Przetarg 6425419 - Plastry Numer referencyjny: TP.382.118.2018 BS 1)...

   
Analizuj wykonawcę Przetarg 6425419 (zakończony)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2018-11-21
przedmiot ogłoszenia
Plastry
Numer referencyjny: TP.382.118.2018 BS

1) Przylepiec chirurgiczny, hypoalergiczny, z mikroporowatej włókniny poliest
rowej, z makroperforacją na całej powierzchni, umożliwiającą dzielenie bez nożyczek wzdłuż i w poprzek, z klejem akrylowym równomiernie naniesionym na całej powierzchni, bez zawartości tlenku cynku, kauczuku i lateksu - 3 000 szt.;
2) Przylepiec chirurgiczny, hypoalergiczny, z mikroporowatej włókniny poliestrowej, z makroperforacją na całej powierzchni, umożliwiającą dzielenie bez nożyczek wzdłuż i w poprzek, z klejem akrylowym równomiernie naniesionym na całej powierzchni, bez zawartości tlenku cynku, kauczuku i lateksu - 6 000 szt.;
3) Przylepiec chirurgiczny, hypoalergiczny, z mikroporowatej włókniny poliestrowej , z makroperforacją na całej powierzchni, umożliwiającą dzielenie bez nożyczek wzdłuż i w poprzek, z klejem akrylowym równomiernie naniesionym na całej powierzchni, bez zawartości tlenku cynku, kauczuku i lateksu - 2 400 szt.;
4) Przylepiec hypoalergiczny z białego jedwabiu z klejem akrylowym z ząbkowanymi brzegami ułatwiającymi dzielenie bez użycia nożyczek; o dużej wytrzymałości mechanicznej, oddychający, przepuszczalny dla pary i powietrza - 6 000 szt.;
5) Przylepiec hypoalergiczny z białego jedwabiu z klejem akrylowym z ząbkowanymi brzegami ułatwiającymi dzielenie bez użycia nożyczek; o dużej wytrzymałości mechanicznej, oddychający, przepuszczalny dla pary i powietrza - 6 000 szt.;
6) Przylepiec hypoalergiczny z białego jedwabiu z klejem akrylowym z ząbkowanymi brzegami ułatwiającymi dzielenie bez użycia nożyczek; o dużej wytrzymałości mechanicznej, oddychający, przepuszczalny dla pary i powietrza - 2 000 szt.;
7) Przylepiec chirurgiczny, hypoalergiczny, z przezroczystego mikroporowatego polietylenu, perforowany na całej powierzchni umożliwiającej dzielenie bez nożyczek wzdłuż i w poprzek, elastyczny z wodoodpornym klejem akrylowym - 1 000 szt.;
8) Przylepiec chirurgiczny, hypoalergiczny, z przezroczystego mikroporowatego polietylenu, perforowany na całej powierzchni umożliwiającej dzielenie bez nożyczek wzdłuż i w poprzek, elastyczny z wodoodpornym klejem akrylowym - 1 500 szt.;
9) Sterylne, hypoalergiczne przylepne paski do bezurazowego zamykania ran, wzmocnione nitkami jedwabnymi, wodoodporny klej (komplet a'5 pasków) - 1750 szt.;
10) Sterylne, hypoalergiczne przylepne paski do bezurazowego zamykania ran, wzmocnione nitkami jedwabnymi, wodoodporny klej (komplet a'3 paski) - 1500 szt.;
11) Przylepiec tkaninowy z opatrunkiem, z klejem akrylowym - 400 szt.;
12) Przylepiec włókninowy z opatrunkiem, z klejem akrylowym - 900 szt.;
13) Przylepiec opatrunkowy na białej półelastycznej włókninie o wysokiej przylepności, wodoodporny, z perforacją co 5cm umożliwiająca dzielenie bez nożyczek, hypoalergiczny, z klejem akrylowym, na rolce bez papieru podkładowego. - 250 szt.;
14) Przylepiec opatrunkowy na białej półelastycznej włókninie o wysokiej przylepności, wodoodporny, z perforacją co 5cm umożliwiająca dzielenie bez nożyczek, hypoalergiczny, z klejem akrylowym, na rolce bez papieru podkładowego. - 1 500 szt.;
15) Przylepiec opatrunkowy na białej półelastycznej włókninie o wysokiej przylepności, wodoodporny, z perforacją co 5cm umożliwiająca dzielenie bez nożyczek, hypoalergiczny, z klejem akrylowym, na rolce bez papieru podkładowego - 1 000 szt.;
16) Przylepiec opatrunkowy na białej włókninie, półplastycznej o wysokiej przylepności, wodoodporny, hypoalergiczny, z klejem akrylowym, na rolce z papierem podkładowym - 120 szt.;
17) Przylepiec opatrunkowy na białej włókninie, półplastycznej o wysokiej przylepności, wodoodporny, hypoalergiczny, z klejem akrylowym, na rolce z papierem podkładowym - 600 szt.;
18) Poliuretanowy opatrunek wyspowy z klejem akrylowym, przezroczysty z centralnie umieszczoną wkładką chłonną, wodoodporny z ramką do aseptycznej aplikacji, sterylny. - 600 szt.;
19) Poliuretanowy opatrunek wyspowy z klejem akrylowym, przezroczysty z centralnie umieszczoną wkładką chłonną, wodoodporny z ramką do aseptycznej aplikacji, sterylny. - 600 szt.;
20) Włókninowy opatrunek wyspowy z włókniny poliestrowej, rozciągliwy, oddychający, sterylny, rozm. wkładki chłonnej: 2,8x3,8cm;, z wodoodpornym klejem akrylowym, równomiernie naniesionym na całej powierzchni, bez lateksu, kauczuku i tlenku cynku - 1500 szt.;
21) Włókninowy opatrunek wyspowy z włókniny poliestrowej, rozciągliwy, oddychający, sterylny, rozm. wkładki chłonnej: 5x5,5cm, z wodoodpornym klejem akrylowym, równomiernie naniesionym na całej powierzchni, bez lateksu, kauczuku i tlenku cynku - 800 szt.;
22) Włókninowy opatrunek wyspowy z włókniny poliestrowej, rozciągliwy, oddychający, sterylny, rozm. wkładki chłonnej: 5x10,5cm, z wodoodpornym klejem akrylowym, równomiernie naniesionym na całej powierzchni, bez lateksu, kauczuku i tlenku cynku - 1000 szt.;
23) Włókninowy opatrunek wyspowy z włókniny poliestrowej, rozciągliwy, oddychający, sterylny, rozm. wkładki chłonnej: 5x15,5cm, z wodoodpornym klejem akrylowym, równomiernie naniesionym na całej powierzchni, bez lateksu, kauczuku i tlenku cynku - 1000 szt.;
24) Włókninowy opatrunek wyspowy z włókniny poliestrowej, rozciągliwy, oddychający, sterylny, rozm. wkładki chłonnej: 5x20,5cm, z wodoodpornym klejem akrylowym, równomiernie naniesionym na całej powierzchni, bez lateksu, kauczuku i tlenku cynku - 1000 szt.;
25) Repozycjonowalny przylepiec chirurgiczny z równomiernie naniesionym na całej powierzchni klejem silikonowym na podłożu z poliestrowej mikroporowatej włókniny, z makroperforacją umożliwiającą podział wzdłuż i w poprzek bez użycia nożyczek - 100 szt.;
26) Półprzepuszczalny przezroczysty opatrunek z poliuretanu na rolce. Klej akrylowy równomiernie naniesiony na całą powierzchnię przylepną. 2 warstwy zabezpieczające. Górny aplikator z miarką metryczną dzielony na 2 równe części. Odporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol. , wyrób medyczny klasy I. Bariera folii dla wirusów =>27nm - 25 szt.;
27) Bakteriobójczy opatrunek do mocowania cewników centralnych z hydrożelem zawierającym 2% glukonian chlorheksydyny. Opatrunek sterylny, wykonany z folii poliuretanowej ze wzmocnioną rozciągliwą włókniną obrzeżem i wycięciem obejmującym cewnik absorbujący krew i wydzielinę. Ramka ułatwiająca aplikację, metka do oznaczenia, 2 włókninowe paski mocujące, wyrób medyczny klasy III. Potwierdzona bariera folii dla wirusów =>27nm - 2000 szt.;
28) Przezroczysty opatrunek z do kaniul obwodowych, z wycięciem, z ramką i metka do oznaczenia, odporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol, wyrób medyczny klasy IIa, opakowanie typu folia-folia. Potwierdzenie bariery folii dla wirusów =>27nm przez niezależne laboratorium - 600 szt.


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 500280998-N-2018 z dnia: 2018-11-23
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-11-29, godzina: 10:00

W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-11-30, godzina: 11:00UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 500285019-N-2018 z dnia: 2018-11-28
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 3
W ogłoszeniu jest:
Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

W ogłoszeniu powinno być:
Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: 2 części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: 2Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 4
W ogłoszeniu jest:
Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1) Przylepiec chirurgiczny, hypoalergiczny, z mikroporowatej włókniny poliestrowej, z makroperforacją na całej powierzchni, umożliwiającą dzielenie bez nożyczek wzdłuż i w poprzek, z klejem akrylowym równomiernie naniesionym na całej powierzchni, bez zawartości tlenku cynku, kauczuku i lateksu - 3 000 szt.; 2) Przylepiec chirurgiczny, hypoalergiczny, z mikroporowatej włókniny poliestrowej, z makroperforacją na całej powierzchni, umożliwiającą dzielenie bez nożyczek wzdłuż i w poprzek, z klejem akrylowym równomiernie naniesionym na całej powierzchni, bez zawartości tlenku cynku, kauczuku i lateksu - 6 000 szt.; 3) Przylepiec chirurgiczny, hypoalergiczny, z mikroporowatej włókniny poliestrowej , z makroperforacją na całej powierzchni, umożliwiającą dzielenie bez nożyczek wzdłuż i w poprzek, z klejem akrylowym równomiernie naniesionym na całej powierzchni, bez zawartości tlenku cynku, kauczuku i lateksu - 2 400 szt.; 4) Przylepiec hypoalergiczny z białego jedwabiu z klejem akrylowym z ząbkowanymi brzegami ułatwiającymi dzielenie bez użycia nożyczek; o dużej wytrzymałości mechanicznej, oddychający, przepuszczalny dla pary i powietrza - 6 000 szt.; 5) Przylepiec hypoalergiczny z białego jedwabiu z klejem akrylowym z ząbkowanymi brzegami ułatwiającymi dzielenie bez użycia nożyczek; o dużej wytrzymałości mechanicznej, oddychający, przepuszczalny dla pary i powietrza - 6 000 szt.; 6) Przylepiec hypoalergiczny z białego jedwabiu z klejem akrylowym z ząbkowanymi brzegami ułatwiającymi dzielenie bez użycia nożyczek; o dużej wytrzymałości mechanicznej, oddychający, przepuszczalny dla pary i powietrza - 2 000 szt.; 7) Przylepiec chirurgiczny, hypoalergiczny, z przezroczystego mikroporowatego polietylenu, perforowany na całej powierzchni umożliwiającej dzielenie bez nożyczek wzdłuż i w poprzek, elastyczny z wodoodpornym klejem akrylowym - 1 000 szt.; 8) Przylepiec chirurgiczny, hypoalergiczny, z przezroczystego mikroporowatego polietylenu, perforowany na całej powierzchni umożliwiającej dzielenie bez nożyczek wzdłuż i w poprzek, elastyczny z wodoodpornym klejem akrylowym - 1 500 szt.; 9) Sterylne, hypoalergiczne przylepne paski do bezurazowego zamykania ran, wzmocnione nitkami jedwabnymi, wodoodporny klej (komplet a'5 pasków) - 1750 szt.; 10) Sterylne, hypoalergiczne przylepne paski do bezurazowego zamykania ran, wzmocnione nitkami jedwabnymi, wodoodporny klej (komplet a'3 paski) - 1500 szt.; 11) Przylepiec tkaninowy z opatrunkiem, z klejem akrylowym - 400 szt.; 12) Przylepiec włókninowy z opatrunkiem, z klejem akrylowym - 900 szt.; 13) Przylepiec opatrunkowy na białej półelastycznej włókninie o wysokiej przylepności, wodoodporny, z perforacją co 5cm umożliwiająca dzielenie bez nożyczek, hypoalergiczny, z klejem akrylowym, na rolce bez papieru podkładowego. - 250 szt.; 14) Przylepiec opatrunkowy na białej półelastycznej włókninie o wysokiej przylepności, wodoodporny, z perforacją co 5cm umożliwiająca dzielenie bez nożyczek, hypoalergiczny, z klejem akrylowym, na rolce bez papieru podkładowego. - 1 500 szt.; 15) Przylepiec opatrunkowy na białej półelastycznej włókninie o wysokiej przylepności, wodoodporny, z perforacją co 5cm umożliwiająca dzielenie bez nożyczek, hypoalergiczny, z klejem akrylowym, na rolce bez papieru podkładowego - 1 000 szt.; 16) Przylepiec opatrunkowy na białej włókninie, półplastycznej o wysokiej przylepności, wodoodporny, hypoalergiczny, z klejem akrylowym, na rolce z papierem podkładowym - 120 szt.; 17) Przylepiec opatrunkowy na białej włókninie, półplastycznej o wysokiej przylepności, wodoodporny, hypoalergiczny, z klejem akrylowym, na rolce z papierem podkładowym - 600 szt.; 18) Poliuretanowy opatrunek wyspowy z klejem akrylowym, przezroczysty z centralnie umieszczoną wkładką chłonną, wodoodporny z ramką do aseptycznej aplikacji, sterylny. - 600 szt.; 19) Poliuretanowy opatrunek wyspowy z klejem akrylowym, przezroczysty z centralnie umieszczoną wkładką chłonną, wodoodporny z ramką do aseptycznej aplikacji, sterylny. - 600 szt.; 20) Włókninowy opatrunek wyspowy z włókniny poliestrowej, rozciągliwy, oddychający, sterylny, rozm. wkładki chłonnej: 2,8x3,8cm;, z wodoodpornym klejem akrylowym, równomiernie naniesionym na całej powierzchni, bez lateksu, kauczuku i tlenku cynku - 1500 szt.; 21) Włókninowy opatrunek wyspowy z włókniny poliestrowej, rozciągliwy, oddychający, sterylny, rozm. wkładki chłonnej: 5x5,5cm, z wodoodpornym klejem akrylowym, równomiernie naniesionym na całej powierzchni, bez lateksu, kauczuku i tlenku cynku - 800 szt.; 22) Włókninowy opatrunek wyspowy z włókniny poliestrowej, rozciągliwy, oddychający, sterylny, rozm. wkładki chłonnej: 5x10,5cm, z wodoodpornym klejem akrylowym, równomiernie naniesionym na całej powierzchni, bez lateksu, kauczuku i tlenku cynku - 1000 szt.; 23) Włókninowy opatrunek wyspowy z włókniny poliestrowej, rozciągliwy, oddychający, sterylny, rozm. wkładki chłonnej: 5x15,5cm, z wodoodpornym klejem akrylowym, równomiernie naniesionym na całej powierzchni, bez lateksu, kauczuku i tlenku cynku - 1000 szt.; 24) Włókninowy opatrunek wyspowy z włókniny poliestrowej, rozciągliwy, oddychający, sterylny, rozm. wkładki chłonnej: 5x20,5cm, z wodoodpornym klejem akrylowym, równomiernie naniesionym na całej powierzchni, bez lateksu, kauczuku i tlenku cynku - 1000 szt.; 25) Repozycjonowalny przylepiec chirurgiczny z równomiernie naniesionym na całej powierzchni klejem silikonowym na podłożu z poliestrowej mikroporowatej włókniny, z makroperforacją umożliwiającą podział wzdłuż i w poprzek bez użycia nożyczek - 100 szt.; 26) Półprzepuszczalny przezroczysty opatrunek z poliuretanu na rolce. Klej akrylowy równomiernie naniesiony na całą powierzchnię przylepną. 2 warstwy zabezpieczające. Górny aplikator z miarką metryczną dzielony na 2 równe części. Odporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol. , wyrób medyczny klasy I. Bariera folii dla wirusów =>27nm - 25 szt.; 27) Bakteriobójczy opatrunek do mocowania cewników centralnych z hydrożelem zawierającym 2% glukonian chlorheksydyny. Opatrunek sterylny, wykonany z folii poliuretanowej ze wzmocnioną rozciągliwą włókniną obrzeżem i wycięciem obejmującym cewnik absorbujący krew i wydzielinę. Ramka ułatwiająca aplikację, metka do oznaczenia, 2 włókninowe paski mocujące, wyrób medyczny klasy III. Potwierdzona bariera folii dla wirusów =>27nm - 2000 szt.; 28) Przezroczysty opatrunek z do kaniul obwodowych, z wycięciem, z ramką i metka do oznaczenia, odporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol, wyrób medyczny klasy IIa, opakowanie typu folia-folia. Potwierdzenie bariery folii dla wirusów =>27nm przez niezależne laboratorium - 600 szt.
W ogłoszeniu powinno być:
Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: CZĘŚĆ NR 1 PLASTRY I:
1) Przylepiec chirurgiczny, hypoalergiczny, z mikroporowatej włókniny poliestrowej, z makroperforacją na całej powierzchni, umożliwiającą dzielenie bez nożyczek wzdłuż i w poprzek, z klejem akrylowym równomiernie naniesionym na całej powierzchni, bez zawartości tlenku cynku, kauczuku i lateksu, - 3 000 szt.;
2) Przylepiec chirurgiczny, hypoalergiczny, z mikroporowatej włókniny poliestrowej, z makroperforacją na całej powierzchni, umożliwiającą dzielenie bez nożyczek wzdłuż i w poprzek, z klejem akrylowym równomiernie naniesionym na całej powierzchni, bez zawartości tlenku cynku, kauczuku i lateksu, - 6 000 szt.;
3) Przylepiec chirurgiczny, hypoalergiczny, z mikroporowatej włókniny poliestrowej , z makroperforacją na całej powierzchni, umożliwiającą dzielenie bez nożyczek wzdłuż i w poprzek, z klejem akrylowym równomiernie naniesionym na całej powierzchni, bez zawartości tlenku cynku, kauczuku i lateksu, - 2 400 szt.;
4) Sterylne, hypoalergiczne przylepne paski do bezurazowego zamykania ran, wzmocnione nitkami jedwabnymi, wodoodporny klej (komplet a'5 pasków) - 1750 szt.;
5) Sterylne, hypoalergiczne przylepne paski do bezurazowego zamykania ran, wzmocnione nitkami jedwabnymi, wodoodporny klej (komplet a'3 paski) - 1500 szt.;
6) Przylepiec opatrunkowy na białej półelastycznej włókninie o wysokiej przylepności, wodoodporny, z perforacją co 5cm umożliwiająca dzielenie bez nożyczek, hypoalergiczny, z klejem akrylowym, na rolce bez papieru podkładowego. - 250 szt.;
7) Przylepiec opatrunkowy na białej półelastycznej włókninie o wysokiej przylepności, wodoodporny, z perforacją co 5cm umożliwiająca dzielenie bez nożyczek, hypoalergiczny, z klejem akrylowym, na rolce bez papieru podkładowego. - 1 500 szt.;
8) Przylepiec opatrunkowy na białej półelastycznej włókninie o wysokiej przylepności, wodoodporny, z perforacją co 5cm umożliwiająca dzielenie bez nożyczek, hypoalergiczny, z klejem akrylowym, na rolce bez papieru podkładowego - 1 000 szt.;
9) Półprzepuszczalny przezroczysty opatrunek z poliuretanu na rolce. Klej akrylowy równomiernie naniesiony na całą powierzchnię przylepną. 2 warstwy zabezpieczające. Górny aplikator z miarką metryczną dzielony na 2 równe części. Odporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol. , wyrób medyczny klasy I. Bariera folii dla wirusów =>27nm - 25 szt.;
10) Przezroczysty opatrunek z do kaniul obwodowych, z wycięciem, z ramką i metka do oznaczenia, odporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol, wyrób medyczny klasy IIa, opakowanie typu folia-folia. Potwierdzenie bariery folii dla wirusów =>27nm przez niezależne laboratorium. - 600 szt.
CZĘŚĆ NR 2 PLASTRY II:
1) Przylepiec hypoalergiczny z białego jedwabiu z klejem akrylowym z ząbkowanymi brzegami ułatwiającymi dzielenie bez użycia nożyczek; o dużej wytrzymałości mechanicznej, oddychający, przepuszczalny dla pary i powietrza - 6 000 szt.;
2) Przylepiec hypoalergiczny z białego jedwabiu z klejem akrylowym z ząbkowanymi brzegami ułatwiającymi dzielenie bez użycia nożyczek; o dużej wytrzymałości mechanicznej, oddychający, przepuszczalny dla pary i powietrza - 6 000 szt.;
3) Przylepiec hypoalergiczny z białego jedwabiu z klejem akrylowym z ząbkowanymi brzegami ułatwiającymi dzielenie bez użycia nożyczek; o dużej wytrzymałości mechanicznej, oddychający, przepuszczalny dla pary i powietrza - 2 000 szt.;
4) Przylepiec chirurgiczny, hypoalergiczny, z przezroczystego mikroporowatego polietylenu, perforowany na całej powierzchni umożliwiającej dzielenie bez nożyczek wzdłuż i w poprzek, elastyczny z wodoodpornym klejem akrylowym - 1 000 szt.;
5) Przylepiec chirurgiczny, hypoalergiczny, z przezroczystego mikroporowatego polietylenu, perforowany na całej powierzchni umożliwiającej dzielenie bez nożyczek wzdłuż i w poprzek, elastyczny z wodoodpornym klejem akrylowym - 1 500 szt.;
6) Przylepiec tkaninowy z opatrunkiem, z klejem akrylowym - 400 szt.;
7) Przylepiec włókninowy z opatrunkiem, z klejem akrylowym - 900 szt.;
8) Przylepiec opatrunkowy na białej włókninie, półplastycznej o wysokiej przylepności, wodoodporny, hypoalergiczny, z klejem akrylowym, na rolce z papierem podkładowym - 120 szt.;
9) Przylepiec opatrunkowy na białej włókninie, półplastycznej o wysokiej przylepności, wodoodporny, hypoalergiczny, z klejem akrylowym, na rolce z papierem podkładowym - 600 szt.;
10) Poliuretanowy opatrunek wyspowy z klejem akrylowym, przezroczysty z centralnie umieszczoną wkładką chłonną, wodoodporny z ramką do aseptycznej aplikacji, sterylny. - 600 szt.;
11) Poliuretanowy opatrunek wyspowy z klejem akrylowym, przezroczysty z centralnie umieszczoną wkładką chłonną, wodoodporny z ramką do aseptycznej aplikacji, sterylny. - 600 szt.;
12) Włókninowy opatrunek wyspowy z włókniny poliestrowej, rozciągliwy, oddychający, sterylny, rozm. wkładki chłonnej: 2,8x3,8cm;, z wodoodpornym klejem akrylowym, równomiernie naniesionym na całej powierzchni, bez lateksu, kauczuku i tlenku cynku - 1500 szt.;
13) Włókninowy opatrunek wyspowy z włókniny poliestrowej, rozciągliwy, oddychający, sterylny, rozm. wkładki chłonnej: 5x5,5cm, z wodoodpornym klejem akrylowym, równomiernie naniesionym na całej powierzchni, bez lateksu, kauczuku i tlenku cynku - 800 szt.;
14) Włókninowy opatrunek wyspowy z włókniny poliestrowej, rozciągliwy, oddychający, sterylny, rozm. wkładki chłonnej: 5x10,5cm, z wodoodpornym klejem akrylowym, równomiernie naniesionym na całej powierzchni, bez lateksu, kauczuku i tlenku cynku - 1000 szt.;
15) Włókninowy opatrunek wyspowy z włókniny poliestrowej, rozciągliwy, oddychający, sterylny, rozm. wkładki chłonnej: 5x15,5cm, z wodoodpornym klejem akrylowym, równomiernie naniesionym na całej powierzchni, bez lateksu, kauczuku i tlenku cynku - 1000 szt.;
16) Włókninowy opatrunek wyspowy z włókniny poliestrowej, rozciągliwy, oddychający, sterylny, rozm. wkładki chłonnej: 5x20,5cm, z wodoodpornym klejem akrylowym, równomiernie naniesionym na całej powierzchni, bez lateksu, kauczuku i tlenku cynku - 1000 szt.;
17) Repozycjonowalny przylepiec chirurgiczny z równomiernie naniesionym na całej powierzchni klejem silikonowym na podłożu z poliestrowej mikroporowatej włókniny, z makroperforacją umożliwiającą podział wzdłuż i w poprzek bez użycia nożyczek - 100 szt.;
18) Bakteriobójczy opatrunek do mocowania cewników centralnych z hydrożelem zawierającym 2% glukonian chlorheksydyny. Opatrunek sterylny, wykonany z folii poliuretanowej ze wzmocnioną rozciągliwą włókniną obrzeżem i wycięciem obejmującym cewnik absorbujący krew i wydzielinę. Ramka ułatwiająca aplikację, metka do oznaczenia, 2 włókninowe paski mocujące, wyrób medyczny klasy III. Potwierdzona bariera folii dla wirusów =>27nm . - 2000 szt.Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 6
W ogłoszeniu jest:
WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi następujące dokumenty: 1) próbki dostawy zgodne ze złożoną ofertą – po 1 szt. z każdej pozycji w celu porównania ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia; 2) deklaracja zgodności z załącznikami; 3) potwierdzenie jednostki notyfikowanej – nie dotyczy wyrobów medycznych należących do klasy I niesterylne

W ogłoszeniu powinno być:
WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi następujące dokumenty: 1) próbki dostawy zgodne ze złożoną ofertą – Część nr 1 i 2 – po 1 szt. z każdej pozycji w celu porównania ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia; 2) deklaracja zgodności z załącznikami; 3) potwierdzenie jednostki notyfikowanej – nie dotyczy wyrobów medycznych należących do klasy I niesterylneMiejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-11-29, godzina: 10:00
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-12-06, godzina: 12:00

II.2) Tekst, który należy dodać


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: ZAŁĄCZNIKNR1
Punkt: część 1
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu:
CZĘŚĆ NR 1 Nazwa PLASTRY I:1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1) Przylepiec chirurgiczny, hypoalergiczny, z mikroporowatej włókniny poliestrowej, z makroperforacją na całej powierzchni, umożliwiającą dzielenie bez nożyczek wzdłuż i w poprzek, z klejem akrylowym równomiernie naniesionym na całej powierzchni, bez zawartości tlenku cynku, kauczuku i lateksu, - 3 000 szt.;
2) Przylepiec chirurgiczny, hypoalergiczny, z mikroporowatej włókniny poliestrowej, z makroperforacją na całej powierzchni, umożliwiającą dzielenie bez nożyczek wzdłuż i w poprzek, z klejem akrylowym równomiernie naniesionym na całej powierzchni, bez zawartości tlenku cynku, kauczuku i lateksu, - 6 000 szt.;
3) Przylepiec chirurgiczny, hypoalergiczny, z mikroporowatej włókniny poliestrowej , z makroperforacją na całej powierzchni, umożliwiającą dzielenie bez nożyczek wzdłuż i w poprzek, z klejem akrylowym równomiernie naniesionym na całej powierzchni, bez zawartości tlenku cynku, kauczuku i lateksu, - 2 400 szt.;
4) Sterylne, hypoalergiczne przylepne paski do bezurazowego zamykania ran, wzmocnione nitkami jedwabnymi, wodoodporny klej (komplet a'5 pasków) - 1750 szt.;
5) Sterylne, hypoalergiczne przylepne paski do bezurazowego zamykania ran, wzmocnione nitkami jedwabnymi, wodoodporny klej (komplet a'3 paski) - 1500 szt.;
6) Przylepiec opatrunkowy na białej półelastycznej włókninie o wysokiej przylepności, wodoodporny, z perforacją co 5cm umożliwiająca dzielenie bez nożyczek, hypoalergiczny, z klejem akrylowym, na rolce bez papieru podkładowego. - 250 szt.;
7) Przylepiec opatrunkowy na białej półelastycznej włókninie o wysokiej przylepności, wodoodporny, z perforacją co 5cm umożliwiająca dzielenie bez nożyczek, hypoalergiczny, z klejem akrylowym, na rolce bez papieru podkładowego. - 1 500 szt.;
8) Przylepiec opatrunkowy na białej półelastycznej włókninie o wysokiej przylepności, wodoodporny, z perforacją co 5cm umożliwiająca dzielenie bez nożyczek, hypoalergiczny, z klejem akrylowym, na rolce bez papieru podkładowego - 1 000 szt.;
9) Półprzepuszczalny przezroczysty opatrunek z poliuretanu na rolce. Klej akrylowy równomiernie naniesiony na całą powierzchnię przylepną. 2 warstwy zabezpieczające. Górny aplikator z miarką metryczną dzielony na 2 równe części. Odporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol. , wyrób medyczny klasy I. Bariera folii dla wirusów =>27nm - 25 szt.;
10) Przezroczysty opatrunek z do kaniul obwodowych, z wycięciem, z ramką i metka do oznaczenia, odporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol, wyrób medyczny klasy IIa, opakowanie typu folia-folia. Potwierdzenie bariery folii dla wirusów =>27nm przez niezależne laboratorium. - 600 szt.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33141112-8 ,
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 100,00Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: ZAŁĄCZNIKNR1
Punkt: część 2
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu:
CZĘŚĆ NR 2 Nazwa PLASTRY II:1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1) Przylepiec hypoalergiczny z białego jedwabiu z klejem akrylowym z ząbkowanymi brzegami ułatwiającymi dzielenie bez użycia nożyczek; o dużej wytrzymałości mechanicznej, oddychający, przepuszczalny dla pary i powietrza - 6 000 szt.;
2) Przylepiec hypoalergiczny z białego jedwabiu z klejem akrylowym z ząbkowanymi brzegami ułatwiającymi dzielenie bez użycia nożyczek; o dużej wytrzymałości mechanicznej, oddychający, przepuszczalny dla pary i powietrza - 6 000 szt.;
3) Przylepiec hypoalergiczny z białego jedwabiu z klejem akrylowym z ząbkowanymi brzegami ułatwiającymi dzielenie bez użycia nożyczek; o dużej wytrzymałości mechanicznej, oddychający, przepuszczalny dla pary i powietrza - 2 000 szt.;
4) Przylepiec chirurgiczny, hypoalergiczny, z przezroczystego mikroporowatego polietylenu, perforowany na całej powierzchni umożliwiającej dzielenie bez nożyczek wzdłuż i w poprzek, elastyczny z wodoodpornym klejem akrylowym - 1 000 szt.;
5) Przylepiec chirurgiczny, hypoalergiczny, z przezroczystego mikroporowatego polietylenu, perforowany na całej powierzchni umożliwiającej dzielenie bez nożyczek wzdłuż i w poprzek, elastyczny z wodoodpornym klejem akrylowym - 1 500 szt.;
6) Przylepiec tkaninowy z opatrunkiem, z klejem akrylowym - 400 szt.;
7) Przylepiec włókninowy z opatrunkiem, z klejem akrylowym - 900 szt.;
8) Przylepiec opatrunkowy na białej włókninie, półplastycznej o wysokiej przylepności, wodoodporny, hypoalergiczny, z klejem akrylowym, na rolce z papierem podkładowym - 120 szt.;
9) Przylepiec opatrunkowy na białej włókninie, półplastycznej o wysokiej przylepności, wodoodporny, hypoalergiczny, z klejem akrylowym, na rolce z papierem podkładowym - 600 szt.;
10) Poliuretanowy opatrunek wyspowy z klejem akrylowym, przezroczysty z centralnie umieszczoną wkładką chłonną, wodoodporny z ramką do aseptycznej aplikacji, sterylny. - 600 szt.;
11) Poliuretanowy opatrunek wyspowy z klejem akrylowym, przezroczysty z centralnie umieszczoną wkładką chłonną, wodoodporny z ramką do aseptycznej aplikacji, sterylny. - 600 szt.;
12) Włókninowy opatrunek wyspowy z włókniny poliestrowej, rozciągliwy, oddychający, sterylny, rozm. wkładki chłonnej: 2,8x3,8cm;, z wodoodpornym klejem akrylowym, równomiernie naniesionym na całej powierzchni, bez lateksu, kauczuku i tlenku cynku - 1500 szt.;
13) Włókninowy opatrunek wyspowy z włókniny poliestrowej, rozciągliwy, oddychający, sterylny, rozm. wkładki chłonnej: 5x5,5cm, z wodoodpornym klejem akrylowym, równomiernie naniesionym na całej powierzchni, bez lateksu, kauczuku i tlenku cynku - 800 szt.;
14) Włókninowy opatrunek wyspowy z włókniny poliestrowej, rozciągliwy, oddychający, sterylny, rozm. wkładki chłonnej: 5x10,5cm, z wodoodpornym klejem akrylowym, równomiernie naniesionym na całej powierzchni, bez lateksu, kauczuku i tlenku cynku - 1000 szt.;
15) Włókninowy opatrunek wyspowy z włókniny poliestrowej, rozciągliwy, oddychający, sterylny, rozm. wkładki chłonnej: 5x15,5cm, z wodoodpornym klejem akrylowym, równomiernie naniesionym na całej powierzchni, bez lateksu, kauczuku i tlenku cynku - 1000 szt.;
16) Włókninowy opatrunek wyspowy z włókniny poliestrowej, rozciągliwy, oddychający, sterylny, rozm. wkładki chłonnej: 5x20,5cm, z wodoodpornym klejem akrylowym, równomiernie naniesionym na całej powierzchni, bez lateksu, kauczuku i tlenku cynku - 1000 szt.;
17) Repozycjonowalny przylepiec chirurgiczny z równomiernie naniesionym na całej powierzchni klejem silikonowym na podłożu z poliestrowej mikroporowatej włókniny, z makroperforacją umożliwiającą podział wzdłuż i w poprzek bez użycia nożyczek - 100 szt.;
18) Bakteriobójczy opatrunek do mocowania cewników centralnych z hydrożelem zawierającym 2% glukonian chlorheksydyny. Opatrunek sterylny, wykonany z folii poliuretanowej ze wzmocnioną rozciągliwą włókniną obrzeżem i wycięciem obejmującym cewnik absorbujący krew i wydzielinę. Ramka ułatwiająca aplikację, metka do oznaczenia, 2 włókninowe paski mocujące, wyrób medyczny klasy III. Potwierdzona bariera folii dla wirusów =>27nm . - 2000 szt.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33141112-8 ,
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 100,00
branża Medyczna
podbranża materiały medyczne
kody CPV 33141112
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Zachodniopomorskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Zachodniopomorskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin