Zlecenie 7195617 - Pracownik naukowo-badawczy w roli Specjalisty ICT – Etap 2...

   
Zamówienie 7195617 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2019-11-29
przedmiot zlecenia
Pracownik naukowo-badawczy w roli Specjalisty ICT – Etap 2 (IRS.LTC UZ.3/2019)

Przedmiotem zapytania jest wybór 6 (sześciu)
osób w roli Specjalista ICT – Etap 2. Wybrane osoby będą stanowić kadrę naukowo-techniczną do realizacji projektu pn. Środowisko inteligentnych, rozproszonych systemów sterowania w biznesie i przemyśle. Cel zamówienia Celem zamówienia jest wybór 6 (sześciu) osób w roli Specjalista ICT – Etap 2. Wybrane osoby będą stanowić kadrę naukowo-techniczną do realizacji projektu pn. Środowisko inteligentnych, rozproszonych systemów sterowania w biznesie i przemyśle Przedmiot zamówienia Realizacja zlecenia przez Wykonawcę obejmuje wykonanie niżej wymienionych czynności o charakterze prac rozwojowych w
przedmiocie Projektu dotyczących pełnienia ww. roli. Zlecone prace rozwojowe obejmują:
a) projektowanie oraz wykonanie produktu IRS.SA (Szkielet aplikacyjny IRS) oraz jego implementacja w ramach prototypów aplikacji,
b) optymalizowanie oraz integrowanie materiałów informatycznych i rozwiązań sprzętowych opracowanych przez pozostałą kadrę realizującą przedmiotowe prace rozwojowe,
c) programowanie i wdrożenie interfejsu użytkownika oprogramowania w postaci aplikacji IRS na podstawie uzyskiwanych wyników z przeprowadzonych prac rozwojowych,
d) programowanie komponentów i interfejsów zapewniających współdziałanie aplikacji składających się na środowisko IRS, aplikacji dziedzinowych współpracujących z IRS - AD.1,2,3, z którymi produkty IRS.AS, IRS.SA i IRS.MP będą integrowane i testowane,
e) rozwijanie procedur tworzących nowy Model Procesu Budowy, Wdrażania, Eksploatacji i Rozwoju IRS,
f) weryfikowanie uzyskanych wyników prac rozwojowych w zaplanowanych testach w warunkach operacyjnych i implementowanie pozytywnych wyników w prototypach instalacyjnych wersji przedmiotowego oprogramowania.
g) przekazywanie dokumentacji technicznej i szczegółowych planów dotyczących realizacji implementacji oraz testów procedur, technologii i prototypów IRS, zapewniających spójność i optymalność prac rozwojowych i innych działań prowadzących do komercjalizacji wyników Projektu,
h) przekazywanie korekt do dokumentacji technicznej oprogramowania stanowiącego integralne części środowiska IRS, wynikających z przeprowadzonych testów oraz weryfikacji działania oprogramowania w warunkach rzeczywistych,
i) przekazywanie dokumentacji technicznej omawiającej i wskazującej zakres wymaganych zmian w:
▪ kodzie źródłowych aplikacji IRS – Prototyp,
▪ opisie procedur produktu IRS.MP - Model Procesu Budowy, Wdrażania, Eksploatacji i Rozwoju IRS,
j) przeprowadzanie wszechstronnych testów procedur, technologii i prototypów IRS na wiarygodnym środowisku testowym i w warunkach rzeczywistych w oparciu w możliwości instalacji demonstracyjnej IRS,
k) weryfikowanie uzyskanych wyników prac rozwojowych w zaplanowanych testach w warunkach rzeczywistych i implementowanie pozytywnych wyników w prototypach instalacyjnych wersji przedmiotowego oprogramowania,
l) wykonanie przedmiotowych prac rozwojowych (w tym testów i weryfikacji) prowadzących do sporządzenia wymaganych dokumentacji technicznych będzie realizowane w oparciu o instalację demonstracyjną IRS.ID – Instalacja demonstracyjna technologii, integrująca prototypy IRS oraz wybrane do testów RS i AD.
m) instalację, konfigurację, serwisowanie i administrację infrastruktury sieciowo/serwerowej (ekstranetowo/intranetowej) instalacji demonstracyjnej IRS,
n) instalację, konfigurację, serwisowanie i administrację wszystkich zaplanowanych aplikacji i platformy sprzętowej środowiska IRS,
o) opracowanie i optymalizacja prototypów IRS (przedmiotowych dla Etapu 2).
p) wykonanie prac rozwojowych prototypów i przeprowadzenie testów technologii oraz prototypów IRS.
branża Laboratoria
podbranża usługi laboratoryjne
kody CPV 73000000
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Łódzkie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Łódzkie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin