie do wdrożenia
prototypu zdalnego systemu monitoringu i optymalizacji eksploatacji oraz bezpieczeństwa statku
morskiego. Przedmiot zamówienia OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Opracowanie systemu zbierania i synchronizacji danych z mechanizmów systemów siłowni okrętowych, danych nawigacyjnych oraz hydrometeorologicznych, których celem jest wyznaczanie charakterystyk urządzeń okrętowych oraz analiza szeregów czasowych w odniesieniu do urządzeń i systemów okrętowych zapewniających bezpieczną nawigację (w dalszej części nazywanych systemami krytycznymi). Zebrane dane powinny umożliwić stworzenie algorytmów i zestawu reguł wnioskowania do opracowania modelu ryzyka awarii urządzeń i systemów krytycznych statku w czasie trwania rejsu, zarządzania ryzykiem poprzez generowanie odpowiednich ostrzeżeń dotyczących stanu systemów krytycznych zwłaszcza gdy zaczyna on dryfować w kierunku awarii oraz generowania okresowych raportów dla służb technicznych. Zakres danych obejmuje następujące urządzenia i systemy okrętowe: siłownia okrętowa (wszystkie dane związane z ruchem statku i zmianą parametrów trakcyjnych), napęd główny SG i silników pomocniczych SP, inne systemy siłowni, system balastowy, systemy nawigacyjne (GPS, radar, AIS, log, przechyłomierz, trym), stacja meteo (stan morza, rzeczywista i względna prędkość i kierunek wiatru oraz prądu, widoczność). System winien uwzględniać zbieranie danych z czujników systemów statku, systemów sterujących zainstalowanych na mechanizmach statku oraz z czujników systemu autonomicznego. System powinien posiadać implementację w języku wysokopoziomowym uzgodnionym z Zamawiającym oraz dokumentację techniczną.

2. Przekazanie know-how w zakresie systemu zbierania i synchronizacji danych z mechanizmów systemów siłowni okrętowych, danych nawigacyjnych oraz hydrometeorologicznych
Wykonawca powinien postawić do dyspozycji Zamawiającego co najmniej jedną osobę, która będzie mogła udzielić konsultacji eksperckich zespołowi BR projektu w ramach realizacji etapu badawczego związanego z wykorzystaniem systemu w projekcie. Przewidywany termin konsultacji to: od 01.11.2019 do 31.09.2020. Łączny wymiar liczby godzin konsultacji powinien wynosić co najmniej 50 godzin.

3. Przekazanie danych historycznych
Wykonawca w ramach realizacji zamówienia powinien przekazać Zamawiającemu pakiet danych historycznych zebranych przez systemu zbierania i synchronizacji danych z mechanizmów systemów siłowni okrętowych, danych nawigacyjnych oraz hydrometeorologicznych z co najmniej jednego rejsu statkiem o długości łącznej min. 200 godzin. Pakiet danych zostanie przekazany w formacie uzgodnionym z Zamawiającym i umożliwiający ich wykorzystanie w projekcie. Przekazanie pakietu danych powinno nastąpić do w terminie do 7 dni od podpisania umowy na wykonanie usługi. Pakiet powinien zawierać dane o zakresie wymienionym w punkcie 1.


Wykonawca zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego, bez dodatkowego wynagrodzenia, całość praw autorskich przysługujących mu w stosunku do Przedmiotu Umowy. Szczegółowe warunki przeniesienia praw autorskich określone zostaną w Umowie.
branża Laboratoria
podbranża usługi laboratoryjne
kody CPV 73000000
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Zachodniopomorskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Zachodniopomorskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin