Zlecenie 7568147 - Opracowanie prototypowego narzędzia SMART GREEN&BLUE...

   
Zamówienie 7568147 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2020-07-03
przedmiot zlecenia
Opracowanie prototypowego narzędzia SMART GREEN&BLUE CITY – SYSTEM ZINTEGROWANEGO WSPOMAGANIA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO w oparc
iu o sieć rozproszonych sensorów operujących w ramach IoT. Nr procedury przetargowej: D/1/2020

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie prototypowego narzędzia SMART GREEN&BLUE CITY – SYSTEM ZINTEGROWANEGO WSPOMAGANIA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO w oparciu o sieć rozproszonych sensorów operujących w ramach IoT. Cel zamówienia Celem zamówienia jest opracowanie prototypowego narzędzia SMART GREEN&BLUE CITY – SYSTEM ZINTEGROWANEGO WSPOMAGANIA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO w oparciu o sieć rozproszonych sensorów operujących w ramach IoT, który będzie realizowany w ramach działania 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.2 ,,Bony na Innowacje dla MŚP’’ II Osi priorytetowej „Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności BRI'' w ramach programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014 – 2020). Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest opracowanie prototypowego narzędzia SMART GREEN&BLUE CITY – SYSTEM ZINTEGROWANEGO WSPOMAGANIA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO w oparciu o sieć rozproszonych sensorów operujących w ramach IoT, który będzie realizowany w ramach działania 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.2 ,,Bony na Innowacje dla MŚP’’ II Osi priorytetowej „Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności BRI'' w ramach programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014 – 2020).
Oferowany przedmiot zamówienia powinien być zgodny z opisem przedmiotu zamówienia.
Kod CPV Zamówienia: 73000000-2 „Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze”
Zakres rzeczowy usługi badawczo- rozwojowej:
Minimalny zakres usługi:
1. Opracowanie modułu zbierania danych – wykorzystujący m.in. informacje zgormadzone w bazach danych planowani przestrzennego
2. Opracowanie modułu rzeczywistych danych – wykorzystujący uzyskane obrazy termowizyjne i środowiskowe miasta z pozyskanych z wykorzystaniem statków powietrznych
3. Opracowanie modułu tworzenia obrazu klimatycznego miasta z wykorzystaniem systemów GIS do oceny środowiskowej
4. Opracowanie modułu analizy klimatycznej pozwalający ustalić zagrożenia klimatyczne dla miasta i obszary krytyczne w przestrzeni miejskiej zarówno w wymiarze środowiskowym jak i termicznym
5. Opracowanie modułu działań adaptacyjnych i analizy skutków ich wprowadzenia poprzez naniesienie modeli matematycznych skutków wdrażania działań zaradczych/korygujących na obraz klimatyczny miasta
6. Opracowanie modułu wynikowego pozwalający na opracowanie miejskiego planu adaptacji do zmian klimatu
7. Przeprowadzenia testów w warunkach laboratoryjnych i rzeczywistych,
8. Przeprowadzenia testów u użytkownika końcowego,
9. Opracowania dokumentacji technicznej,
10. Uzyskania poziomu TRL 9 dla rozwiązania stanowiącego przedmiot niniejszego zapytania
Wszystkie moduły oparte musza być o system zintegrowanych sensorów rozproszonych w ramach komponentu IoT.
Głównym celem planowanym do uzyskania w procesie wdrażania projektu jest zwiększenie odporności miast na zagrożenia związane ze zmianami klimatu, a kluczowymi zadaniami systemu będzie:
• ustalenie zagrożeń klimatycznych dla miast;
• dokonanie oceny podatności miast na zagrożenia;
• wyznaczenie ryzyka związanego ze zmianami klimatu, rozumianego jako wypadkowa zagrożeń klimatycznych i podatności miast na te zagrożenia;
• opracowanie opcjonalnych list działań adaptacyjnych podnoszących odporność miast na zmiany klimatu oraz wybór najefektywniejszego pakietu działań adaptacyjnych;
• opracowanie miejskich planów adaptacji do zmian klimatu dla miast;
• dokonanie ocen środowiskowych planów adaptacji
branża Laboratoria
podbranża usługi laboratoryjne
kody CPV 73000000
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Dolnośląskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Dolnośląskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin