Zlecenie 7107363 - Opracowanie innowacyjnej technologii w postaci zintegrowanej...

   
Analizuj Zamówienie 7107363 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2019-10-23
przedmiot zlecenia
Opracowanie innowacyjnej technologii w postaci zintegrowanej platformy do e-księgowości celem wdrożenia znacząco ulepszonej us
ługi w Kancelarie Chałczyńscy Sp. z o.o.

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych w celu opracowania innowacyjnej technologii w postaci zintegrowanej, innowacyjnej platformy do e-księgowości (eng. ecountant) w celu wdrożenia znacząco ulepszonej usługi w działalności Zamawiającego, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014- 2020, oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności BRI, działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP. Proces opracowania innowacyjnej technologii informatycznej powinien zostać przeprowadzony z włączeniem końcowych użytkowników poprzez ich udział w testowaniu, recenzowaniu i opiniowaniu potrzeb w zakresie projektowanej technologii. Cel zamówienia Celem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy prac badawczo-rozwojowych prowadzących do opracowania innowacyjnej technologii informatycznej.
Rezultatem prac winien być kompletny projekt prototypu innowacyjnej technologii w postaci zintegrowanej platformy do e-księgowości umożliwiającej przedsiębiorcom samodzielną wielopłaszczyznową obsługę procesów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w Polsce, a także usprawniającej prowadzenie księgowości dla przedsiębiorstw na terenie nie tylko regionu ale też całego kraju poprze przypisanie Klientowi indywidualnego księgowego, którą Zamawiający będzie mógł wdrożyć do swojej działalności jako znacząco ulepszoną usługę. Projekt winien zostać opracowany z włączeniem końcowych użytkowników w proces opracowywania technologii . Opracowana technologia
będzie przedmiotem transferu technologii z nauki do biznesu, w związku z tym autorskie prawa majątkowe do utworów powstałych w wyniku realizacji usługi muszą przechodzić na Zamawiającego, tak by mógł w pełni korzystać z wyników prac. Przedmiot zamówienia Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie prac badawczo-rozwojowych, w wyniku których winna zostać opracowana oraz sprawdzona, z włączeniem użytkowników końcowych, innowacyjna technologia informatyczna, oferowana końcowym klientom Zamawiającego w postaci ulepszonej usługi - e-księgowość . W ramach przedmiotu zamówienia oczekuje się przeprowadzenia badań oraz opracowania rozwiązania w postaci prototypu platformy umożliwiającej przedsiębiorcom samodzielną wielopłaszczyznową obsługę procesów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, gotowego do wdrożenia w przedsiębiorstwie Wnioskodawcy (Zamawiającego) wraz z pełną dokumentacją funkcjonalno-techniczną, a także usprawniającą przebieg procesu dotyczącego rozliczenia dokumentów i księgowania, począwszy od ich dostarczenia w wyniku czego zakres działalności Wnioskodawcy (Zamawiającego) ulegnie rozszerzeniu.
Planowana do wdrożenia platforma winna zawierać co najmniej funkcjonalności modułów wyspecyfikowanych w Załączniku nr 2 do niniejszego zapytania.
Skuteczność i celowość opracowanej technologii informatycznej powinna zostać przebadana pod katem wykorzystania przez docelowego użytkownika - przedsiębiorców, klientów Wnioskodawcy (Zamawiającego).
Ocena klienta końcowego zastosowania opracowanej technologii ma kluczowe znaczenie dla oceny wartości opracowanej i planowanej do wdrożenia znacząco ulepszonej usługi w postaci innowacyjnej platformy elektronicznego księgowego.
W efekcie przeprowadzonych badań powinien powstać prototyp kluczowych algorytmów i końcowego kształtu technologii e-księgowości wraz z pełną dokumentacją funkcjonalno-techniczną.
Zgodnie z Regulaminem Konkursu opracowane rezultaty mają stać się przedmiotem transferu technologii z nauki do biznesu, w związku z tym autorskie prawa majątkowe do utworów powstałych w wyniku realizacji usługi muszą przechodzić na zamawiającego.
branża Laboratoria
podbranża usługi laboratoryjne
kody CPV 73000000
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Mazowieckie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Mazowieckie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin