Zlecenie 7294538 - Opracowanie technologii autoklawizowanych tworzyw...

   
Analizuj Zamówienie 7294538 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2020-01-22
przedmiot zlecenia
Opracowanie technologii autoklawizowanych tworzyw silikatowych na bazie Ubocznych Produktów Spalania (UPS) popiołów lotnych.


Przedmiotem zamówienia opracowanie i sprawdzenie różnych wariantów recepturowych, zmieniając w składzie stosunek wapno/popiół. Badanie podstawowych właściwości użytkowych: gęstość i wytrzymałość na ściskanie. Opracowanie wstępnych warunków technologicznych produkcji wyrobów typu cegły silikatowej. Cel zamówienia Celem zamówienia jest nabycie wyników prac BR dotyczących oceny przydatności do produkcji drobnowymiarowych elementów cegły silikatowej z zastosowaniem Ubocznych Produktów Spalania UPS popiołów lotnych pochodzących z elektrowni i elektrociepłowni.
Zakres prac badawczo-rozwojowych BR obejmować musi:
1. Badania materiałowe - wykonanie badań laboratoryjnych materiałów użytych do produkcji.
2. Opracowanie składu silikatu do produkcji produktów drobnowymiarowych – na podstawie analizy badań materiałowych należy opracować recepturę silikatu.
3. Badanie wyrobu gotowego – zakres badań wyrobu gotowego, cegły silikatowej obejmuje: cechy geometryczne (kształt i wymiary), gęstość, wytrzymałość na ściskanie, odporność na zamrażanie/odmrażanie, absorpcja wody, rozszerzalność pod wpływem wilgoci, ekwiwalentny współczynnik przewodzenia ciepła (lambda), przepuszczalność pary wodnej, reakcja na ogień.
4. Analiza wyników badań i ocena przydatności wyrobów do zastosowania w budownictwie mieszkaniowym – efektem końcowym zrealizowanych prac powinien być raport zawierający:
a). opis przeprowadzonych prac BR,
b).wyniki badań materiałowych,
c). metodologię przeprowadzonych badań i doświadczeń,
d).techniczną dokumentację przeprowadzonych badań dokumentujących spełnienia przez nowy wyrób wymagań dotyczących wyrobów budowlanych,

W celu realizacji wyżej wymienionego zakresu prac Zamawiający zobowiązuje się do:
a).ścisłej współpracy z Wykonawcą,
b).udostępnienia w zakresie niezbędnym i ustalonym z Wykonawcą materiałów oraz posiadanego zaplecza technicznego będącego w posiadaniu Zamawiającego, a niezbędnego do przeprowadzenia badań BR/ Przedmiot zamówienia Na podstawie analizy badań materiałowych dla UPS popiołów lotnych z elektrowni i elektrociepłowni należy opracować recepturę silikatu zawierającego w swym składzie UPS. Opracowanie w wyniku realizacji projektu z zastosowaniem popiołów jest wyjątkowo korzystne, gdyż w recepturze popioły mogą stanowić ok 70% składników.
branża Laboratoria
podbranża usługi laboratoryjne
kody CPV 73000000
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji cała Polska
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Śląskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin