Zlecenie 10548214 - Otwarty nabór partnera w celu wspólnego przygotowania i...

   
Zamówienie 10548214 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2024-05-21
przedmiot zlecenia
Otwarty nabór partnera w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu partnerskiego w ramach:
Konkursu Uczelnie coraz bardz
iej dostępne
Działania 03.01 Dostępność szkolnictwa wyższego,
Priorytetu 3: Dostępność i usługi dla osób z niepełnosprawnościami, Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie na podstawie art. 39 ustawy z dnia z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 ogłasza nabór na Partnera w celu przygotowania i realizacji projektu w konkursie dotyczącym realizacji działań mających na celu zapewnienie osobom z niepełnosprawnościami możliwości skorzystania z oferty szkolnictwa wyższego.
Głównym celem naboru jest wyłonienie partnera, który będzie aktywnie współpracował przy przygotowaniu wniosku aplikacyjnego oraz przy realizacji projektu skierowanego do dofinansowania. Partnerstwo ma na celu wniesienie do projektu wartości dodanej, dzięki współpracy z podmiotem, który posiada udokumentowane doświadczenie w zakresie zwiększania dostępności edukacji na poziomie szkoły wyższej pośród osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Wspólna realizacja projektu z partnerem, który ma bogate doświadczenie we współpracy z różnorodnymi szkołami wyższymi w Polsce i który w zakresie swojego działania wspiera zarówno kandydatów na studia, studentów, jak i absolwentów szkół wyższych, pozwoli bazować na znacznie szerszej wiedzy i doświadczeniu, a to w konsekwencji daje szanse uzyskania wyższej jakości merytorycznej rezultatów osiągniętych w ramach projektu.
Wstępny zakres tematyczny projektu:
Działania zaplanowane w projekcie muszą obejmować wszystkie obszary-nr 1-8-opisane w dokumencie Opis ścieżek dla naboru Dostępność podmiotów szkolnictwa wyższego, przy czym poszczególne działania mogą dotyczyć kilku obszarów jednocześnie.
1) Struktura organizacyjna,
2) Dostępność architektoniczna,
3) Dostępność informacyjno-komunikacyjna,
4) Dostępność cyfrowa,
5) Technologie wspierające,
6) Procedury,
7) Usługi wspierające edukację,
8) Działania podnoszące świadomość niepełnosprawności.
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie zastrzega ponadto, że podział zadań we wniosku o dofinansowanie zostanie opracowany na etapie wspólnej pracy nad przygotowaniem wniosku aplikacyjnego.
Wstępny termin realizacji projektu od 01.01.2025 r. do 31.12.2028 r. Termin może ulec zmianie.
Do zadań partnerów należeć będzie m.in.:
1. Współpraca przy przygotowaniu dokumentacji aplikacyjnej oraz przy zarządzaniu projektem wyłonionym do dofinansowania.
2. Zapewnienie konsultacji z ekspertami ds. dostępności w obszarach: dostępności cyfrowej, dostępności architektonicznej, edukacji włączającej, procedur zapewniających dostępność.
3. Monitorowanie dostępności architektonicznej, cyfrowej, edukacyjnej i proceduralnej (np. badania/audyty dostępności).
4. Przygotowanie i przeprowadzenie specjalistycznych szkoleń z zakresu wiedzy o niepełnosprawności dla kadry uczelni.
5. Opracowanie i wdrożenie autorskich rozwiązań wspierających osoby z niepełnosprawnościami m.in: w zakresie nauk technicznych.
6. Współpraca z otoczeniem.
7. Promocja projektu.
8. Inne elementy, które mogą zostać ustalone na etapie negocjacji oraz pracy nad przygotowaniem wniosku aplikacyjnego oraz na późniejszym etapie wdrażania projektu.
branża Ekonomia, prawo i organizacja
podbranża analizy, audyty, certyfikaty, konsulting, doradztwo, środki unijne
forma konkurs
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Zachodniopomorskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Zachodniopomorskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin