Zlecenie 6624235 - Otwarty nabór na Partnera posiadającego siedzibę, filię...

   
Analizuj Zlecenie 6624235 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2019-03-05
przedmiot zlecenia
Otwarty nabór na Partnera posiadającego siedzibę, filię lub oddział na terenie Gminy Miechów, do wspólnej realizacji projek
tu pn. „Wczesne wykrywanie wad rozwojowych postawy i układu ruchu u dzieci w wieku szkolnym z Gminy Miechów” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Region Spójny Społecznie, Działanie 9.2 Usługi Społeczne i Zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi Społeczne i Zdrowotne w Regionie.
Partner musi wykonywać działalność leczniczą udzielającą świadczenia opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna na podstawie zawartej umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej z publicznym płatnikiem świadczeń zdrowotnych.
Partner musi posiadać co najmniej 3 letnie doświadczenie w obszarze realizowanego Regionalnego Programu Zdrowotnego.
1. Celem Partnerstwa będzie wspólna realizacja projektu skierowanego do dzieci u których występują wady rozwojowe postawy i układu ruchu z 6 placówek oświatowych Gminy Miechów.
branża Medyczna
podbranża usługi medyczne
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Mazowieckie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Mazowieckie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin