Przetarg 7375007 - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy budynku...

   
Analizuj wykonawcę Zamówienie 7375007 (zakończone)
źródło Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED)
data publikacji 2020-03-09
przedmiot ogłoszenia
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy budynku Białostockiego Centrum Obrazowania Molekularnego Uniwersytetu Medycznego w Bi
ałymstoku wraz z zagospodarowaniem terenu, wyposażeniem, uzyskaniem... Numer referencyjny: AZP.25.2.5.2020
1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej budowy budynku Białostockiego Centrum Obrazowania Molekularnego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku wraz z zagospodarowaniem terenu, wyposażeniem, uzyskaniem pozwolenia na budowę i sprawowaniem nadzoru autorskiego.2. Obowiązki Wykonawcy określone są we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ.3. Termin wykonania zamówienia: wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz ze złożeniem wniosku o wydanie pozwolenia na budowę: do 8 miesięcy od daty zawarcia umowy (Wykonawca może zaoferować krótszy terminy wykonania, zgodnie z częścią XII SIWZ – Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert).
branża Projektowanie
podbranża projekt budowlany
kody CPV 71248000, 71320000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Podlaskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Podlaskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin